Napi ige és zsoltár (2022. augusztus 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 28. zsoltár

Zsoltárok könyve: 28. zsoltár 6. verse:

Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.

Református énekeskönyv: 28. zsoltár 5. verse:

Áldott légyen a nagy Úr Isten,
Ki meghallgata kérésemben!
Az Úr énnékem erősségem,
Én paizsom és segedelmem;
Örvend szívem és énekben
Dicsérem őtet szüntelen.

Ilonczai Zsombor lelkipásztor (Szárazberek) gondolatai:

Élhet-e az ember Isten szava nélkül? Erre a kérdésre a válasz határozott NEM. Isten hozzánk intézett szava nélkül mi sötétségben és mélységben vergődünk csupán. A néma Isten élettelenséget, üres, jövő nélküli holnapot jelent. Ezért kiált a zsoltáríró: Ne fordulj el! Ne maradj néma! Ne számláltass a hitetlenek és gonosztevők közé! Hitünk csakis akkor lehet erős, ha minden egyes nap meghalljuk Isten szavát, biztatását és bátorítását. Sámuel próféta könyvében olvassuk: “…ritkaság volt az Úr igéje, nem volt látomás.” (1Sám 3,1). Ebben a korban Isten választott népét a pusztulás veszélye fenyegette. Amikor Isten szava nem hallatszik, akkor az élet semmit sem ér. De milyen jó nekünk abban a tudatban élni, hogy Ő mindig, így ma is szól mihozzánk. Ne figyeljünk és ne hallgassunk az ember keze által alkotott bálványok hazug és csalárd jövendölésére, ami annyira jellemző századunkra. Azok valóban némák, süketek és vakok. Az ő szavaik mindig félrevezettek, ámítottak és a pusztulásba vezettek. Az ember gyakran kerül szakadékok szélére, amit úgy érez, hogy képtelen áthágni. Ilyen helyzetben nézzünk Istenre, aki ma is azt akarja, hogy válaszoljunk üzenetére, alakuljon ki párbeszéd egymás közt, és ajkunkról zengjen mindenkor a hálaadás: “Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.”

28. zsoltár: Hozzád kiáltok, kegyes Uram…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?