Napi ige és zsoltár (2023. június 19.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 67. zsoltár

Zsoltárok könyve, 67. zsoltár 2-3. versei:

2, Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk.
3, Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat.

Református énekeskönyv, 67. zsoltár 1. verse:

Úr Isten, áldj meg jóvoltodból és kegyesen fordulj hozzánk,
Oltalmazz meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd reánk,
Hogy e földön minden megismerje szépen a Te útadat,
És a pogány népek Téged tiszteljenek, Megtartójukat.

Jobb Domokos lelkipásztor (Ombod) gondolatai: 

Könyörüljön! Áldjon! Világosítson! Tegye ezt az Isten, tegye meg velünk, ha tetszik rajtunk, hogy éljünk és másokat életre vezessünk. Könyörüljön! “Az Isten könyörüljön rajtunk…”, könyörüljön, mert ha nem; elpusztulunk, kikopunk a világból bűneink miatt. Milyen drága tudás, ha ismerjük Jézust, Akiben Isten Könyörülő, Megváltó Istenünkké lett. Áldjon! “…és áldjon meg minket…”, áldjon meg testünkben-lelkünkben, magunkban és családjainkban, gyülekezeteinkben és egész népünkben… Nem csak engem, téged is, őt is, “minket” halmozzon el az Örökkévaló áldásaival naponként, kezdve a mindennapi betevővel, testi egészséggel, lelki békével, s kinek-kinek azt adja, ami hiányzik, ami fogyóban van. “Világosítson!… világosítsa meg az ő orczáját rajtunk.” Ragyogjon ránk, hogy világítsunk, hogy visszatükrözzük fényét. Legyünk holdjai, de Ő legyen mindig Napunk. A fáradt utazót ne Hold, hanem Nap körüli pályára állítsuk. Ne bennünket tegyen fényforrásokká, hogy magunkhoz vonzzuk, lerészegítsük a kerge éjjeli pilléket, neki gyüjthessünk hódolókat, az Ő “bűvkörébe” hívjunk másokat is.

Tedd ezt velünk Urunk, “hogy megismerjék e földön a Te útadat, minden nép közt a Te szabadításodat.” Könyörülj! Áldj! Világosíts! Tedd ezt Atyánk, hogy útaidon járva Rólad tegyünk vallást mindenhol, és mindenkor…, nevezz fiaidnak, Krisztusért! “Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten Fiának negjelenését” (Róma 8,19).

67. zsoltár: Úr Isten, áldj meg jóvoltodból…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

Kép forrása:
hvg.hu