Napi ige és zsoltár (2023. július 6.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Napi ige és dicséret (2023. július 4.)

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Jakab apostol levele 3. része, 1-12. versei (A nyelv bűnei)

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 3. részének 2. verse:

Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

Jakab azt írja, hogy a lovakat nem lehet zabla nélkül irányítani; így az ember sem irányíthatja életét jól, nyelve nélkül. Dávid érezte ezt, amikor ezt írta: “Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat” (39. zsoltár 2.). Még Mózesről, a zsidó nép nagy fiáról is ezt mondja az Ige: Oktalanul beszélt szájával.

Amikor a nyelv bűneire gondolunk, gondolnunk kell a nyelvvel való vétkezés sokféleségére. Vele vétkezünk Isten ellen, amikor káromkodunk, esküdözünk, vagy a szent dolgokat kicsúfoljuk. De vétkezünk embertársaink ellen hazugság, szennyes beszéd által. És vétkezünk magunk ellen, mert a szennyes beszéd beszennyezi a saját életünket is.

Amikor az apostol a nyelv bűneiről beszél, akkor felhívja a figyelmünket a jelentéktelennek látszó dolgokra. Hiszen a beszédet olyan jelentéktelennek tartjuk. Nyelvünk olyan kicsi a testünk tagjai között, mint lónál a zabla és a nagy hajónál a kormány.

Azt mondja Jakab, hogy egy kis szikra lángba boríthat egy hatalmas erdőt. A nyelv is kicsiny tag, de igen nagy vétket lehet vele elkövetni. Ezért kell az embernek a nyelvére vigyázni. A felette való győzelem megmentheti az egész embert, de romba is döntheti egész életét. 

39. zsoltár : Magamban elvégezém és mondám…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu