„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” (Szent Márk ev. 6:50)

Vizsoly, Abaúj vármegye
E szent hely, hol az Örökkévaló Isten Igéje megszólalt magyarul

Magyar Testvéreim!

Minden sportágnak meg van a maga szépsége, nehézsége, gyötrelme. Hozzáértők szerint azonban a legnagyobb kihívást és felkészültséget az öttusa kíván meg. Külön-külön is elképesztő fizikai, szellemi, pszichikai terhelés a sportoló számára. Egyszerre jól lovagolni, úszni, vívni, lőni, futni néha túl van a valóság határán,akár a vízen járás.
A világversenyekre a lovakat a világ különböző helyeiről szállítják a helyszínre, ahol a bokszban akklimatizálódnak, majd a verseny napján sorsolás útján tudja meg a versenyző, hogy mit dobott (kit) számára a kocka!

╪ Balczó András, az öttusa királya volt az egyetlen a világon, aki azonnal „szót értett lovával” Több versenyzőt ledob, makrancos, kezelhetetlen.
– Kérdezték az újságírók, hogy „mi a titka?, mivel varázsolja el a csodás paripákat?, mit súg a fülükbe?”
╪ Szerényen, mosolyogva válaszolt a kérdésekre Bandi: „Nincs itt semmi titok. Én sem tudom, melyik országban milyen nyelven trenírozták. Megsimítom a fejét és az állat megérzi, hogy szeretik.

Toldi Ibolya: Legbelül

Zöld ágak tánca kék háttér előtt.
Mozdulat borzolja az álló időt.
Csend van. Szerelmes, puha csend.
Valami változott, érkezett idebent.

Újszövetségi napi igénk Jézus egyik legnagyobb csodája. Úgy kezdődik, hogy tanítványait elküldi a hajóval, hogy menjenek át a túlsó partra.
Ő maga felmegy a hegyre imádkozni. Emberi állapotában is az engedelmesség megtestesülése. Imában kéri Istentől az erőt további szolgálatához.
Időközben besötétedett, és a feltámadó szélben ellenőrizetlenül sodródott a kis hajó a Genezáreth mélységei fölött.

Jean-Michel Jarre – Oxygene Pt. 1 – Hallgassuk meg a szintetizátor-varázsló mágikus művét a lét kezdeteiről!

„Amikor meglátta, hogy csak küszködve jutnak előbbre, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük”

Jelky András a Bajáról elindult szabó legény a világot bejárva azt meghódítva hogyan imádkozhatott Ceylon szigetén a ketrecben?, – arra várva, hogy a törzsfőnök barátai számára vacsorára megsütteti? Jelky elmondása szerint azonban a főnök leánya nem éhes volt, sokkal inkább szerelmes, így nyílhatott ki a ketrec ajtaja levágása előtt pár nappal!!!
1760-ban finomságra vágytak a bennszülöttek Ceylon szigetén, hű és dolgos magyarjaink 1945-ben sem jutottak hozzá Biharban!

Sinka István: Summások – Olvassuk el e megrázó erejű verset rög-életünk közelmúltjából!

Rossz kasza a palláslyukban,
peng, mikor a szél csókolja.
Öreg citera. Néha sír
húrjain a téli bánat,
mikor a korpaciberét
sok főtt tengeri pótolja.
Bizony a korpacibere
olyan szegény, hogy nincs neve.

Nincs neve, ha nincsen semmi,
s annak se, ha sikolt a szív.
Nincs neve, ha a kemence
bíborló tüze kialszik
s annak se, ha az udvaron
jégdobbá fagy a mosdóvíz.
Zsellérház, lám, könny a rendje,
s csendje a téli borz csendje.

Nádas ház. Summás lakói
egész nyáron félig ingyen
izzadtak. Sok favilla tört –
és seb őszig. És ki tudja
honnan jöttek tegnap ide
s hova mennek holnap innen.
Elmennek szembe a széllel,
sírj, hogyha utánuk nézel.

1945

Ady Endre: A grófi szérűn – Bessenyei Ferenc zseniális tehetségű színművészünk szavalata látni engedi a másét sirató koldus-sereget! Hallgassuk meg!

Mi Urunk Jézus Krisztus látja, hogy Jelky András 45 éve, Sinka István 71 éve, Ady Endre 41 éve mennyi küszködés és szenvedés által jutott előbbre.
Mennyi küszködés és ellenszél állja utunkat nekünk is sokszor?
Nagy vigasztalás, hogy a legnagyobb vihar és sötétség közepette megáll sorsunk hajója mellett az Úr! Mert látja, és nem megy el részvét, segítség és támasz nélkül övéi mellett.

– Prof. Dr. Peták István világhírű onkológus, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója bejelentette a szenzációs hírt,hogy „HAMAROSAN FELTÖRHETJÜK A RÁK GENETIKAI KÓDJÁT” ,ezzel végleg gyógyíthatóvá lesz a rettegett betegség. A DAGANATOK 95%-ban MÁR MOST TUDJUK A GÉNHIBÁT!

╪ Dehát mi az élet? Zöld bolygónkon 3 milliárd éves az organikus lét. Nincs éles elválasztó határ élő és holt fehérjék között.
Teilhard de Charden szerzetes, XX. századunk jeles paleontológusa igazolja, hogy a protoplazma és az ásványi anyag közötti lét között van átjárás.
Fény, víz, szél a mozgás energiájának jellemzője.

╪ Jól mondja Herder, weimari főesperes: „Az Örök Lény számára aki mindent egyetlen összefüggésben lát, az atommag szerkezete, a hópehely, az embrió anyja méhében a lét kezdete.”

╪ Jób könyve 38-39 fejezete leírja, mennyire tükröződik a növény és állatvilág életében Isten dicsősége és meleg szeretete.

╪ A zsoltáros a csillagos égbolt végtelen mélységét, rendjét és szépségét szemléli. Mindent Isten formált, summázza a 33. 36. 100. 119. 139. ZSOLTÁROK IMÁDSÁGA!

╪ Jézus beszél madarakról, rókákról, kígyókról, liliomról, szőlőről, fügéről.

Örökségünk – Hallgassuk meg a dal himnikus üzenetét!

╪ Ötven éve hallgattam nagy figyelemmel Újfehértón a Református Templomban a NAGY FEHÉR VARÁZSLÓ életét és életművét!
Elhatároztam akkor, hogy TŐLE ÉS RÓLA mindent el fogok olvasni. Tartottam is magamat hozzá.
De ki volt az elzászi német theologus?, akinek neve elé nyolc DR.-t kellene írni, hiszen ezen tudományokból fokozatot szerzett.

ALBERT SCHWEITZER a theologus professzor, az orvosdoktor, a filozófus, a tanár, az orgonaművész, az orgonaépítő, a Bach-kutató, Pál-apostol kutató, Nobel-békedíjas.

41 évesen sikeres lelkipásztorként és orgonaművészként elhagyja Németországot, miközben a franciák internálják a háború alatt területi viták miatt.
Kezdő orvos ekkor, kijut az egyenlítői Afrikába, ahol Gabon nevű országban 51 éven át fogja gyógyítani a lakosságot.
Hajón viszik a faanyagot, abból építik a kórházat, ahová az ország összes fekete embere tódul elé. Gyakorlatilag valamennyi trópusi betegségből is vizsgázott, és valamennyi betegséget tudott gyógyítani.
Felesége, leánya és később egy Hatvanból odakerült MAGYAR orvosnő segítette munkáját.
Minden reggel Istentisztelet volt, aztán 12 órán át tartó rendelés, operálás, éjjel pedig Bach és Pál apostol kutatás, orgonálás töltötte ki idejét. 4 órát aludt.
Mikor minden pénz elfogyott, Európa legnagyobb templomaiban prédikált, orgonán játszott és a bevételből gyógyszert, műszereket vásárolt, aztán vitte Gabonba!

„A világ jövője nem attól függ, hogy mennyire értjük, hanem, hogy mennyire tiszteljük az életet”

Fekete kopott ruhájában beszélt és írt Jézusról, az apostolokról, fehér köpenyében operált, szülést vezetett, vakok láttak, süketek hallottak, bénák jártak.
Keze alatt épült és szólt az orgona,került a habarcs a falakba,tető a kórházra. Egyedül vitte vállán a gerendákat, ácsnak is kiváló volt.
Mikor szólt a hűvösben pihenő négereknek, hogy segítsenek, valaki ezt mondta neki: „Nem megyek, én értelmiségi vagyok”
Albert Schweitzer válasza: „Én is szerettem volna az lenni, de nekem nem sikerült”

Istennek tartották, pedig „CSAK” EGY SZENT GÉNIUSZ VOLT!
Albert Schweitzer az Igehirdető, a Diakónus, Életem és Gondolataim c. könyve és a róla szóló könyvek kedves olvasmányaim.
Mondtam egyszer egy tanárnak, hogy „miért nem tanítják a THEOLOGIÁN?” Válasz: „Elavult a gondolkodása, nem modern”

Igaz C. Spurgeon, Ravasz László, Hegedüs Lóránt sem tananyag, de ez meg is látszik a nemzedék intellektuális állóképességén is.

Hitvallása volt a minden élet tiszteletének egyetemes etikája!
Vízen, földön és levegőben járt mint Jézus. A legnagyobbak képesek erre ma is. De csak a legnagyobbak!
Beszáll hozzánk és elül a szél. Csodálkoztak a tanítványok, mert még nem okultak a kenyérszaporítás csodájából!

„Olyan fiatal vagy mint reményeid, olyan öreg, mint kétségeid.
Olyan fiatal, mint önbizalmad.
Olyan öreg, mint félelmeid.
Fiatal, mint a hited.
Öreg, mint a csüggedé
sed”

(Albert Schweitzer)

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

Négy dombormű a szerencsi Rákóczi Várban
(A képen kattintva, nagyobb méretben megtekinthető!)

Amikor Szent Kristóf megpróbál átjutni a vízen és a mocsárba vész 1941 és 1991 között
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Eldugott kis kávézók, építészeti remekek: remek úti cél lehet Kassa
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Fiume
(A képen kattintva, nagyobb méretben megtekinthető!)

Erdélytől Velencéig
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

„Igazságot Magyarországnak!” – 101 éve írták alá a trianoni békeszerződést
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Hadadi történelmi emlékek nyomában
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Találmányok, amikről nem is gondolnád, hogy magyaroknak köszönhetjük – II. rész
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. augusztus 7.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mire.hu
3szek.ro
haon.hu
frissujsag.ro
unilife.hu
life.hu

Vélemény, hozzászólás?