Napi ige és dicséret (2023. augusztus 18.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Péter apostol első levele 2. részének 2. verse:

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek

John R.W. Stott gondolatai: 

Isten gyermekének nagy kiváltsága, hogy kapcsolatban lehet Istennel, felelőssége viszont, hogy ebben növekedjék. Mindenki szereti a gyermekeket, de senki nem kívánná, hogy mindig óvodáskorúak maradjanak. Sajnos, igen sok keresztyén, aki Krisztusban újjászületett, soha nem “nő fel”, sőt vannak, akik visszafejlődnek lelki életükben. Mennyei Atyánk célja azonban az, hogy akik “Krisztusban kisdedek”, azok “Krisztusban éretté” fejlődjenek. Születésüket kövesse a növekedés! A megigazulást (amikor Isten elfogad bennünket) követnie kell a megszentelődés folyamatának (amikor növekedünk a szentségben).

Két vonalon kell a keresztyén embernek növekednie: gondolkodásában és a szentségben. Megtérésünk után, a hívő élet kezdetén valószínűleg nem sok ismerettel rendelkezünk, hiszen friss a döntés. Növekednünk kell tehát Isten és a Megváltó Jézus Krisztus megismerésében. Ez az ismeret részben intellektuális, részben személyes jellegű. Az előbbit illetően hasznos, ha a Biblia tanulmányozása mellett jó keresztyén irodalmat is olvasunk. Ha az értelmi síkon való növekedést elhanyagoljuk, saját magunknak ártunk.

Növekednünk kell életünk szentségében is. Az Újszövetségben sokat olvashatunk Istenbe vetett hitünk fejlődéséről, felebaráti szeretetünk és Krisztushoz való hasonlóságunk növekedéséről. Isten minden gyermeke vágyik arra, hogy jellemében és viselkedésében egyre inkább hasonló legyen magához; Isten Fiához. A keresztyén élet igaz élet. Törekednünk kell arra, hogy engedelmeskedjünk Isten parancsainak és cselekedjük Isten akaratát. Ezért adta nekünk Isten a Szentlelket, aki testünket templomául választotta és bennünk lakozik. Ha elfogadjuk uralmát és engedelmeskedünk vezetésének, akkor legyőzi gonosz kívánságainkat és megjelennek életünkben gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

462. dicséret: Csak vezess, Uram végig és fogd kezem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu