Napi ige és dicséret (2021. május 29.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a János 1. levele 4. részének 13-21. versei:
13, Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
14, És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
15, A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
16, És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
17, Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18, A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
19, Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
20, Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
21, Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiait is.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A kiűzött félelem
“A szeretetben nincsen félelem”. Hány ember lelkén rágódik titkon az Istentől való félelem “gyötrelme”! Vajon kiűzte-e belőlem is teljesen a szeretet hatalma?
Félni attól szoktunk, akit, vagy amit nem ismerünk. És van-e titokzatosabb az Istennél? De milyen közel jött Ő hozzánk a rejtelmek távolságából! Milyen megismerhetővé vált a Fiúban, s mennyire eggyé vált velünk a Szentlélek által! Bizony megismertük Őt!
Attól is félni szoktunk, akit, vagy amit veszedelmesnek ismerünk. Jaj is volna nekünk, ha Isten a mi ellenségünk volna! De mindaz, amit Isten nekünk kijelentett magáról, éppen ellenkezőleg azt hirdeti, hogy Ő üdvözítő szeretet. Nem rettegni való az Ő hatalma, hanem boldog reménységek forrása!
És félni szoktunk attól, akit megbántottunk. Volna is okunk ezért Isten előtt remegni! De a vádló lelkiismeretnek e szorongásaitól is megszabadultunk, mert éppen bűneinkért jött Krisztus “engesztelő áldozatul”, s ezért “bizodalommal” nézhetünk eléje az ítéletnek!
Hadd váljak hát “teljessé a szeretetben” Ő iránta. S hadd mutassam ezt meg az én atyámfiaival szemben!

484. dicséret:

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?