Nagyhét – Ómagyar Mária-siralom

Hazatérés temploma

Az első, latin betűkkel leírt magyar nyelvű versemlékünk a leuveni kódexben, 1922-ben, 100 éve megtalált Ómagyar Mária-siralom, melynek XIII. századi nyelvezete megrendítő szépséggel és mélységgel fejezi ki a szent gyermekét sirató anya fájdalmát.

Nem tudtam, mi a siralom.
Most siralommal zokogok,
bútól aszok, epedek.

Zsidók világosságomtól,
megfosztanak én fiamtól,
az én édes örömemtől.

Ó, én édes Uram,
egyetlenegy fiam,
síró anyát tekintsed,
bújából őt kivonjad!

Szemem könnytől árad,
szívem bútól fárad.
Te véred hullása
szívem alélása.

Világnak világa,
virágnak virága,
keservesen kínzanak,
vas szegekkel átvernek!

Jaj nekem, én fiam!
édes vagy, mint a méz,
de szépséged meggyalázzák,
véred hull, mint a víz.

Siralmam, fohászkodásom
belőlem kifakad,
én szívemnek belső búja,
mely soha nem enyhül.

Végy magadhoz engem, halál,
egyetlenem éljen.
Maradjon meg az én Uram,
világ tőle féljen!

Ó, az igaz Simeonnak
bizony érvényes volt a szava.
Én érzem e bú tőrét,
melyet egykor jövendölt.

Tetőled válnom kell,
de nem ily szörnyű valósággal,
mikor így kínoznak,
én fiam, halálosan!

Zsidó, mit tessz törvénytelenül?
Fiam miért hal bűntelenül?
Megfogván, rángatván,
öklözvén, kötözvén
megölöd!

Kegyelmezzetek fiamnak,
nem kell kegyelem magamnak!
Avagy halál kínjával,
anyát édes fiával
vele együtt öljétek!

(Mészöly/Vízkelety átirata)

Ha a vers teljes értékű magyar átiratát olvasgatjuk, érezhető, hogy még ma is korszerűnek, modernnek hangzik. A költeményben Mária szólal meg egyes szám első személyben a keresztre feszítés óráiban. A vers életre kelti az anya legnagyobb fájdalmát, amikor látja fiát kínhalált halni, ő maga pedig tehetetlenül, kétségbeesetten nézi végig Jézus szenvedését. Máris hol önmaga szenvedéseiről beszél, hol fiát szólítja meg anyai becézéssel, illetve a halált kérleli, hogy inkább őt vigye el fia helyett, de a megfeszítőkhöz is könyörög kegyelemért. A vers befejezése a végső anyai sikoly: ha már nem mentheti meg egyetlen fiát, legalább osztozni akar vele a halálban.

A kép forrása:
hazankert.hu

Vélemény, hozzászólás?