Napi ige és dicséret (2021. december 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 23-29. versei:

A lelkiismeretek kímélése
23, Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.
24, Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.
25, Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
26 Mert az Úré a föld és annak teljessége.
27, Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
28, De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
29, De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?

Dr. Victor János igemagyarázata:

Mi szabad? Mi épít?
Legyek hálás azért a szent szabadságért, amelyet az apostol hirdet. Ha olvasóit pogányok vendégségbe hívják, nem kell aggodalmasan megvizsgálniuk: vajon nem bálványoknak áldozatul levágott állat húsával kínálák-e meg őket? Nyugodtan megehetik az elébük tett ételt, mert Isten ajándéka minden eledel! Istené minden e világon, s az Ő kezéből hálásan elvehetem! De vegyem a szívemre azt a kötelességet is, amelyet az apostol felmutat. Ha olvasóinak ilyen vendégség alkalmából tudtul adják, hogy az eledel éppen azért került asztalra, mert előbb a bálvány-isten oltárán volt, akkor másokra való tekintettel ne egyenek belőle. Amit a maga lelkiismerete szerint megtehetne ugyan az ember, azzal másnak a lelkiismeretét megháboríthatja!Legyen nekem is mindenben az a vezérlő elvem, amelyet az apostol hangsúlyoz. Nemcsak az a kérdés: mit szabad nekem. Ennél még fontosabb az: mivel “használok” és “építek”, vagy mivel ártok és rontok. Csak a mindig magával törődő ember él korlátlanul a maga szabadságával. Aki “azt is keresi, ami a másé”, sokszor inkább megtagadja magát a testvéreiért.

467. dicséret: Mily jó, ha bűntől már szabad…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?