„Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által” (Apostolok Cselekedetei 19: 11)

Felavatták Óbudán Árpád vezér lovasszobrát

Magyar Testvéreim!

Walter Lüthi (1901-1982) svájci református lelkipásztor a XX. század egyik legjelentősebb igehirdetője volt.

1956. november 6. napján a berni Székesegyházban a Magyarországi Forradalom emlékére tartott istentiszteletet.
„Bár sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad” – címmel.
Szerette a magyarokat, a szabadság népének tartotta. Dr. Fekete Károly Esperes Úr mondotta egykor: „Szeressétek Lüthit, olvassátok, nagyon jó”, – megtartottam tanácsát, ma már nem hallom senkitől a kommentárjait idézni!
Napi Igénk volt az általam felvett textus, melyről ezt írta a tudós lelkipásztor:

„Mintha egy ütközetet vívnának előttünk, ördög boszorkánykonyhája ellen Efézusbangyőzelmes áttörés történik, egy erődítmény roskad össze, s méghozzá milyen erődítmény.
Van Pálnak egy, az efézusi gyülekezethez írt levele. Ebben az apostol feltűnően, a kifejezéseket egymásra halmozva szól az Isten-ellenes hatalmakról, a gonoszság szellemeiről, amelyek a magasságban vannak. A sötétség világának urairól, a gonosznak tüzes nyilairól ír. Pál apostol ebben a nagy városban Kis-Ázsia egy ellenállási centrumát látja, a sötétség főhadiszállását.
Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv egész összefüggéséből kitűnik, hogy Isten előkészítette a támadást az ördög boszorkánykonyhája ellen Efézusban.”

Ma is megvannak a sötétség világának gonosz urai egy-egy hatalmi központban. Nagy-Babylon a gyűjtőnevük, mely levettetik.
Wass Albert így jellemezte őket: „Urak, ti akik intézitek a világ sorsát, Adjátok vissza a hegyeimet”

Árpád Nagyfejedelem 907. június 28 – július 7 között mint a tudás és szeretet népének Istentől választott szakrális vezetője népét mentve e sötét erőkkel szállt szembe.

Prof. Dr. Bogár László: „Irtsátok ki a magyarokat” – Hallgassuk meg Professzor úr előadását történelmünk dicsőséges sikeréről!

Szaniszló Ferenc: 1105 éve aratott hatalmas győzelmet a magyar haderő – Hallgassuk meg Szerkesztő úr beszélgetését prof. Dr. Bogár László professzor úrral!

Vörösmarty Mihály: A Három Egyesült Fejedelmekre 1823 – Olvassuk el a költő-géniusz bizonyságtévő versét!

Vörösmarty Mihály

Mit forralt titkos kebelén a hármas erőszak,
Mely szentségtelenűl szentnek itéli magát,
Mit forralt vesztedre, Magyar, most látod… azon kor,
Melyben régi sebed kezde hegedni, elejt,
És szent törvényed, mely most már ezredet érne,
Megszaggatva hever drága hazádnak ölén.
De te, szabadságunk elpusztítója, ne örvendj;
Sírunkon nem fog fényleni büszke neved.
Mely még most nyugszik, fölkél a bátor oroszlán,
Szíveitek fognak vérzeni körme között.
Jaj néktek! ha kivész: elhúz sírjába magával,
Jaj! ha megél: iszonyú mérge pokolra taszít.

(Görbő, 1823)

Honnan jött Álmos Vezérlő Fejedelem nagy fia Árpád? Valahonnan az égő magyar lélek örök szomjúságából, abból az ősmagyar szenvedélyből, amellyel ez a nép szakadatlanul nyugat felé tartott, mert ismerni és csodálni vágyott.
A magyar nép kielégíthetetlen szomjúsága testesült meg Árpád Nagy Fejedelemben. Nyugat felé haladt csillagot keresni és szivárványt húzni az égre.
Késői áttétele az örök magyar nomádnak, aki mindig új legelőkre tartott, csakhogy ő a lélek legelőit kereste.
És hajtotta a magyar portyázókat a nyugati Universitások felé, ahol majd új csillagként mindenkit leköröznek.
Megtelt a lelke egy egész életre azzal az éppen neki szóló tanítással: „Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hogy mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk?
Ez a pogányok gondja. Keressétek Isten Országát és mindenek megadatnak néktek.
Erre az Igére feltette az ő életét.
– AZ ELEVEELRENDELÉSBŐL JÖTT, S DICSŐSÉGBEN TŰNT EL, DE HOGY KÖZÖTTÜNK JÁRT: ZENG A LELKÜNK, ZENG AZ IDŐ TŐLE

A Pozsonyi Csata Hiteles Forrásai Tények Árpádról, Kusánról és Zoltáról – Tekintsük meg a videót!

Szörényi Levente: „Árpád fejedelem és a pozsonyi csata” – Hallgassuk meg a nagy hírű zeneszerző beszélgetését a Szerkesztő úrral!

Demjén Ferenc: Kell még egy szó – Hallgassuk meg az ikonikus dalt, tisztelegve az alkotó művészek előtt!

A 200.000 lakosú Efézus vetekedett Szíria és Görögország fővárosával.
Hatalmas kettősség jellemezte: Egyrészt a gazdagság, tudomány és művészetek városa. Másrészt: Diana-Artemisz kultusz főhelye. Templomuk Nagy Sándor születésének éjszakáján leégett, aztán gyorsan újjáépült. A pogány kultusz minden sötét mágiája keveredett Artemisz és Astarté beteg erotikájával.

Ez a világ állt szemben Krisztus Urunk Evangéliumával.

V. Viszockij: Zabolátlan Lovaim – Hallgassuk meg Moszkva szent botrányhősének, Ljubimov rendező kedvenc színészének, Marina Vlady kedvesének kobzos dalát!

A pogányság fővárosa, a babonaság és bálványimádás Rómája megrendül az Evangélium ostromára.
Akik ráébredtek, hogy az ígéret szövetségétől távol éltek eddig, összegyűjtötték a bálványokat és ünnepélyesen elégették.
Lángját túl-lobogta az apostol lelkesedése. Pályája csúcsának tartotta e napot.

† A hit csodája és diadala volt Szent Pál apostol missziója Efézusban
† A hit csodája és diadala volt Árpád Nagy Fejedelem pozsonyi győzelme
† A hit csodája és diadala volt Walter Lüthi svájci lelkipásztor magyarok mellett kiálló bizonyságtétele

E Turul – madár szárnyai őrizzék a hont !

Jó szívvel ajánljuk az alábbi írásokat Kedves Olvasóink figyelmébe

A történelem jobbján
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

A vendégmarasztaló Kalotaszentkirály
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Ezer Székely Leány Napja: „a nemzeti öntudatunkat nap mint nap éljük meg”
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Felekezeti óvodát avattak Gyergyószentmiklóson a magyar kormány támogatásával
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Csomakőrös, a forgácskalapos
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

„Én nem hiszem Istent, hanem tudom, hogy van” – Dörner György a Vasárnapnak
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Pajna Zoltán aláírta a Lublini Nyilatkozatot
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Gyepár-tető: A pozsonyi csatára emlékeztek
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Kárpátia zenekar: Árpád apánk induló – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. július 10.

A képek forrásai:
nimrodnepe-blog.hu
hu.wikipedia.org
erdely.ma
erdelyinaplo.ro
szekelyhon.ro
3szek.ro
vasarnap.hu
civishir.hu

Vélemény, hozzászólás?