Napi ige és dicséret (2023. szeptember 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele 4. részének 5-6. versei:

5, Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.
6, Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.

John R.W. Stott gondolatai: 

A keresztyén élet családi ügy, amelyben a gyermekeknek közösségük van egymással és Atyjukkal. Egy pillanatra se gondoljuk azonban, hogy ezzel vége is van felelősségünknek! A keresztyén közösség nem önző emberek öntetszelgő társasága; minden őszinte keresztyént mélyen érinti a többi ember sorsa. Keresztyén hivatásának része, hogy minden lehetséges módon szolgálja embertársait.

A keresztyén egyház tiszteletreméltó emberbaráti szolgálatot végzett a történelem folyamán azokért, akik szükséget szenvedtek, akiket a világ elhanyagolt: a szegényekért, a betegekért, a faji megkülönböztetés és az elnyomás áldozataiért, a rabszolgákért, a rabokért, az árvákért, a menekültekért és a kiközösítettekért. Krisztus követői még ma is a szenvedés és a nyomorúság enyhítésére törekednek világszerte. Ennek ellenére még mindig óriási mennyiségű munka vár elvégzésre. Szégyenkezve kell megvallanunk, hogy időnként azok, akik nem vallják magukat keresztyéneknek, több részvétet mutatnak, mint mi, akik azt állítjuk, hogy ismerjük Krisztust.

A keresztyének másik nagy felelőssége a “világ” felé (így nevezi a Biblia a Krisztust nem ismerő emberek összességét) az evangelizáció. “Evangelizálni” azt jelenti, hogy terjeszteni a Jézus Krisztusról szóló jó hírt. Talán téged éppen erre a szolgálatra hív el Isten. Emberek milliói még soha nem hallottak Jézus Krisztusról és a benne elnyerhető örök üdvösségről, nemcsak Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában, hanem az elvilágiasodott Nyugaton sem. Lehet, hogy Isten Különleges feladatot akar rád bízni. Keresd Isten akaratát életedben, és hajolj meg előtte!

Minden hívő ember arra hivatott, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról. Akár otthon, akár barátai között és általában embertársai körében szent kötelessége, hogy embereket nyerjen meg Krisztusnak. Legyen alázatos, tapintatos, udvarias, de határozott!

Ezt a szolgálatot is imával kell kezdeni. Kérd Istent, hogy különösképpen helyezze szívedre egy-két barátod sorsát! Jól teszed, ha ezeket a saját nemedből és hozzád hasonló korúak közül választod. Azután imádkozz rendszeresen és határozottan megtérésükért; ápold a velük való barátságot; szánj rájuk időt és szeresd őket őszintén – önmagukért! Hamarosan eljön az alkalom, amikor elviheted őket egy összejövetelre, ahol hallhatják az evangéliumot; vagy adj a kezükbe keresztyén irodalmat; vagy egyszerűen mondd el nekik, mit jelent számodra Jézus Krisztus és hogyan találtad meg őt! Mondanom sem kell, hogy a legékesszólóbb bizonyságtétel is hatástalan, ha életünk nem támasztja alá. Ugyanakkor kevés dolognak van nagyobb vonzereje, mint a Krisztus jelenlétéről tanúskodó életnek.

396. dicséret: Ébredj, bizonyságtévő Lélek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu