„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Szent Máté apostol ev. 28:19)

Ungleich Fülöp és Hörger Antal – Szentháromság-szobor
Budapest l. Kerület

Magyar Testvéreim!

„Isten áldása a gyermek, mondja a nagymama, meg kell keresztelni, ha már a nevét én kimondani is alig tudom.” A fiatalok kicsit ódzkodtak, aztán azt mondták: „Járjunk a mama kedvében, tudjuk le, legyen kedvére, úgysincs jelentősége az egésznek.” Úgy is öltöztek, aztán siettek is el mert folyamatosan jöttek a hívások az okostelefonra.
Balassi Bálint a 8 nyelvet beszélő végvári vitéz nem érhette meg negyvenedik életévét. Ady előtt a magyar irodalom legnagyobb vallásos költője, harcolta a hit nemes harcát, kalandokkal terhelt viharos sorsában védte a hazát a végeken folyamatosan beözönlő töröktől, Dobó István, Bocskai István, Wesselényi Ferenc asztalánál a legmodernebb theologiai irányzatokat, az ország védelmét, a haza gazdaságát szervezték, imádkozták.
Egy lendületes versében megírta a Szentháromság megoldhatatlan, megfejthetetlen, megérthetetlen misztériumának titkát, mintegy felelve Szent Ágoston legendájára: „Mit csinálsz kisfiú?” – kérdezi a nagy tudású püspök a kagylójával vizet meregető gyermeket a tengerparton, – „hamarabb kimerem a tengert, mint hogy te megértsd a Szentháromság titkát”, válaszolta.

Balassi Bálint: Hymni tres ad sacrosanctam trinitatem
Hymnus primus

(A Szentháromság első személye)

Az Szentháromságnak első személye,
Atyaisten dicsőséges felsége,
Mindez széles világnak teremtője,
Tekints reám, ilyen veszett szegénre!

Balassi Bálint: Hymni tres ad sacrosanctam trinitatem
Hymnus secundus

(A szentháromság második személye)

A Szentháromságnak, kinek imádkoznak,
Kristus, másod személye!
Régi vitézeknek, roppant seregeknek
győzhetetlen Istene!
Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok,
Vígy, kérlek, vitézségre!

Balassi Bálint: Hymni tres ad sacrosannctam trinitatem
Hymnus tertius

(A Szentháromság harmadik személye)

Az Szentháromságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerint gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,
Szívek szentelője.

Bródy János – Koncz Zsuzsa: Bordódi Kristóf
Hallgassuk meg a magyar ballada ikonikus művét, mely sokak szerint a világ legjobbja e műfajban!

Pünkösd szent ünnepét követő vasárnap az egyházi hagyományban Szentháromság vasárnapja.
Isaac Newton a matematika-fizika törvényeit leíró géniusz, a fékezhetetlen lángész Balassi Bálint, az erdélyi Domáldon az eget figyelő Bolyai János a világ legnagyobb lángelméje képletein át eljut a megértés kulcsáig mely nem más: Mint a szeretet, mely összekapcsolja és összetartja az eget a földdel.
A Szentlélek érteti meg velünk a Szentháromság titkát.
Ennek az ünnepnek állandósulnia kell a keresztyén életben. hiszen egész keresztyén hitünket hiánytalanul tartalmazza.
A mennyei Atyát csak Jézus Krisztus testté lételében ismerhetjük meg, ennek valóságát és igazságát a világ végéig közöttünk és bennünk lakozó Szentlélek ajándékozhatja.

„Hajh Szent Lélek, nem vár a karaván,
Éppen elég volt az eszme-evés.
Viharverten és sakáltépetten
Várjuk: jöjjön hát a kitöltetés.

Fizess, Szent Lélek. Sok volt egy kicsit
Ez a bús, bolond ingyen-szerelem.
Im, megérkeztünk s véres árnyékok
Cikáznak rózsás Pünkösd-reggelen.”

„Ady Endre: Szent Lélek Karavánja)

Color zenekar: Féltelek – Hallgassuk meg egykor Derecskéről induló orvostanhallgató Bokor-fivérek szép művészi játékát! Volt ennek a városnak egykor ilyen minőséget képviselő alkotó közössége, és közönsége!

Ft. prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr minden idők legnagyobb igehirdetője, a végtelen memóriával megáldott lángész gondolkodása, tárgyi tudása egységes struktúrába volt képes szerkeszteni a theologiát, az irodalmat, a történelmet, a természet-tudományokat. A Hegyi Beszédről szóló igehirdetésében ezt írja:

„Nem lehet eléggé ámulni azon, hogy kétezer évvel ezelőtt egy názáreti ácslegény, egy palesztinai falu ácsműhelyéből kikerülő fiatal ember megszólal, s anélkül, hogy egyetlen szót leírna, olyan értékítéletet állít fel, olyan megfellebbezhetetlen fundamentumú életgazságokat hirdet meg, és olyan »Isteni titkokat vés az emberek szívébe, hogy azok tökéletességükben felülmúlhatatlanok, végérvényesek és örökkévalók.
Aki a Hegyi Beszédet elolvassa, az találkozik ezzel a felülmúlhatatlan és alapvető igazsággal, amelynél többet és kevesebbet Isten nem mondhat.
Amint Goethe írja: „Ebben az evangéliumi beszédben hathatósan él annak az isteni életnek az igazsága, mely annyira isteni jellegű, amennyire csak lehet földön valaha is megjelenő istenség.«
Nos, názáreti jézusi beszéd a Hegyi Beszéd, és mindenestől emberi ajakról származik, de isteni szikra, újjáteremtő igei erő van benne.”

Ft. prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr könyvének borító lapja – Tekintsük meg szeretettel!

A Szentháromság lényegét nem dogmatikai fáradozással tudjuk közelíteni, hanem a legmagasabb hittapasztalás útján hálaadó imában.
Ne csupán elv, szabály, elmélet, rend, tízezer oldal elolvasása legyen, hanem egy dicsőséges Úr személyes jelenléte övéivel, az Egyház Urának személyes Országlása az Ő népe között a világ végezetéig.

♥ Szüleinkkel találkozva soha nem érthettük meg, hogy miért éppen ők találkoztak és néztek egykor egymásra?, melyből születtünk, és örök titok, hogy kiből mennyi gént, tulajdonságot örököltünk, lettünk más és mégis ők.

♥ Hogy tud feltétel nélkül mindig szeretni egy hűséges kutya?, akit láttam koporsó alatt feküdni, majd bánatba halni gazdája után.

♥ Hogy tud virágozni és illatozni egy csokor virág?, mely tudja, azért lett teremtve, hogy rövidre szabott kis életével gazdagítsa világunkat.

Csákány Marianna: Az Úr csodásan működik – Hallgassuk meg a kárpátaljai leány hívő szívének magyar hangját

A szépség és örök értékek hajlékában Győrffy Sándor grafikus, festőművész, szobrász vendégeként megélhettük a Hazatérés Templomának egyedül való szolgálatát és minősített szerepét Budapest főváros hitéletének szolgálatában.
Külön köszönet illesse Művész Urat, hogy szerteágazó munkássága mellett tud időt szentelni a Magyarok Püspökének hagyatékát gondozva a Családdal egyetemben, szívbéli jóságával betöltve presbiteri esküjét is.
Isten áldása kísérje a Budapest Szabadság-téri egyházközség életét és szolgálatát abban a rendíthetetlen hitben, példában és helytállásban, mely Nagymagyarország számára igazodási pont volt és maradt!!!

Egek Királynéja (Csodaszép Máriás ének. Mátraverebély-Szentkút)

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

Bálint Sándor néprajzkutató  boldoggá avatására készülhetünk
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Százhatvan éve született az ember, akinek a hagyatéka naggyá tette Debrecent
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Közülünk való volt
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Tamási Áron, egy bomlott század hűséges szolgája
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

“Itt érezhettük Dsida Jenőt közöttünk”
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Böjte Csaba – megint fején találta a szöget

“Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport, amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek, amelyekben van életerő, lendület, bátorság, Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket körül. A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb gondja a fogyókúra, az alakformálás és értéktelen, csillogó kacatok gyűjtése, a testet, lelket megrontó élvezetek utáni hajsza. A Jóisten, úgy látom, a migrációs kérdéssel egy jó nagy fakanalat ragadott, és elkezdte kavarni ezt a hatalmas fazekat. Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elveszünk. Ne magunkra aggatott címkékkel jelezzük, miben hiszünk, hanem legyen gerincünk, jól definiált értékeink, amelyekhez tartjuk magunkat. Ne nyafogjunk, hogy de nehéz a feladat, hanem küzdjünk…. Az most a kérdés, káoszba süllyedt harmadik világ lesz-e Európából, vagy a tolerancia, a becsületes munka, a párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt megteremtődjön egy rendezett, békés világ. Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért nyugtassuk meg magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, ami a feladatunk. Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az ország mindig azé lesz, aki élettel, gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshonnan jövő emberek töltik be. A demográfiai kérdés az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny.”

Üzenet a múltból a jelenbe
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Érkeznek a zarándokok
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

„1.” megtekintése a YouTube-on Drábik János

Székely vacina 2.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. május 29.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
mti.hu
civishir.hu
romkat.ro
frissujsag.ro
erdelyinaplo.ro
szekelyhon.ro

Vélemény, hozzászólás?