Napi ige és dicséret (2022. december 19.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református, lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Galátzia-beliekhez írt levele 1. részének 13-16. versei:

13, Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.
14, És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, , szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.
15, De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16, Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.

dr. Victor János lelkipásztor (Hazatérés temploma) gondolatai:

Hivatkozik az apostol az ő élete történetére, hogy ebből kitűnjék: mennyire nem az ő emberi gondolatait, hanem Isten üzenetét hirdeti ő. Az ő emberi gondolatai egészen más irányba vitték őt! Ő a zsidóság akkori “hagyományai” által fogvatartott, sőt azokért “rajongó” ember volt, aki elvakultságában üldözéssel “háborgatta” az Evangélium híveit! Fájdalmas és szégyenteljes emlékek ezek, de most legalább felhasználhatja annak bizonyságául, hogy ő magától soha nem lett volna Krisztus apostola.

Ami őt azzá tette, az Istennek az ő élete felől való kegyelmes rendelkezése volt. Amikor ő maga sem tudott róla, isten már “elválasztotta őt” Krisztus szolgálatára és egyszer eljött az ideje annak, hogy ez a titkos végzés napfényre jöjjön: a damaszkuszi úton Isten “kijelentette az Ő Fiát benne” és az Ő szolgálatába állította az életét. Az Evangélium dühös ellenségéből lett apostollá – ez nyilván Isten munkája volt. Ebből mindenki láthatja: Istentől származó üzenet az, amit ő kirdet!

Mindig az emberi ellenállással szembeszálló és a felett győzedelmeskedő isteni igazság az Evangélium szava!

426. dicséret: Már keresztem vállra vettem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu