„És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért” (Szent Lukács ev. 24:49)

Szent Erzsébet templom, Kárpátalja, Huszt

Magyar Testvérem!

Isten örök szeretetének jövőbe szőtt szép álma volt, hogy csodálatosnak teremtett világának legyenek hűséges jó sáfárai majd az emberek, akik megbecsülik a készen kapott örökséget.
Feladat és felelősség ez a szolgálat, a Megbízó előtt a megbízottaknak egyszer majd számot kell adni, hogy mi történt a térben, az időben, az anyaggal!
‡ Ahány feladat, annyi Árpád
‡ Ahány feladat, annyi Gellért
‡ Ahány feladat, annyi István
‡ Ahány feladat, annyi Kálmán
‡ Ahány feladat, annyi Ferenc
Beszélték is az angyalok egymás között kellő tisztelettel, hogy Isten minden feladatra sok-sok alkalmas személyt talált a különös szép szakrális nyelvet beszélő magyarok között, míg más népek fiai nem tolongtak a munkáért.
‡ Vezérlő Fejedelem
‡ Népeket nevelő Püspök
‡ Szent életű Király
‡ Könyveket szerető tudós
‡ Népe szabadságáért mindent feláldozó szabadságharcos

ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYAINK, SZENTJEINK, FEJEDELMEINK, TUDÓSAINK, MŰVÉSZEINK, SPORTOLÓINK TUDTÁK, HOGY NEKIK A LEGJOBBAKNAK KELL LENNIÜK! A LEGJOBBAK PEDIG AKKOR LESZNEK, HA SZERETNI FOGJÁK EGYMÁST

Kecskemét, Szentháromság-szobor

Szórja a Nap aranysugarát – Személyválogatás nélkül a Jó Isten és Lente Lajos, Hajdúnánás egyik csillaga!

„Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel”

A Feltámadott és Mennybe ment Krisztus Édesanyja, hűséges 11 apostola egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban a felső szobában, várták a megígért Szentlelket, aki majd felruházza őket mennyei erővel.
Attól várták:
‡ Akin Isten Lelke nyugszik
‡ Aki megítéli a világot
‡ Aki egy új világot rendez be
‡ Aki a szíveket Istenhez fordítja
‡ Aki új törvényt adott
‡ Aki bűnt bocsátott
‡ Aki új páskát szerzett
‡ Aki szolgálatban és alázatosságban elől járt
‡ Aki az Isten szombatjának békessége árad
‡ Akiben maga Isten lakozik

Jöjj Szentlélek, szállj le rám – Csíksomlyó, Nemzeti Kegyhelyünk legmagasztosabb helye

‡ A messziről érkezett Krisztus nagy utat járt be, míg elérkezett a teremtés hajnalától a természet szép világán át a történelem sötét napjain keresztül az Üdvösség oltalmazó méhébe, Szűz Mária kiválasztott Igen-jébe!
‡ A messziről érkezett Krisztus nagy utat járt be, míg kedves prófétáinak engedelmes élete a mártír halálig adoptálódott apostolai életében is.
‡ A messziről érkezett Krisztus nagy utat járt be, mióta az Atya jobbjáról szüntelenül árassza Lelkét hívő gyermekei sorsába.

Gyóni Géza: Csend – Békéscsaba theológus zsenije, a 33. születésnapján Krasznojarszkban éhen halt csoda, e versben mondja el a mindenséget!

Csend. Nem zavarja semmi sem.
Árnyék suhan a kék vizen.
Bús gondolat – tévedt madár –
Rajzolta röptiben.

Bús gondolat, mely újra visszatér,
Bús gondolat, mely elgyötör, kísér:
Örök hajszában élve élni,
Harcolni semmiért.

Célt, célt, teremtő Istenem!
Célt, célt, mely ihlet, tűzz nekem.
Ne kóboroljak ebként utamon,
Megtörten, hitlenen.

Mondd: gyűrű vagyok a vizen,
Mely célodat tovább viszem
S a messze ködlő végtelenben
Eloszlik – semmi sem.

Mondd: por vagyok, mit szél vihet,
Por, melyből trónod építed.
De mondd! A lelkes porszem
Kér – önts belé hitet.

Csend. Nem zavarja semmi sem.
Csillagfény reszket a vizen.
Isten – lényednek egy sugára –
Te vagy a cél, hiszem!


Pozsony, 1903. június

POCSAJ-ESZTÁR, SÁRÁND, DEBRECEN, TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM, DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM – A HÁROM BOKOR FIÚ ÉLETÉNEK ELSŐ ÁLLOMÁSAI:

Color zenekar: Arról jöttem én – Az Értől érkeztek el a zseniális fiúk az Óceánig – A költő-vátesz Ady a szimbolista király kijelölte útjukat!

1984-ben két nagyszerű instrumentális, igényes, kápráztató Color lemez és külföldi turnék után kérdezték:

‡ Bostonban a világ legjobb orvosi egyetemén Dr. Bokor Gyulától: „Honnan érkezett és hova akar eljutni a Harvardon?”
‡ Párizsban a film és művész-világ központjában Bokor Attilától: „Honnan érkezett és hova akar eljutni a Fény Városában?”
‡ Los Angelesben a világ egyik legjobb klinikai központjában kérdezték Dr. Bokor Tibortól: „Honnan érkezett és hova akar eljutni e csoda-kórházban?”

Bokor Tibor aztán gyorsan megnyugtatta a NASA-központját is Los Angelesben, ha már ott jártak: „Vagyunk még, Gyula bátyám felesége Éva kiváló mérnök, az Úrkutató Központban nem hallgatnák meg?”
Meghallgatták őt is, 32 év után mára a Mars-expedíció egyik vezető munkatársa!

Color zenekar: Féltelek 1982

Beszélhetetlen intellektuális örökség ragyogja be a NASA és a JPL (Jet Propulsion Laboratory) egész rendszerét, ahogy elmondta Bokor Éva.
Az alapító KÁRMÁN TÓDOR (1881. május 11. Budapest – 1963. május 6. Aachen NSZK (matematikus-fizikus a szuperszonikus repülés atyjaként az amerikai légierő védőszentje elismerő címet birtokolta.
A rakéta technika és az űrhajózás elméleti, majd gyakorlati alapjait is ő vetette meg.
Valaki azt mondta: „Párosával kellene adni neki a Nobel-díjat”, – majd érkezett a többi lángész nyomdokain: Szilárd Leó, Albert Einstein, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer.

Kecskemét – Barátok temploma

Kraftwerk: Computer World

„És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért”

‡ Bő kézzel osztotta a Lélek világossága az öt talentumokat. De soha nem az érdemteleneknek, csak az arra méltóknak.
Akik zsenijük fényességes ívét fáradhatatlan munkával és szorgalommal éltették, táplálták és mindig mások javára.
Ahány feladat annyi Bokor fiú, ahány feladat, mindig ott találunk egy magyart.

‡ Meglátták azt, hogy milyen nagy az Isten kegyelme
‡ Meglátták azt, hogy olyat fognak alkotni, amiről millió és milliárd embernek fogalma sincs
‡ Meglátták azt, hogy Isten meggyújtott gyertyájukat gyertyatartóba helyezte, hogy világoljanak az Ő dicsőségére, szeretett népük javára

Dsida Jenő

115 éve, 1907. május 17. napján született Szatmárnémetiben Dsida Jenő.
Poéta angelicus volt, áldott égi tehetség.
Egyedülálló életművet hagyott maga után. a neki adatott 31 év alatt.
Derűset, frisset, örökös fiatalsággal teljeset,
Hittel, örömmel fénylőt, értelemmel és kivételes formaérzékkel könnyedén ívelőt.
Játékos lebegése örök magasságba röpítette, hol Kolozsváron, hol Sztánán, hol Marosvécsen.
A költészet nagy ingyenes kegyelme, hogy valaha is itt járt, s közöttünk lehetett.

Dsida Jenő: Templomban – Szatmár, 1923. október 3.

Csendes a templom,
Serceg a mécses,
Hófehér oltár
Virággal ékes;
Elébe térdel
Egy kicsi lányka,
Szivét betölti
Forró imája:

“Szegény anyácska
Nagyon beteg lett,
Hiába ülök
Az ágya mellett
S ápolom nappal,
Ápolom éjjel…
Nem is tudom, hogy
Mi lesz szegénnyel.

Azt mondják róla:
Nem soká várhat,
Itt hagy bennünket,
Szegény árvákat,
S felmegy Hozzád a
Csillagos égbe, –
Mondd, kis Jézuskám,
Ugyan mi végre?

Hiszen Te neked
Nincs rá szükséged,
Van jó anyácskád,
Ki szeret Téged,
Ki gondoz, ápol,
Vet puha ágyat…
Hagyd itt nekünk az
Édesanyánkat!”

A kis Jézuska
Szive feldobban,
Arcán megértés
Szent tüze lobban,
Biztat, mosolyog, –
Mosolya édes…
Csendes a templom,
Serceg a mécses.

Szatmár, 1923. október 3.

Emlékezve szeretettel – Vangelis: Conquest of paradise

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Adj szolgádnak rád hallgató szívet”
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mindenki zenél,csak nem tud róla, – vallja a debreceni kötődésű csellóművész
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Emléktábla és sör Arany János tiszteletére
A walesi bárdokból ísmert Montgomeryben, Szalontáról is üzentek
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Isten és a közösség szolgálatában
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

DCIM\100MEDIA\DJI_0037.JPG

Sáránd díszpolgárai lettek a Color-alapító Bokor testvérek
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Közük van a mennyhez
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. május 21.

A képek forrásai:
minden-ami-magyar.hu
hu.wikipedia.org
cultura.hu
tudasbazis.hu
kronikiaonline.ro
3szek.ro
haon.hu
reformatus.hu

Vélemény, hozzászólás?