Napi ige és dicséret (2024. február 20.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Péter apostol első levele 1. részének 15-16. versei:

15, mivel ő, a szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek magatartásotokban,
16, úgy, amint meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Híressé lett annak a falusi kisfiúnak a szava, aki a hittanórán így felelt a szentek ügyében feltett kérdésre: “Azok a szentek, akiken a napfény átvilágít”. Amikor ezt mondotta elsősorban a falujában épült templom színes ablakaira gondolt, amelyeken apostolok, szentek alakja volt látható. Mindig nagy élmény volt számára, amikor bent volt a templomban és kívülről átragyogott a napfény az ablakokra festett alakokon. Gyermeki átélései nyomán így született meg az idézett meghatározás a “szentekről”. De elmondhatjuk; a legnagyobb tudományossággal sem lehet ennél pontosabb meghatározást adni arról, hogy miként lesznek szentté a szentek. Nem ők maguk verejtékeznek ki saját erejükből valami emberfelettit, hanem egyszerűen átsugárzik rajtuk valami emberfeletti.

Nem részletezzük tovább a gondolatot. A végeredményt így summázzuk; alapjában véve minden transzparenssé válhat, ami körülvesz minket. A kicsiny fűszáltól a megrendítően hatalmas csillagos égboltig, kisgyermekünk egy-egy meghökkentően bölcs “elszólásától” a világtörténelem dübörgő eseményéig mindenen átsugározhat Isten jelenlétének és üzenetének “napfénye”. Amint Jézus számára minden transzparenssé minősült – gondoljunk a legváltozatosabb helyekről vett példázataira – akként mi is átélhetjük, hogy áttetszővé lesz ez az egész világ, és a megszokott felszín alól kiragyognak az örökkévaló fénysugarak.

Lator László: Áhítat

Hűs víz csobog. A templom
ragyog a ritka ködben.

Felleg jön messziről.
Felegyenesednek a füvek.
Felleg jön, fehér, mint a gyolcs, 
angyalok suhannak.

Ez az áhítat ideje,
névtelen alázat.

Harmat hull,
énekelnek a hegyek és a fák,
galamb száll, lélek madara.

Ez az áhítat ideje,
ez a titkos fény ideje.

Szemünk a virág, szeretetünk 
világít, mint a csillag.

488. dicséret: Szent vagy, szent vagy, szent vagy…

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu