„Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle” (Szent Márk ev. 5:30)

Dobó István szobra Eger főterén

Magyar Testvéreim!

A székely származású festőzseni jómódú szüleit kifosztotta és bebörtönözte a román kommunizmus Csíkszeredában, majd később átdobták őket a határon, hogy ismerjék meg a népboldogító világ magyar változatát is.
Szász Béla híres orvos akkor azt mondta fiának: „Bandikám, semmink nem maradt, mindenünk odaveszett Erdélyben, nem operálhatok, hiszen a nép ellensége vagyok.
Téged is börtön fenyeget itt, irigyek a tehetségedre, a proletár pedig gonosz és gyűlöletében csak ölni tud. Ahogy tudsz, menekülj nyugatra.”

Szász Endre festőgéniusz úgy emlékezett vissza a szabad világban az egy év magánzárkára,

„hogy csak nemes elődei lába nyomát koptatta tovább a cella tíz négyzetméterén”

1970-ben Torontóban az akkori világ leghatalmasabb politikai, gazdasági vezetői halmozták el megrendelésekkel, földöntúlinak tartva, hiszen tehetsége alapján Rembrandt, Van Gogh, és Picasso reinkarnációját látták benne, aki nyolc óra alatt képes bármit és bárkit megfesteni. 3000 festmény érik egyszerre fejében.

Ebből most tekintsünk meg három remekművet!

Henry Ford és John Rockefeller családról ezt nyilatkozta a leghatalmasabb médiáknak: „Ők tették naggyá Amerikát. Ők még nem örökölték a vagyont, ők csinálták. Alkottak, építettek, munkát adtak és óriási hatalomra tettek szert, de okosan és tudatosan bántak a pénzzel és az emberekkel. Felelősséggel irányították a gazdaságot, vezették az országot, és Amerikát a világ vezető nagyhatalmává tették. Az örököseik már nem érezték a társadalmi felelősséget, már nem olyanok mint apáik. Felverték az árakat, mondván a piac az övék, majd a szabad piac eldönti az árakat. Nekik a profit a lényeg. Ez számomra fájdalmas és kiábrándító”

Moment of Peace – Gregorián music – Hallgassuk meg a békebeli régi-világ igaz és szép zenéjét, melynek szerzője a menny!

Nem értették a minden hájjal megkent médiacézárok, hogy a naponta 110.000 USA dollárt kereső, idegen bolygóról érkezett földöntúli miért volt börtönben?, miért éhezett?, miért üldözték el Romániából és Magyarországról?, miért nem örül e mesés vagyonnak?, miért teljesen más mint mi?
Megkapták a választ:
Ramon Cué Romano

„Kicsi hugunk, te drága!
Magadra hagytunk Tégedet.
Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva,
S Európa szívéről letéptek rőt kezek.
Keresztútján a művelt világnak
Magadra hagytunk Tégedet.

Hogy körülálltuk földre tiprott tested,
A hulló jaj és forró vér felett,
Melynek árjával bepermetezted
Ruháinkat, mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk,
De senki előre egy lépést se tett,
Csak kezeinket emeltük az égnek,
S magadra hagytunk Tégedet.”

(Első két versszak)

Sting – Russians – Hallgassuk meg a világhírű művész dalát az oroszokról!

Tudják – folytatta Szász Endre – akkor tudok egy embert ruhában megfesteni,ha megértem az anatómiáját, a lelkét, a Teremtőt. Különben csak egy ruhát festek meg.
Éjjel nyolc óra alatt táblaképet, portrét, tájat, porcelánt, ékszert, bármit megfestek, de abban egy élet, egy világ van. Rengeteg energiát vesztek, de ebből majd rengeteg energiát nyerek is”

Juhász Gyula: Milyen volt – Hallgassuk meg a premontrei költőkirály líráját Latinovits Zoltán színművész királyi előadásában!

A Mi Urunk Jézus Krisztust folytonosan kereste a sokaság. Tanulni, gyógyulni, vigasztalódni, szeretni, békességre lelni akartak.
╪ Jó volt látni
╪ Jó volt hallgatni
╪ Jó volt szeretni

„erő áradt ki belőle”, – Hol van a keresztyénségből az erő? Ezt kérdezi Rudolf Bohren több művében, köztük a prédikálásról írt hatalmas könyvében.
Milyen erejű teremtő erőről ír itt a Biblia?
A vérfolyásos asszony meggyógyul, a 12 éves halott leány feltámad, a könny felszárad.
╪ Ez az erő a Lélekkel világot teremtett
╪ Ez az erő a Lélekkel lelki népet hívott ki
╪ Ez az erő a Lélekkel legyőzte a halál fejedelmét

Ma már csak emlegeti Jézus nevét a keresztyénség, akkor abból inkább tudomány, theologia, kegyesség, szertartások, látható erkölcs, intézmény származik.
Egy esperesről mondta a kántora: ennek csak a száján van Jézus, de a szívében nincs.
LEGKEVÉSBÉ GYÓGYÍTÓ ERŐ
Persze ezek mind nagyon fontosak, de mennyei, gyógyító, üdvözítő, krisztusi erő nélkül semmit sem érnek, öncéluak.

Kovács Kati – A festő és a fecskék – Köszönjük egri leányka

Jézus az Úr, a Messiás: a természeti erők, a betegségek, a halál, a gonosz lelkek felett.
Napi igénk igen szemléletes és művészi erővel megírt bizonyságtétel.
A gyógyítási és halott-feltámasztási történetnek két pólusa van:
JÉZUS EREJE ÉS AZ A HIT, AMELY EZT AZ ERŐT MEGRAGADJA ÉS EGY ÚJ ÉLET ALKOTÓRÉSZÉVÉ TESZI – Íme, Szász Endre műveinek titka!

A napfény és a szem relációja ez.
Napfény nélkül vak a szem, szem nélkül sohasem tudom meg, mi a fény.

Goethe mondja:
War das Auge nicht sonnenhaft,
Wie könnte die Sonne erblicken?
„Ha a szemünk nem napszerű,
hogyan is láthatnánk a fényt mi?”

Gyóni Géza: Bolyongás – Olvassuk a 33. születésnapján éhen halt theologus géniuszt, Békéscsaba örök csillagát!

Bolyongtam elhagyott csapáson.
Hang nem zavarta álmodásom.
Ha jöttek is ott szembe vélem,
Egy hang szólt szivem belsejében:
Csak menj feléjük, te szegény beteg,
Azok is olyan
Szomorú, szótlan, csöndes emberek.

Megálltam egy füves tisztáson,
De szerte rebbent mind az álom.
Hangos kacaj csendült elébem
S a hang szólt szivem belsejében:
Ne menj te arra, szomorú ember!
S más útra tértem
Még szomorúbban, még csöndesebben.

„Ne félj, csak higgy”, – mondja Jézus Jariusnak.

„Minden más megváltozhat, de Krisztus változatlan marad”, – mondja Billy Graham, a világ legnagyobb evangelizátora!

A pócsi Könnyező Szűzanyához! – Imádkozzuk a bizonyságtételt!

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

Eredeti pompájában ragyog Kalotaszeg egyik legszebb temploma
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

810 éves Miklósvár
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Szemünk láttára teljesednek be a bibliai próféciák
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Trianoni kislexikon: Molnár Zsolt magyarországi történelemtanár a békediktátumjelenségeit tárgyaló új kötetéről
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Ezer kilométerekről borzolt kedélyek interjú Babják Zoltánnal,Beregszász polgármesterével
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. július 31.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
3szek.ro
mindenszo.hu
erdelyinaplo.ro

Vélemény, hozzászólás?