„A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé” (Ézsaiás próféta 60)

„Szalonnás templom”, Székelyderzs

Magyar Testvéreim!

Jeruzsálem és Róma a legszentebb helyei a világnak, hol egymásra épülnek a felbecsülhetetlen értékeket hordozó korok, épületek, könyvtárak.
Megbecsülésben és szeretetben feltételezik egymást, hatnak egymásra, gazdagítják egymást.
Jelen tud lenni a puritanizmus, a reneszánsz és a barokk.
A szakrális derű megajándékozza az embert a lét értelmével, Isten mindeneket átható Szentlelkének szép rendezettségével, az emberi gondolat teljesítményeinek káprázatos eredményeivel.
A próféták és apostolok népük közösségéből választattak ki és emeltettek őrállóvá az örök Sionon.
Végigjárták a valódi, és az élet iskoláját.
Fontosnak tartották, hogy meghallgassák az embereket, kiváncsiak voltak véleményükre és életükre.
Mindenre emlékeztek később, melyet aztán beépítettek szolgálataikba.
Ebben is legáldottabb példa számunkra Szent Urunk, akihez oda lehetett menni bármikor és bárkinek, végighallgatta, feloldozta, új életre bocsátotta tovább.

„MENJ EL, ÉS TÖBBÉ NE VÉTKEZZ”

Omega együttes: Varázslatos fehér kő

Mi is az én hitem a történtek után?, egy Németországban szolgáló barátom válasza

1. Dast Leben ist immer lebens gefahrlick – Az élet mindig életveszélyes
2. Der Tod ist jedem, totsicher – A halál mindenki számára holtbiztos
3. Unsere Heimat ist im Himmel – Végső otthonunk az Ég

Dutka Ákos: Ember és magyar

Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek ti bátor, szent fiúk
Lássuk: A világ most velünk mit akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emberek
Kiket tiporni tovább nem lehet
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek Ti szent fiatalok.
Öt nap, s öt véres szörnyű éjszaka
A csillagokba írta szent nevetek.
Köszönöm néktek drága, szet fiúk,
hogy visszaadtátok a csüggedő hitet
S a barikádok hunyó szent sugarainál
Adynak kiáltsuk szabadon ma már
Mit az ég falára vérrel írtatok
Emberek vagyunk, újra magyarok.

‡ Lassan végére ér az Ószövetség Evangélistája könyvének olvasása, mely üzenete, aktualitása, hozzánk szóló felhívása, időszerübbmint valaha.
Egyre félelmetesebb fordulatot vesz teremtett világunk sorsa.
A járvány korszaka mára boldog békeidővé szelídült.
A járványt követő földrengések, éhínség, háborúk a próféciák beteljesedését hozzánk el, és már nem a képernyőkre, hanem a valóságban.
A bűnből való megtérés, az önzés helyett emberibb elosztás, az irigység helyett szolidaritás már nem a pápa sürgető felhívása, hanem maga a lét, a holnap világa.

Koncz Zsuzsa: Bordódi Kristóf

‡ Anatole France híres francia írónak van egy elbeszélése, a: Juda helytartója.
Abban Poncius Pilátus 17 évvel később Rómában a császár előtt nem tud, nem akar, nem képes visszaemlékezni a Jeruzsálemben történtekre.
Egyszer eljön a számonkérés, a szembenézés, a beszámolás, nem is gondolnánk milyen közel lehet.
„Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jő el az Úr”, – tanítja az Írás.

Kárpátia zenekar: Lement a nap

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

34 elveszett város
(Az írás a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Elevenen elégni – 78 éve bombázták földig Drezdát
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Petőfi örök
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Hegedüs Lóránt püspökre és a Károli-Egyetem alapítására emlékeztek vasárnap
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írás a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.február.18.

A képek forrásai:
kronikaonline.ro
europeana.eu
romkat.ro
reformatus.hu
publicdomainpictures.net