„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” /Szent Márk evangéliuma 6:50/

Magyar Testvéreim!

Vannak a történelemben olyan élethelyzetek, mikor a pokol kapui felszakadnak, mélységek örvénylenek, minden erkölcsi gát átszakad, és az apokalipszis előre hozza a világvége ítéletét, mely nem Dürer képeinek víziója, hanem a kaini-valóság sátáni diadala.

„Iszonyú dolgok mostan történűlnek,
Népek népekkel egymás ellen gyűlnek,
Bűnösök és jók egyként keserülnek,
S ember hitei kivált meggyöngülnek.

Halál-mezőkön bitófák épülnek,
Nagy tetejükre kövér varjak ölnek,
Unják a hullát, el- s vissza-röpülnek,
De az emberek meg nem csömörűlnek.”
(Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból 1. és 10. v.)

Vannak a történelemben olyan élethelyzetek, hogy mérlegre kell tenni az igen és a nem, élet vagy halál, lenni vagy nem lenni életszentséges kihívásait.
Mint 1566. augusztus 29. napján a mohácsi csata napra 40. évében tette azt áldott Zrinyi Miklós bán.
A mérleg egyik serpenyőjében ott volt az Oszmán Birodalom nevében a vérgőzös nagy Szulejmán, Mehmed nagyvezír és 100000 muzulmán harcos, kik Allah nevében Szigetváron át már Bécs távoli tornyait vélték látni mint célállomást.
A mérleg másik serpenyőjében a Magyar Királyság és a Szent Korona oltalmában látjuk áldott Zrinyi Miklós bánt, és 2300-2500 közöttire tehető hű magyar vitézeinek lelkét, szívükben Jézus szent nevével, ajkukon az imádság mindeneket erősítő fohászával.
HŐS SZIGETVÁR, HŐS MAGYAR VITÉZEI, ÁLDOTT ZRINYI MIKLÓS BÁN VEZETÉSÉVEL EGY HÓNAPIG TUDTÁK TARTANI A VÁRAT!!! VÉGÜL 800-an MARADVA, ÉLÜKÖN A HADVEZÉR BÁN, ELSŐKÉNT TÖRT KI AZ ÉGŐ VÁRBÓL, AHOL AZONNAL ÁGYÚVAL LŐTTE AZ AGRESSZOR TÖRÖK, ÉS MÉG ÉLT, MIKOR LEFEJEZTÉK!!!
VALAMENNYI MAGYAR VITÉZ HŐSI HALÁLT HALT, MÍG A TÖRÖK VESZTESÉGE 20000 KATONA VOLT:
VÉGY KARJAIDBA IDŐ,ÖRÖK IDŐ!

Sinka István: Anyám balladát táncol. Hallgassuk meg e szívbemarkoló ősi verset Nagyszalonta pusztájából Papp Zoltán színművész előadásában!

Vannak a történelemben olyan élethelyzetek, hogy már csak az tud bennünket megmenteni a biztos pusztulástól, ha látjuk, és még van elég időnk és hitünk megtapasztalni, hogy Krisztus Urunk emberi állapotában az engedelmesség megtestesülése. Imádkozva kéri az erőt, ami neki örökrésze.
Életünk hajója egy törékeny kis bárka, melyet viharzó hullámverésben hajt a sors szele ég és föld között, partok sziklái fölött. Nagy vigasztalás, hogy a veszély pillanatában Ő mindig megjelenik.

1944 őszétől a szovjet Vörös Hadsereg belépve a Keleti-Kárpátok hágóin átgázolt az országon. Nyomában vér, pusztulás, könny, félelem és rettegés maradt.
1944 karácsonya történelmünk egyik legtragikusabb Szent Ünnepe. A betört kirakatok mögött a mézeskalács szív is zokogott A magyarság fővárosa halálos gyűrűbe zárult.
Az ördög úgy keverte a lapokat, hogy az I. nagy háború fájdalmát betetőzte Trianon-átkával, majd rázúdította a pokol tűzét alig 25 év múlva ismét.
A II. háború harmadik legvéresebb városi csatája zajlott Budapesten 53 napon keresztül, mely idő alatt a nyugati világ népei és javai nagy részben megmenekültek.

Világ-panoráma: Kitörés 1945. február 11. vasárnap – 2016. február 13. Megemlékezés a hős német-magyar, hon és várvédő katonákról. Szaniszló Ferenc – Echo Tv. Hallgassuk meg e kiváló hazafi munkáját, kit már két éve betiltott a „nemzeti” Média Hatóság.

Cseh Tamás: Széna tér. Hallgassuk meg a 10 éve elhunyt, Liszt-díjas üldözött és kirekesztett zenész fájdalmas szép dalát!

Amint a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Ő azonban megszólította őket, és ezt mondta nekik: „BÍZZATOK, ÉN VAGYOK, NE FÉLJETEK. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.”
Ezek az igék és történelmi leckék nem az álnemzeti és műkeresztyén figuránsok matinéja. Kemény eledel rögös úton, – melyet kerülnek a fiúk, melyről nem beszélünk, melyre még emlékezni sem szabad. Abból nincs baj ha nem gondolkodunk, nem beszélünk és nem írunk.
Krisztus Urunk a szeretet radikalizmusával keresi ami elveszett, a századikat is, és mentő szeretetével viszi a keresztre bűneinket, ahol csak Édesanyját és Szent János apostolt látjuk.
Mindig beszáll életünk hajójába, hogy lakozást vegyen bennünk, bízzunk, ne féljünk. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Benne nincs változás, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Tóth Mátyás László: Kitörés. Olvassuk el e nagyszerű megemlékező verset modern megfogalmazásban!

1.
Az izzó érzelmek viharos tengerén
s a part nélküli szenvedés és fájdalom
felemelő útján
fogok diadalt aratni
erővel szenvedéllyel igaz erkölccsel
mely belőlem ered s úgy foglal magába
mint ahogy a folyó csendesen
egyesül az óceánnal
tudatom közepén a gyémántszilárdságú
nyugalommal töröm át
a kínok acélrúdjaiból
épített börtön falait
s lelkem lángoló ezer-fokaival
egybeolvasztom a földből
emelkedő vashegyeket
egyetlen jogarrá egyesítve
szenvedéseim valóságát
s az intuíciók csalhatatlan ösvényén
meglelem igaz utam
mely a végtelenség felé visz


2.
A fájdalmaimból kovácsoltam
nyugalmat
s most Isten felken a végzetemmel
hogy szívem lelkem életem
az akaratának adjam
s én a belső csönd derűs erejével
eleget teszek akaratának
a misztikus kiteljesedés őrületével
mely alig hallható
felragyog benső énem
s átfényli külső burkaim vékony világát
elengedem magam
ahogy a szikrázó fény gravitációja
vonzza éjfekete bensőm
s egyesülésünkön keresztül
megnyílik az út a megvalósulás

(2009)

Vannak a történelemben olyan élethelyzetek, – és már csak ilyen legyen – amikor a küzdelem a nemzetek között a sportpályákon dőljön el. A férfi vízilabda sok évtizede sikersportágunk. Mindig lenyűgözött a fiúk képzettsége, intelligenciája, küzdeni tudása, fegyelmezettsége, humora, ereje, pontossága, állóképessége, taktikai érzéke, zseniális megoldásaik a legkeményebb világversenyeken is egy világ csodálatát váltották ki.
Nézni őket ünnep és kiváltság, melyet elmondhattam a Jobbik évnyitó rendezvénye után Dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok kiválóságunknak, képviselőnknek Budapesten.
„Tudod, hogy szeretünk Titeket nézni, buzdítani bárhol küzdöttetek és küzdtök a magyar Himnuszért, zászlóért, színekért? – mondottam. Az válaszolta: „Mindig éreztük a szeretetet a medencében, bárhol jártunk”

Tekintsük meg tisztelettel Dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok Kedves Testvéremmel közös fotónkat!

Dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok és Mohácsi László tiszteletes úr

Valami láthatatlan aranyszálat font a mi Jó Istenünk egykor, és szőtte bele Jézus Krisztus tanítványait, Dürert, Székely Bertalant, Zrinyi Miklóst, a Szigetvár hős védőit, Ady Endrét, Sinka Istvánt, Papp Zoltánt, Budavár és hazánk hős vitézeit, Szaniszló Ferencet, Cseh Tamást, Tóth Mátyás Lászlót, Dr. Steinmetz Ádámot, magyar férfi (női) vízilabda valaha élt Kiválóságait, Petrás János Barátomat és a Kárpátia zenekar minden Kedves Tagját, Rigán István Barátomat, képviselő urat.
Nem csak az a közös bennük, hogy e mai igei dolgozatban halhatatlan érdemeik miatt helyet kaptak, hanem az: „Hogy mindig érezzük a szeretetet, mely összeköt egymással, és az Örökkévaló Istennel.”

Kárpátia zenekar hűséges tisztelete szóljon a Kitörés hőseinek: Csak egy nap az élet. Hallgassuk meg a dalt!

Várjuk tisztelettel Püspökladány városába a Kitörés-napi megemlékezésünkre a Testvéreket!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. február 9.

A képek forrásai:
kultura.hu
poet.hu

Vélemény, hozzászólás?