Napi ige és dicséret (2022. április 5.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 2. részének 7. verse:

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

Senki nem futhat el a csatából, senki nem tagadhatja meg, hogy részt vegyen a szent harcban. Küzdenünk kell, ha győzni akarunk. Hadakoznunk kell, míg minden ellenséget le nem győztünk, mert különben ez az igéret nem lehet a miénk, hiszen csak azoknak szól, akik “győznek”. Győznünk kell a világ hamis prófétái és mindama gonosz felett, amely tanításukat kíséri. Győznünk kell tulajdon szívünk lagymatagsága fölött, amely olyan könnyen elhagyja az “első szeretetet”! Olvassuk el a Jelenések könyvéből az efezusi gyülekezetnek írt egész levelet. (Jel. 2,1-7).

Ha Isten kegyelméből győzünk, amint győzni is fogunk,ha győzedelmes Királyunkat híven követjük, akkor Isten bebocsát minket paradicsomának közepébe. Bátran elmehetünk majd a lángoló pallossal őrködő Kerub mellett, és eljuthatunk ahhoz a fához, amelyről ha eszik az ember, örök élete lesz. Így megmenekülünk az örök haláltól, amely a bűn zsoldja. Elnyerjük az örök életet, amely az ártatlanság pecsétje, az Istennek odaszentelt élet jutalma.Jöjj szívem, bátorodj fel! Ha menekülsz a harc elől, elveszted az új és örök Paradicsom örömét; de ha küzdesz a győzelemig, Istennel jársz a Paradicsomban.

471. dicséret: Fel barátim, drága Jézus…

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?