„Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel” (Szent Lukács ev. 1:76)

Református Templom, Holtmaros
Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány Tulipán Árvaház, Holtmaros, Erdély

Magyar Testvéreim!

Advent második vasárnapján megrendült lélekkel olvassuk az apostol hitvallását:

A szeretetben élők mélyre látnak
A reménységben élők messze látnak
A hitben élők mindent másképpen látnak

„Hitben járunk, nem látásban” (II. Kor. 5:7)

A legnagyobbak a legszebben így látják a legigazabbat:
„Minden világ a Mérhetetlen része,
az Isten is a Lélek Egy-Egésze.
S szépségfáimra miért-varjak ülnek.”

(József Attila)

Krisztus születik! – Nyíregyháza

Sík Sándor: – Az Isten küld… 1916

Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

‡ Angyali Üdvözlet
„Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van.”
„Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!”
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezz el.
Nagy lesz Ő, és a Magasságos Fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Ő pedig uralkodik Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége”
(LK. ev. 1:30-33)

‡ Magnificat
„Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Istenben, az én Üdvözítőmben, hogy reá tekintett szolgálóleánya megalázott voltára, mert íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a Hatalmas, és szent az Ő neve, irgalma megmarad nemzedékről-nemzedékre az őt félőkön.”
(LK. ev. 1:46-50)

‡ Benedictus
„Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az Ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból: hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy reá igazítsa lábunkat a békesség útjára”
(LK. 1:76-79)

Szarka Tamás – Mostan kinyÍlt (Karácsonyi dalok)

Reményik Sándor – A mi adventünk

A békejobb még vissza-visszarándul,
Rángatja görcs: gőg, szégyen, gyűlölet,
Engedne az ököl, de megkeményszik.

Ezer anyaszív ezer sebből vérzik,
Ezer lelket mar vasfoggal a kétely:
A borzalom vajjon a csúcsra ért fel?
S reszketve éled a reménység: hátha,
Hátha van a rémségnek netovábbja.

A békejobb még vissza-visszarándul,
Még lőporfüsttől fekete a völgy
S kaszáját gúnnyal feni a halál,
De már valami köztünk s közte áll,
De hegyormokon csendes rőzseláng,
De a lélekben béketüzek égnek
S ezer haranggal harangoz az Élet!

‡ Mi hívő emberek mindig szomorúan olvassuk, halljuk, ha hangzik a Gonosz szellemi lénytől, hogy a Karácsony valójában csak gazdasági kassza siker, minek kell foglalkozni a sok hulladék emberrel? ez a világ menthetetlen!

Miből lettünk megváltva?
Miért lettünk megváltva?
Ki által lettünk megváltva?

Várták a próféták, várták a királyok, várták a Krisztus előtt élt népek!
A szentek és a szent nép mindig várja Jézusát, mert teremtő és szenvedő szeretet van szívében.

Mindig tudja, mindig látja, mindig emlékezik, hogy:
Ki van a jászolban!
Ki van a kereszten!
Ki van a sírban!

Harmatozzatok égi magasok … Katolikus Adventi énekek HOZSANNA 2. ének Tóth Boglárka

Mihail J. Lermontov: Imádság – Fordította Áprily Lajos – Előadja: Verebes Zoltán

‡ Lamennais abbé testvéri szívvel intette Bretagne viharvert partjainak nyomorúságos plébániáján Liszt Ferencet, hogy őrizze testének, lelkének, szellemének egyedül való isteni csodáját, mert bár géniusz, varázsló, titán, de mégis csak ember, és el fog égni a komponálás-előadás-körutazások-ünneplések véget nem érő tüzében.
Féltő szeretete jövőbe látott és beteljesedett. Ismerte a francia grófnőt és tudta, hogy Mariae áldozati szerepe mérhetetlen pénzzel gyógyítható csak, aki előszeretettel emlegette, hogy a 3 kisgyermek felnevelése is a Ferenc feladata lesz.
Tíz esztendő megállás nélküli koncertsorozat előtt állt Ferencz Liszt, ahogy hirdették a plakátok szerte Európa legrangosabb művészeti központjai.
Ekkor tudta meg, hogy Bonn, Beethoven szülővárosa szobrot szeretne emelni legnagyobb fiának, de évek alatt mindössze 424 frank gyűlt össze, miközben a szobor költsége 60.000 frank.
„Szégyen, gyalázat”, – írta Berlioznak, és megfogadta, hogy a hiányzó összeget ő maga teremti elő, és előteremtette, mert senki úgy nem ismerte és tisztelte a zene titánját mint a magyar zseni, aki mind a kilenc szimfóniáját zongorára is átírta egy nyáron!!!

És itt nem ért véget a bajban lévők sora, hiszen értesült a nagy tiszai árvíz pusztításáról, mely szép Szeged városában iszonyú rombolást végzett.
„Drága honfitársaim, segítek ami erőmből telik”, – és koncert bevételei sorra érkeztek, mely lelkesedésének csillapíthatatlan hullámaiból felépült a világ csodája 10 esztendő munkája nyomán. (1920-1930). A DOM két 84 méteres tornya több mint FOGADALOM! – ESKÜ ÍGÉRET ÁMEN
Megérkezett a hír Lyonból, hogy a selyemgyár munkásai rettenetes körülmények között robotolnak, családjaik mégis éheznek.
Liszt Ferenc magyar lelke azt sóhajtotta, hogy adományaiból mindössze fél kg. kenyér és egy hasáb tűzifa jutott egy családnak.

Miért teszi? Kérdezték a korabeli zsurnaliszták!

„NEM LEHET MÁS IGÉNYEM, CSAK HOGY A MŰVÉSZET ÉS A MAGYAR HON JÓAKARATÚ, BUZGÓ SZOLGÁJA LEGYEK”

„VEZÉRCSILLAGOM AZ LEGYEN, HOGY MAGYARORSZÁG EGYKOR BÜSZKÉN MUTATHASSON REÁM”

Demjén – Varga – Charlie: Ki szívét ossza szét

Mécs László: Adventkor

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

‡ A legkedvesebb ajándék nincs a fa alatt, nem látható, a szívben van.
Keresztelő Szent János édesapja Zakariás pap, édesanyja Erzsébet asszony.
Részesei ők az üdvtörténet legmagasabb ormának.
Reájuk bízza Isten az Útkészítő, a Keresztelő, a Próféta életét a kezdetektől a mártírhalálig.
A Benedictus ének „áldott” sorai hálaadás, szabadulás, félelem nélküli élet örömének himnusza.
Az ének második fele jövőbeni idő és állapot, mely majd beteljesedik.
Utolérhetetlen szépségű és bekességű Zakariás éneke.
Tömörítve két életrajz: Fiáé és Isten Szent Fiáé.
Az Evangélium magva, a szakrális világ üdvössége, a spirituális titok lelkisége szép logikai rendben épül fel.
A Szent Lukács evangélista szövege szavanként megérdemelne egy alapos exegézist.
A 67–80-ig terjedő szakasz versei legyenek életünkben ünnep-várásunk szép pillanatai.

Megjövendölve volt régen Karácsonyi énekek Peregről

Szilágyi Domokos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Árpád-házi Szent Kinga csontereklyéjét helyezték el a wroclawi templomban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Kézdin ünnepelnek a románok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Harminchárom év: Tőkés Lászlótól Gabriel Andreescuig
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Most van itt az ideje igazán
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Kétmillió euróból újulhat meg a bibarcfalvi református templom
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

A pasztellszínekkel festő poéta
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Az összetartozás öröme

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. december. 3.

A képek forrásai:
kuruc.info
hu.wikipedia.org
aviraguzletshop.hu
stefan2001.blogspot.com
romkat.ro
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
flags.hu
reformatus.hu
3szek.ro
publicdomainpictures.net