Napi ige és dicséret (2020. július 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a bibliaolvasó kalauz szerint: Máté evangéliuma 21. részének 12-17. versei.

12 Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította,
13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek.
14 Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket.
15 Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid Fiának! – haragra lobbantak,
16 és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet”?
17 Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát.

JÉZUS MEGTISZTÍTJA A TEMPLOMOT. 

Mi a templomtisztítás történetének a jelentősége? Hiszen az, hogy Jézus kiűzte a pénzváltókat és az árusokat a templom előcsarnokából, semmit sem változtatott azon a rendszeren, ami akkor működött. A pénzváltók és az árusok Jézus távozása után nyilván visszatértek a helyükre és tovább folytatták mesterségüket. Jel volt a templomtisztítás éppúgy, mint a kánai csoda. Egy szimbolikus cselekmény, amelynek az a feladata, hogy kijelentést adjon, Igét hirdessen. Megmutatta, hogy a Názáreti Jézus tanítása gyökeresen és kibékíthetetlenül ellentétben áll a zsidók törvényvallásával. Egy olyan hit, amely vallásos rítussá vált, nem Isten szerint való.Ravasz László kommentárjában arról ír, hogy Jézus hármas tiszte, a prófétai, a papi és a királyi ábrázolódik ki ebben a történetben.
Ez Jézusnak a próféták prófétájának összeütközése a hamis papsággal. Ami ellentét volt az Ószövetségben a főpap és a próféta között, az itt végleges és utolsó leszámolásra jutott.
A másik feladata ennek a jelnek megmutatni Jézus főpapi méltóságát. Jézus ekkor elhangzó szavait: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” (Jn 2:19), csak halála és feltámadása után értik meg a tanítványok. Ő az Áldozó és az Áldozat, Ő a Szentély és Ő az egyedüli Főpap.
S végül benne van a történetben Jézus királyi hatalma is. Miért menekülnek és futnak előle a pénzváltók és az árusok? Miért tűrik el, hogy asztalaikat felforgassa és kiűzze őket? Miért nem szól senki ellene? Miért nem lép közbe a templomőrség? Ez Jézus királyi méltóságának a felvillanása. A Názáreti Jézus ekkor királyi hatalmával cselekszik.
A templomtisztítás történetében nem az a feltűnő és különleges, hogy Jézus korbáccsal támadt a templomban üzletelőkre, hiszen ilyet több próféta is tett, hanem a jel, amit ehhez fűzött, amikor teste templomának lebontásáról és feltámadott teste felépítéséről szólt. (Mészáros Zoltán igehirdetéséből)

252. dicséret: Mennyei seregek:

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A képek forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?