„Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten” /Apostolok Cselekedetei 10: 34/

A Peles-kastély látképe – Dél-Erdély
(160 szobás kastély)

Magyar Testvéreim!

Mennyire más az Isten útja mint a mi utunk, és mennyire más az Isten gondolata, mint a mi gondolatunk.
Sokszor tapasztaljuk meg életünk folyamán, hogy a kegyesnek és szentnek gondolt helyről elutasítás és rosszindulat árad felénk, a világinak és profánnak gondolt helyről pedig megértés és jóakarat lesz osztályrészünk.
„Élt Caesareában egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és Istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.”
Isten angyala bement hozzá és megszólította:
„Kornéliusz?” Ő pedig reá tekintett, és megrémülve kérdezte: „Mi az Uram?” Erre az angyal ezt mondta neki: „Imádságaid és az alamizsnáid emlékeztetésül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Péter apostolt. – Péter apostol másnap megérkezik néhány kísérőjével, és leborul lábai elé Kornéliusz. Péter így szól hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok”
Kornéliusz, a „pogány” százados, „pogány” háza népe, – és alászáll reájuk a Szentlélek. Imádkoznak, énekelnek, adakoznak, – egy kis pünkösd ez. Az Úr Krisztus ott van közöttük. Vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek? – kik vették a Szentlelket, mint mi is.
Megkeresztelte Szent Péter apostol Kornéliuszt és egész háza népét. Mekkora tisztesség esett rajtuk, Krisztus Urunk első számú tanítványa, a Kőszikla mondja ki a Szent Sákramentum igéit fejük fölött, és tölti ki a vizet homlokukra.
Az Apostolok Cselekedetei könyv 10. része volt napi Igénk éppen Államalapításunk napjaiban, és azt megértjük, hogy a politika aktuális kampánycélra használta fel Szent István király életművét, általános szlogeneket ismételgetett, és látszott végig, hogy pusztán kommunikációs termék ez is.
Az viszont már súlyos vétek, hogy a Zsinat Elnöke a Kossuth Rádió vasárnap reggeli öt percében úgy beszélt, hogy közben nem mondott semmit. Nem kis attrakció ez.
Sem Isten, sem Szentírás, sem Államalapítás nem jutott eszébe, – „a szív teljességét szólja a száj”, tanítja Jézus.

Az 1848–49-es szabadságharc utolsó csatájának 170. évfordulójára emlékeztek a Nyergestetőn!

Tekintsük meg a képen az ünnepség felemelő rendezettségét, megható pillanatát! „Kornéliusz százados igaz és Istenfélő ember” – székelyek is!

„Itt vannak a hagyományőrző és ünneplő közösségek a határon túlról, és itt vannak a háromszékiek, a kászoniak egyaránt. Ez az összetartozás, az együtt érzés felmutatható jele. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
(Szántó László – Csíkkozmás polgármestere)

1849. augusztus 13. napján, – éppen 170 esztendeje Világosnál – tette le a fegyvert a Görgei Artur vezette feldunai hadtest Paszkievics főherceg, az orosz intervenciós erők főparancsnoka előtt. A szabadságharc záróakkordja máig történelmünk egyik legfájdalmasabb tragédiájának számít, amit sajnos az sem ellensúlyoz, hogy a honvédek még az utolsó pillanatokban is számos tanújelét adták bátorságuknak és büszkeségüknek!

Tekintsük meg a Világosi fegyverletétel metszetét. 1869. augusztus 15. „Kornéliusz százados igaz és Istenfélő ember” – honvédek is!

A dédapja miniszterelnök, a nagyapja miniszter, az édesapja pedig polgármester volt az erdélyi bárónak.
„Normális embernek tartjuk magunkat, se többnek, se kevesebbnek másoknál. Össze kell állnunk, hogy jó célok kezdeményezői és megvalósítói lehessünk ismét. Nemesség inkább kötelesség,mint előny
(báró Bánffy Farkas)

Tekintsük meg a fotón: A Bánffyak visszaperelt fugadi rezidenciája ma „Kornéliusz százados igaz és Istenfélő ember” – Bánffyak is!

Banffy-kastély – Fugad

Tekintsük meg: Ötven éve készült a Beatles ikonikus Abbey Road-i fotója! A négy liverpooli fiú zenéje alapjaiban írta át a világról és a társadalomról alkotott korábbi felfogást.
Mára az Egyesült Királyság legfontosabb exportcikke lett.

John Lennon hófehér öltönyben
Ringo Starr fekete öltönyben
Paul McCartney mezítláb és cigarettázva
Geoge Harrison kék farmeröltönyben

Mondják, hogy a Legendás Beatles legjobb albuma az Abbey Road – hallgassuk meg róla az I want you című művet! „Kornéliusz százados igaz és Istenfélő ember” – Életük végére eljutottak a zseniális zenészek a végső dolgok megismerésére, és Istennek hála, McCartney még él és alkot.

Erre Szent Péter apostol beszélni kezdett, és azt mondta:
„MOST KEZDEM IGAZÁN MEGÉRTENI, HOGY NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ AZ ISTEN”

Ebben az isteni kijelentéstörténetben benne foglaltatik az emberi méltóság teljessége, a tisztesség egésze, az önérzet fensége. Kornéliusz és családja vendégeként az apostol megértette Isten alapvető antropologiai teremtő szándékát a nemek egyenlőségéről, a nemzetek egyenlőségéről, rangok lebontásáról.
A Szent Keresztség sákramentuma által tagolódunk az Egyházba, hol minden elválasztó falat le kell bontson a szeretet Szent Pál apostol tanítása szerint. E követelménytől messze vagyunk, de ha komolyan vesszük elhívásunkat, nem lehet más az életünk. Régen jaj, ha vasárnapi és hétköznapi keresztyénségre osztjuk fel. Ezt a műsort a farizeusok játsszák a médiának!

Tragikus sorsú költőnk verse e fájdalomról tanúbizonyság: József Attila: Szegényember Balladája – Olvassuk el a művet!

– Szegényember, hogy adod a bölcsőt?
– Csöpp a gyerek, hogy adnám a bölcsőt?
– Király vagyok, bírok nagy erővel,
Ha nem adod, elveszem erővel.

Szegényember, hejh, csak egyet szólna –
A király már katonákért szólna.
De a bölcsőt a tóba hajítja,
Csöpp gyerekét utána hajítja.

Szegényember sír-rí a börtönben.
Szegényember nevet a börtönben.
Nincs a gyerek már a rossz világban,
Jobb sora lesz, hajh, vizi-világban!

1924. június

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. augusztus 24.

Képek forrásai:
hu.wikipedia.org
szon.ro
szekelyhon.ro
3szek.ro

Vélemény, hozzászólás?