Napi ige és dicséret (2023.május 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostol Korinthusbeliekhez írt második levele 3. részének 18. verse:

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

Oswald Chambers gondolatai: 

Isten szolgájának oly sokszor kell egyedül megállnia, hogy már nem is tudja magát egyedül. Keresztyén életünk első szakaszán sok csalódás ér: emberek, akik világító fáklyák voltak, ellobbannak, akik pedig egykor mellettünk álltak, elszakadnak tőlünk. Meg kell ezt szoknunk, hogy észre se vegyük, ha egyedül maradunk. “Mindnyájan elhagytak… de az Úr mellettem állott” (2Tim 4,16-17). Hitünk ne az elmúló, hanem a soha ki nem alvó fényre épüljön. Amikor “nagy” emberek elmennek, csak addig szomorkodunk, amíg megértjük, hogy menniük kellett. Az egyetlen, ami megmarad az, hogy mi magunk nézzünk Isten arcába.

Semmi ne tartson vissza attól, hogy komolyan szembe nézz Istennel, mind magadra, mind pedig tanításodra nézve. Valahányszor hirdeted az Igét, nézz bele előbb Isten arcába, akkor kezdettől végig ott marad a dicsőség. A szolgáló testvér szüntelenül Istenre tekint és azután elindul, hogy beszéljen az emberekkel. Krisztus szolgáinak ismertetőjele, hogy öntudatlanul is sugárzik az arcuk. “Mózes nem tudta, hogy orcájának bőre sugárzik, mivelhogy ővele szólott” (2Mózes 34,29).

Nem arra vagyunk elhíva, hogy kétségeinket mutogassuk, vagy kifejezésre juttassuk Istennel való élertünk rejtett elragadtatásait. A munkás élet titka abban rejlik, hogy mindig összhangban marad Istennel.

265. dicséret: Hagyjad az Úr Istenre te minden útadat…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu