Napi ige és dicséret (2023. március 2.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 48-50. versei:

48, Látá Jézus Nátánáelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán izréelita, a kiben hamisság nincsen.
49, Monda néki Nátánáel: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hitt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
50, Felele Nátánáel és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!

Fodor Lajos lelkipásztor (Halmi) gondolatai:

Jézus első tanítványait, munkatársait választja ki és hívja el. A “jánosi” szellemiség ezen a mozzanaton is átsüt: nem egyszerű kiválasztás ez, a későbbi tanítványok előbb rácsodálkoznak a Mesterre, akit azonnal követni kezdenek, miután megszólítja őket. Az engedelmesség megtestesítőivé minősülnek a Jézus követésében. Egészen biztos, megkülönböztetettnek érzik magukat az elhívás pillanatában, nem mérik fel a Mester követésének veszélyét, nem számolnak a kudarcokkal sem, amelyek érhetik őket, számukra kitüntetés Jézus követése.

A mában megélni a keresztyén voltot nem lehet egyszerű állapot. Olyan természetes valamennyiünk részére, hogy megkeresztelnek kiskorunkban, vallást teszünk arról, hogy a református egyház hűséges tagjai leszünk…

Mit teszel személyesen azért, hogy a Krisztushoz való tartozást vállald minden körülmények között? Vajon él-e benned annyi hit, hogy szembetalálkozva a nehézségekkel, maradj meg annak, ami (aki) vagy?

Ebből a bibliai részből szándékosan választottam ki két pozitív véleményt. Jézus Nátánáelt igaznak nevezi, nincs benne semmiféle hamisság vagy más szóval csalafintaság; mondja róla. Pedig Nátánáel azonosult az átlag izraelitával, akinek az a véleménye, hogy Názáretből nem származhat semmiféle jó. Ennek ellenére Jézus előtt átminősül ennek az embernek az élete.

Nátánáel véleménye már hitvallás lesz: Te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya. Meg vagyunk szokva, hogy a tanítványok közül Péter mondotta ki az első hitvallást Jézusról: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És íme egy olyan tanítvány hitvallása, aki nem tartozik a tizenkettő közé, Péternél is előbb látja igazán Jézust annak, Aki. A Jézus és közte történő párbeszédben ismerte fel, hogy kicsoda Jézus, akárcsak a samáriai asszony esetében is.

Mi már tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy kicsoda Jézus. Élünk-e igazán azokkal az alkalmakkal, lehetőségekkel, amelyeket megteremtett részünkre az Isten Fia, vagy pedig megmaradunk az egyszerű szó (hitvallás) szintjén? Engedjük egészen közel hozzánk a mi megváltó Urunkat!

312. dicséret: Várj, ember szíve készen…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu