„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője” (Ézsaiás próféta 53:3)

Budapest romokban 1945. február 11. Becsület napja

Magyar Testvéreim!

A Szentírás egyik legmegrendítőbb fejezete nyílik meg előttünk ószövetségi napi igénk üzenetét olvasva.
Krisztus a kereszt titka, Isten hatalma
A vallásos ember számára megbotránkozás.
A világi ember számára bolondság.
Akik pedig üdvözölnek, azoknak Isten ereje.

„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük”
(I. Kor. 1. 22-23)

Bocskai István Fejedelem Kiváltságlevele-Kismarja

Az angyalok Isten legtisztább gondolatai, amelyek az igazság és a szeretet szárnyán szállnak.
Egy angyal nem attól marad bent, ha becsukják az ablakot, hanem ha van miért bent maradnia. Erre soha nem lehet más oka, mint az, hogy szeret.

Beregszász három legnagyobb csillaga

Fedák Sári – Furulya nóta

Beregszászi Olga: Dal a Turulmadárról

Csákány Marianna – Hű Jézusom kezébe, Mindig veled, Uram

Kiskunfélegyháza

Reményik Sándor: Üzenet

‡ Mint az utált és elhagyatott fájdalmak férfia kegyelmesen haladt előre magányos ösvényén.
Értékeljük ember voltának valóságát.
Ebben a versben benne van szenvedésének valósága.
Egész életén keresztül, ahogyan sokan vittek hozzá betegeket, erőtleneket, megszállottakat, nem volt számára könnyű dolog, hogy enyhülést hozzon reájuk.
Mivel bűntelen volt, Szent Lelke hevesen érzékelte a bűn által mások életébe hozott pusztítást.
Az emberiség elhagyatottsága, boldogtalansága, félelme reá nehezedett, amikor szánalommal és együttérzéssel erőtlenségünket elvette, és betegségeinket hordozta.
(Mt. 8:17)

Mozikba kerül az Őrtüzek nyugaton című film

Gyóni Géza: Rab magyar imája

Csukódjatok be rácsos ablakok;
Isten szemei csak ti nyíljatok.
Isten szemei, fényes csillagok,
Rabságos éjben, bús térdeplésben
Lássátok szegény esdeklő rabot.

Magyar tanyákon zúg a fergeteg;
Magyar határon dúl a vad sereg.
Isten szemei ébren legyetek,
S kit vert sok átok, ti virrasszátok,
Ti virrasszátok árva népemet.

Kárpát sziklái égig álljanak;
Tokaj vesszői vassá váljanak;
Tépjétek össze erdei vadak,
Ki gyűlölt kézzel rombolna széjjel
Ezer esztendős szent oltárakat.

Kúnság mezőin ami megterem
Ölő fegyverben ólommá legyen,
Magyarád mustja méreggé legyen:
Tiszai tájon kunyhó se álljon,
Kunyhó se álljon soha védtelen.

Csukódjatok be rácsos ablakok, –
Erdők szálfái mind őrt álljatok.
Isten szemei, fényes csillagok,
Rabságos éjben, bús térdeplésben
Igy imádkoznak a magyar rabok.

‡ Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

Kárpátia zenekar: Rongyos Gárda

Rongyos Gárda jelvénye

Prónay Pál huszár alezredes
(1874. nov. 2. Romhány – 1946 Szibéria)

Héjjas Iván katonatiszt, országgyűlési képviselő
(1890. január. 19. Kecskemét – 1950. december Vigo, Spanyolország)

Francia Kiss Mihály magyar gerilla hadviselés specialistája
1887. november 22. Kecskemét – 1957. augusztus 13. Budapest, Kádár felakasztatta)

‡ Hősök, szabadságharcosok, a legnemesebb értékekért utolsó csepp vérükig küzdő hazafiak ők.
Végigharcolták az I. nagy háborút, hol sebesülve, számos kitüntetést szívükre tűzve tértek haza.
Az 1919. március 21. bolsevik terrorra válaszul egy hónap múlva létrehozták a Rongyos Gárdát a kecskeméti tanyavilágban, hogy a vérengző Szamuely féle leninfiúk vérengzésétől védjék védtelen népüket.
Mintegy 1500 fegyveres hazafi Trianon gyalázatára válaszul létre hozta Nyugat-Magyarországon a Lajta-Bánság köztársaságot 1921. okt. 4. – nov. 5. között, ezzel üzenve a zsarnok Habsburgnak, hogy ez a terület ősi magyar föld, és visszajár.
A magyar gyűlölő nagyhatalmaknál elérték, hogy legyen népszavazás SOPRON és részei hovatartozása ügyében.

A sikeres népszavazás Isten áldotta győzelme után is folytatták küzdelmüket Prónay – Héjjas – Francia Kiss vitézei a haza felemelkedéséért.
Béke időben szaktudásukkal, munkájukkal, példájukkal.
Majd 1944 őszén újra fegyvert fogtak a bolsevik invázió megállítására.
Nagy számban részt vettek Budapest főváros védelmében, szinte valamennyien drága életüket vesztették a kitörés-esti apokalipszisben.
Az a néhány fiatal, aki túlélte közülük a budavári kitörés poklát, 1956 szabadságharcában áldozta életét hazájáért!

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK

1921. december. 14-16. között népszavazáson úgy döntöttek, hogy a 257 km2 örökre CIVITAS FIDELISSIMA, azaz a leghűségesebb város SOPRON!
Elmondhatjuk 102 évvel e dicső és győztes szabadságharc után, hogy ezen elvek és tettek alapján, valamennyi elcsatolt részre ki lehetett volna kényszeríteni a népszavazást!

Ady Endre – Fodor Tamás: Krónikás ének 1918

A Fájdalmak Férfia keresztáldozata
Bocskai István Fejedelem Kiváltságlevele
Fedák Sári furulya nótája
Beregszászi Olga Turul – himnusza
Csákány Marianna jézusi hitvallása
Reményik Sándor erdélyi üzenete
Őrtüzek filmje
Gyóni Géza szibériai fájdalma
Kárpátia zenekar nemzet – ébresztő dala
Prónay Pál Rongyos Gárda atyja
Héjjas Iván katonai,diplomáciai zsenialitása
Francia Kiss Mihály legmagasabb – rendű hazafisága
Ady Endre világokat látó – értő fájdalma
Cseh Tamás Széna – téri művészi tisztelgése
Eperjes Károly zseniális Isten – kereső igazsága

MIND-MEGANNYI MEGEMLÉKEZÉS ÉS TISZTELETADÁS 1918, 1919, 1920, 1921, 1944, 1945, 1956 HŐS SZABADSÁG HARCOSAINAK, MŰVÉSZEINEK, HAZAFIAKNAK
PÉLDÁS ÉLETE ÉS RETTENHETETLEN BÁTORSÁGA FÖLÖTT

HŰSÉG A SÍRIG, BECSÜLET A VÉRIG, ÁLDOZAT AZ ÉGIG

„Budapest a legnagyszerűbb, ami csak elképzelhető.
Az egész Német Birodalomban nincs hozzá hasonló.
Egyébként pedig – történelmi szempontból nézve –
megbocsáthatatlan,hogy Attilának és hunjai utódainak
legyen a legszebb városa a Nibelungok folyója mentén.
Pusztuljon a szemük fénye: Budapest!”

(Adolf Hitler)

Kárpátia zenekar: Csak egy nap az élet fiúk

Karl Pfeffer von Wildenbruch SS tábornok utolsó távirata

1. Élelmiszerünket felhasználtuk, utolsó töltényünk csőre töltve
Budapest védői választhatnak a kapituláció vagy a harc nélküli lemészárlás között.
Az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel együtt offenzív módon új harci és ellátási bázist keresek.
2. Február 11-én sötétedés beálltával kitörök.
Kérek felvételt Szomor-Máriahalom térségében.
3. Fényjelzés: kétszer zöld, az saját csapat.
4. Erők: Németek: 23.900, ebből 9.600 sebesült.
Magyarok: 20.000, ebből 2.000 sebesült.
5. 1945. február 11. 17.50.

Végvár együttes: Széna tér – Cseh Tamás

Eperjes Károly színművész: „A szeretet legmagasabb foka az irgalom”

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Ez a három nap felejthetetlen volt” – A Doni Hősök Emléktúra egy debreceni diáklány szemével
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Bekérette a magyar nagykövetet a román külügy, amiért Német Zsolt a székely zászló korlátozásoktól mentes használatát követelte
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Itt az Orbán interjú, amiért bekérették a kijevi magyar nagykövetet: Ukrajna a senki földje
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Depardieu: Nem változott semmi, imádom az orosz kultúrát, még mindig orosz vagyok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

prof. Dr. Bogár László: India és Kína, avagy lehet-e újra a világ „szuperhatalma” e két ősi szakrális birodalom?

Nt. Pótor László Nyirmeggyes lp. Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes

Debrecen-Józsa, 2023. február 11.

A kép forrása:
infostar.hu
sasplan.hu
infostart.hu
hu.wikipedia.org
publicdomainpictures.net
haon.hu
kronikaonline.ro
oroszhirek.hu
magyarhirlap.hu