„És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe” (Szent Lukács ev. 24:51)

Técső, Református Templom XIII. sz.
192 kazettával borított famennyezet

Magyar Testvéreim!

A megdicsőülés teljes megvalósulása a mennybemenetel. Szent Urunk eredeti dicsőségébe tér vissza, de nem csak mint Isten Fia, hanem mint aki egy személyben ember Fia is.
És az emberfia mennybemenetele által minden ember odajuthat közvetlenül Isten trónja elé, ahogy fogalmazza Beethoven életregényének utolsó állomását az Eroica c. könyv szerzője.

MINT EMBER FIA JÉZUS KRISZTUS MAGA KORLÁTOZTA SAJÁT MINDENHATÓ VOLTÁT,MINDENÜTT JELENVALÓSÁGÁT ÉS MINDENTUDÁSÁT

A MINDENNEL kezdődő fogalmak Jézus számára a valóság,feltétel nélkül hatalmában vannak: Uraknak Ura,Királyoknak Királya mennybemenetele napjától MINDÖRÖKKÉ

Miközben felemeltetett, áldó kezeit látták, mely kenyeret osztott, betegeket gyógyított, imádkozott, és még sebhelyes volt.

Juhász Gyula: A föltámadott

Latrok között, a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa
Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom
És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.


Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.

Dr. Bokor Gyula: Búcsúdal – Testvére, Dr. Bokor Tibor emlékére hallgassuk meg a szomorú dalt a legendás Color zenekar intellektuális szellemében

„Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket.
És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.
Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották az Istent.”

(Lk. ev. 24:50-53)

A legjobb fotó a Földről a NASA szerint: elképesztően gyönyörű

‡ Szent Pál apostol mikor levelét a kozmikus Krisztusról megírta az Efézusban élő gyülekezetnek, nem láthatta e felvételeket.
De belső látása és tudása olyan hitvallásos erővel jelenik meg lelki szemeink előtt a mennyről és annak Uráról, hogy részese leszünk a csodának.
„A Mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön.
Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, iután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyház számára, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben”
(Efézus 1:17-23)

Enigma – The Voice of Enigma – Hallgassuk meg a középkor rejtélyes gregorián zenéjét

Jean Michel Jarre: Oxygene Part IV. REMASTER HQ. – Életerő a mennyből

Pipacsmező Pannóniában

‡ Jézus útja az engedelmesség útja, amely kísértéseivel, küzdelmeivel, próbatételeivel a kereszthez vezetett.
De halála éppen ezért volt váltság sokakért, mert feltámadásában és mennybemenetelében maga Isten pecsételte meg a SZENVEDŐ SZOLGA alakját, aki átveszi az uralmat Isten Országában.
Második Adventben élünk, ő visszajön előbb mint gondolnánk, és valósággá válik a MIATYÁNK három első kérése:
♥ AZ ATYA NEVE MEGSZENTELTETIK
♥ ORSZÁGA ELJŐ
♥ AKARATA MEGLESZ MENNYEN ÉS FÖLDÖN

Kecskemét – Barátok Temploma
Itt várja Jézusát – Imádság házának ékszerdoboza

Keszthely: Magyarok Nagyasszonya Templom 700 éves méltósága Mellette a 900 éves Premontrei Gimnázium
Itt várja Jézusát – Imádság házának ékszerdoboza

A magyar szentek himnusza

Nagyvárad – Szent László és Ady Endre városa

‡ Akármilyen szabad, ész feletti, kiszámíthatatlan a Szentlélek munkája, azért mégis megvan a maga rendje, törvénye, lényege.
A víz szabad, árad, amerre tetszik, de van medre. Apály és dagály szab törvényt az óceánok végtelen életének.
A szél fú, nem tudjuk honnan jő és hová megy, de tud lágyan simogatni és hatalmas hajókat röpíteni.
A Szentlélek is szabad és kiszámíthatatlan, de adott törvényt magának, gondoskodott róla, hogy megtalálhassuk. Medre, partja útja, iránya, célja van.
Mint özönvizek felett a Noé bárkája, úgy úszik egy Istentől szerkesztett lelki hajó az idő és sors özönvizén.

EZ AZ EGYHÁZ

Hévíz – Római Katholikus 7 tornyú Szentlélek Templom
Három év alatt épült fel, 1999. szeptember 9. szentelték fel, Szendi József érsek által, a Szentlélek 7 ajándéka emlékére

„Angyal szállt le Hévíz-dombra,
Gallgregort az Isten hozta.
Sárkányt-ölő égi-posta, –
Éggel-földre szigonyozta”

‡ A mennybe felemeltetett Krisztus nem hagyta magára övéit. Úgy gondoljuk, hogy örömmel látta Jézus tanítványait, akik a templomban voltak és imádkozva áldották Istent a Szentlélekre várva.
Ez a régi, az örökkévaló, az egyetlenegy Isten az, akinek igazsága betölti az eget és földet, s hiába építjük fel a hazugságok és a csalások világrendszerét, ő mássá nem lesz, igent mindenhez nem mond, kegyelmével őrzi még az időt a végső ítélet napjára.
Ennek az Istennek az igazsága előtt kell megállanunk, akit sokan meg sem ismertek, mások már régen elfelejtettek, némelyek fellázadtak ellene, de ő nem felejtkezett el rólunk.
Ő a hűség, erő, szeretet Istene maradt, aki abból a borzalmas válságból amibe a világ és az ember jutott, a váltság isteni útján csodálatos és dicsőséges menekvést szerez.

Gárdonyi Géza: Esti harangszó – Az írózseni versét szavalja Verebes Zoltán színművész

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Nagy-Magyarországot vizionál a reformátusok logója mögé a bukaresti média
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kalotaszegre látogatott vasárnap Novák Katalin köztársasági elnök
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Jó ma itt magyarnak, testvérek között lenni” – Templomszentelésen vett részt Magyarlapádon Novák Katalin államfő
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Emléktáblát avatott és felkereste a Bethlen Kollégiumot a magyar államfő Nagyenyeden
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Novák Katalin: „Soha nem hagyjuk elvágni az anyaországot és a tőle elszakított magyarokat összekötő köldökzsinórt”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Így született az orosz birodalom Moszkva felemelkedésétől Rettegett Ivánig
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. május 28.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
femina.hu
erikaonlineviragszalon.hu
utisugo.hu
kronikaonline.ro
mandiner.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?