Napi ige és zsoltár (2023. január 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 10. részének 36-38. versei:

36, Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!
37, Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;
38, Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek  is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.

Kovács Mátyás Péter lelkipásztor (Sándorhomok) gondolatai: 

Amikor érzik az emberek azt, hogy valakivel szemben szópárbajt veszítenek, akkor hasonlóképpen viselkednek, mint Jézus ellenfelei: Jézus kijelentésére nem érvekkel, hanem megkövezésével akarnak válaszolni, mivel azt istenkáromlásnak tartják. Nem először teszik ezt. Őt azonban nem lehet megfélemlíteni, hanem nyugodtan folytatja kijelentését.

Hármas érvvel igyekszik ellenfelei álláspontját megváltoztatni. Az Atyától való sok jótettre hivatkozik először. A jótettek esetében Jézus egyértelművé tette, hogy azok mögött az van, aki egyedül jó, vagyis az Isten. A második érv az Írásra, az Ószövetségre hivatkozik, amely szerint azok az emberek, akik Istentől egy jellegzetes, tőle való feladatra nyertek felhatalmazást, isteni tekintéllyel rendelkeznek. A Fiú küldetése az, amely az Atya rendelkezése alapján való harmadik érvként szólal meg. Ezekre az érvekre másképp nem is tudnak reagálni, mint azzal, hogy meg akarják kövezni. Valóban gyakran kerülünk mi is ilyen helyzetbe: legyen szó akár az emberekkel való személyes kapcsolatainkról, vagy Istennel való kapcsolatunkról. Ha nem látjuk azt be, hogy valamiben igazuk van, vagy valamit jobban tudnak mint mi, és annyira önfejűek vagyunk, hogy csak a mi igazunkat erőltetjük, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy tettlegességig fajulhat el a dolog.

Jézus szavainak az emberek hittek, és követték őt, de ha mi nem csak szóval, hanem rossz esetben kézzel is bántunk, akkor egyedül maradhatunk. Vigyázzunk erre, hogy ez ne következzen be.

62. zsoltár: Az én lelkem szép csendesen…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu