„Állhatatossággal nyerítek meg majd az életet” (Szent Lukács ev. 21:19)

Magyar Testvéreim!

Elérkezett a kereszténység legnagyobb ünnepének nagyhete, Krisztus Urunk küldetéses életének szenvedésekkel terhelt végső napjai.

Hozsánnát és Feszítsd Meg-et kiáltozók órái.

Beteljesedtek a próféciák Sém utódján
Beteljesedtek a próféciák Ábrahám utódján
Beteljesedtek a próféciák Asszonytól született sorsán

„Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, Királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján”

Jékely Zoltán: Virágvasárnap

Azt mondják, máma van Virágvasárnap.
Nézzük meg, az emberek mit csinálnak?
S mivel ilyenkor ez a rendje,
menjünk mindjárt a cinterembe.
Amíg ez tart, úgy sincs igazi ünnep,
amíg ez tart, nincsen vakáció.
Vigasztaljon a cinterem bennünket,
ahol sírdombon áll a dáridó.
Ó, micsoda víg tarkaság!
Mint egy rét, melyen százféle virág.
Ki látott ily nyüzsgést a temetőben?
Több az élő, mint a holt a földben!

A keresztfához megyek – Készülődés húsvétra

‡ A nagy megpróbáltatás idején Szent Urunk jövendöl a Templomról, beszél Jeruzsálem pusztulásáról, az eljövendő háborúságok szörnyű megpróbáltatásairól.
Tündöklő tekintetében világok tükröződtek, miközben megkönnyezte, ami még a holnap eljövendő fájdalma.
Látja Édesanyjának, Tanítványainak és a Sokaságnak sorsát.
Ismeri dolgos kezeiket, ellenségtől megrettenő szíveiket, kiszolgáltatott élet-helyzeteiket.
Erőt, bölcsességet, jelenvalóságot ígér Jézus, mondván:

„AMIKOR PEDIG EZEK ELKEZDŐDNEK, EGYENESEDJETEK FEL, ÉS EMELJÉTEK FEL FEJETEKET, MERT KÖZELEDIK MEGVÁLTÁSOTOK IDEJE”

Aranymiatyánk

Bíborpiros szép rózsa

‡ A háború alatt valaki keserű iróniával azt mondotta: „Ha rajtam állana, én sem születnék többé történeti időkben”
Nem gondolta az illető, hogy minden kor történeti idő, csak némelyikben gyorsabb a történelem ritmusa, egyik-másik közösség jobban szenved alatta.
Az idő természetéhez tartozik, hogy csak a változáson mérhető a gyorsabb változás, annál inkább érezzük az idő súlyát.
Korunknak legjellemzőbb vonása éppen az, hogy minden meg van támadva, mindent védeni kell.
Tehát egy nagy forradalomban élünk, s ha látszólag mozdulatlanul állunk, mint egy rom, vagy dombtető, a sziget utolsó magas pontja: körülöttünk az elszabadult elem végzi a maga óriási munkáját, amelyről ma még sokan nem tudják: építés e, vagy rombolás?

Evangélikus templom – Szarvas

Örvendezzen már e világ – Virágvasárnap

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 25 gyülekezetének 250 énekes egyháztagja közösen énekelte felvételre ünnepeink énekeit 2019. novemberében Székelyszenterzsébeten

Szívek Ura jön, nem megy, hanem vonul. Országa örök ünnep. Kezdődött Vele és Benne.
Bennünk él, életünk Ura.
Ezt érezte meg mindig az egyén és tömeg Jézus jelenlétében.
Ösztönösen érezték szívük rezdülésében, hogy a menny varázslója, nagyon sokat ad, nagy áldozatot hoz amikor hallgatóival csodát tesz.
Felemeli őket a boldogság, a szépség, a jóság honába.
E csodatételekért saját magát adta cserébe.

A MÚLT HALOTTJAIT,A JELEN RAJONGÓIT, VALAMINT A JÖVENDŐ MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEIT IS KÉPES VOLT MEGGAZDAGÍTANI SZERETETÉVEL

PÉLDÁT MUTATOTT SZÁMUNKRA ABBAN IS, AMIT MÁSOKNAK HIRDETETT: „ÁLLHATATOSSÁGGAL NYERITEK MEG MAJD AZ ÉLETET”

Sík Sándor A keresztút 1. stáció – (Sík Sándor Budapest, 1889. január 20. – Budapest, 1963. szeptember 28.)

Piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, MTA levelező tagja, Kossuth-díjas, a XX. század jelentős magyar lírikusa

A keresztfához megyek – Záró ének és orgona zenei áhítat
Kosóczki Tamás kántor, Baja Belvárosi Templom – Schimdthauer Lajos: C-moll Fúga

‡ A feltámadott és megdicsőült Krisztus végső teljhatalma a halál feltámadásos, újrateremtési legyőzését viszi végbe!
Ezt hitelesíti :

1. Szavaival
2. Halálával
3. Pokol és halál kulcsai feletti diadalmas rendelkezésével

A jézusi testet öltött igei szóhoz légy hű, aki megszólal, aki hitelesíti Igéjével az Ő életét, minden koncentrikus körében saját élethelyzetünknek.
Aki vállalta értünk a halált, aki életre támadott megigazulásunkért, aki örökkön örökké él isteni hitelességű magasztosságával, s aki a pokolnak és halálnak kulcsait rajtunk keresztül forgatván a halálos fogyásnak, a halálos kétségbeesésnek, a halálos züllésnek a pokoli kapuin.
És megnyitja az élet jövendőjének csodálatos ajtaját, hogy feltáruljon előttünk:

„Gyalázat elvettettésem (De pompás lesz kikelésem
Új eget látván ezekkel) Az újra megnyílt szemekkel!”


(Ft. Prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr: APOKALIPSZIS MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ 25–32 l.)

SZENT ERZSÉBET DÓM – KASSA

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Akik hittek a csodában és megtapasztalták a gondoskodást
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A hajlíthatatlan kutató
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A lélek megindul – Kucsera Ferenc vértanúságának története
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Schuster Lóránt: az USA és Oroszország között zajlik a szkander, Európa csak egy csicska benne
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Történelmünkből: Árpád-házi Jolánta, II. András Magyar király gyermeke
(A bemutatót a képre kattintva, letöltés után tekinthetik meg!)

ÁLDOTT, IMÁDSÁGBAN, CSÖNDESSÉGBEN TELJES NAGYHETET KÍVÁNUNK KEDVES TESTVÉREINKNEK

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.április.1.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
szirom.hu
origo.hu
mediaklikk.hu
kuruc.info
szon.hu
szekelyhon.ro
publicdomainpictures.net