„És amikor házanként megtörték a kenyeret” /Apostolok Cselekedeti 2:46/

Gábor Áron (1814-1849) tüzér őrnagy szobra Kézdivásárhelyen
Csók István: Úrvacsora

Magyar Testvéreim!

Az Igét szólta egykor a Theologián Ft. Dr. Pásztor János professzor úr: „Minden kérdés lelki kérdés, az anyagi kérdés is, leginkább a kenyérkérdés!” Első hallásra talán szokatlan, vagy érthetetlen, pedig nem principiumok szemben állásáról van szó, hanem az egyetlen igazság végső okáról, Istenről.
A pünkösdi Lélek kitöltése az 50. napon majd a Lélek által elhívott, kihívott, megtért, megszentelt, újjáteremtett életek teremtő csodája és szeretete árad. A betegek gyógyultak, a szomorúak vigasztalódtak, a nélkülözők kenyeret törhettek. Szép tömörséggel írja le evangéliuma folytatásában Szent Lukács evangélista, az orvos-történész, hogy hogyan válik lelkivé minden e földön, ahová Jézus lép, vagy ahol az Ő nevében cselekszenek apostolai:
„EZEK PEDIG KITARTÓAN RÉSZT VETTEK AZ APOSTOLI TANÍTÁSBAN, A KÖZÖSSÉGBEN, A KENYÉR MEGTÖRÉSÉBEN ÉS AZ IMÁDKOZÁSBAN. FÉLELEM TÁMADT MINDEN LÉLEKBEN, ÉS AZ APOSTOLOK ÁLTAL SOK CSODA ÉS JEL TÖRTÉNT. MINDAZOK PEDIG, AKIK HITTEK, EGYÜTT VOLTAK, ÉS MINDENÜK KÖZÖS VOLT.
VAGYONUKAT ÉS JAVAIKAT ELADTÁK, SZÉTOSZTOTTÁK MINDENKINEK: AHOGYAN ÉPPEN SZÜKSÉG VOLT REÁ. NAPRÓL NAPRA ÁLLHATATOSAN, EGY SZÍVVEL, EGY LÉLEKKEL VOLTAK A TEMPLOMBAN, ÉS AMIKOR HÁZANKÉNT MEGTÖRTÉK A KENYERET, UJJONGÁSSAL ÉS TISZTA SZÍVVEL RÉSZESÜLTEK AZ ÉTELBEN, DICSÉRTÉK AZ ISTENT, ÉS KEDVELTE ŐKET AZ EGÉSZ NÉP. AZ ÚR PEDIG NAPRÓL NAPRA NÖVELTE A GYÜLEKEZETET AZ ÜDVÖZÜLŐKKEL”
/Apostolok Cselekedetei 2:42-47/

Amikor 1951. szeptember 21. napján az Egyesült Államok földjére lépett az erdélyi írófejedelem gróf czegei Wass Albert 4 fiával, már a repülőtéren mellé lépett egy sötétített autóból két sötét ügynök és ezt mondták neki:
„– A legnagyobb amerikai kiadót képviseljük.
– Ha bestsellert fog írni, egy éven belül dollármilliomost csinálunk Önből.
– És ha nem? – kérdezett vissza az író.
– Akkor megöljük” – felelték.

„Egy ország van a lelkünk mélyén” – vallotta élete végéig e kiválasztott erkölcsi és szellemi nagyság!Wass Albert – Regélők: Véren vett ország (Szabó Előd – Berekméri Huba) Hallgassuk meg a vers zenésített változatát!

Banglades a világ egyik legszegényebb országa, melynek sok tragédiát megélt népéért egykor a Beatles-tag George Harrison is sokat tett a maga eszközeivel, hiszen segély-koncertet szervezett és bevételével támogatta az elesetteket. Számára a kenyérkérdés lelki kérdés volt, mint ahogyan Dr. Csókay András világhírű idegsebész és agykutató számára is, aki két kollégájával egyedül a világon vállalta, hogy ellenszolgáltatás nélkül elvégzik a fejüknél  összenőtt bangladesi sziámi ikreken a három, egyenként 5-9 órás műtéteket.
Így nyilatkozott Csókay professzor:

„Keresem az igazságot. Keresem Istent. Négy gyermekem közül elvesztettem 10 évesen Marcit, nem tudtam megmenteni. Isten másik életeket adott elém, mentsem meg őket, ezen dolgozom”

Nézzük meg e nemes lelkű ember fotóját!


Dr. Csókay András orvos-professzor

Az Ige és a Világ viszonyát egészen egyedülálló módon, mély lelki és társadalmi látással írja le az Evangélista. Ennek a világnak mindig az volt az érdeke, hogy az Evangélium hallgasson, Krisztus nevét ne hirdessék, az Ő erői új világot ne teremtsenek. Érdeke a tőkének, a liberalizmusnak, a pogány uralkodóknak.
Ha Szent Pál hallgat, ha Assisi Szent Ferenc hallgat, ha Martin Luther hallgat, ha Johannes Calvin hallgat, ha a magyar gályarab prédikátorok hallgatnak, ha Ravasz László hallgat, ha Mindszenty József hallgat, ha Hegedüs Lóránt hallgat, ha Tőkés László hallgat.
DE NINCS HA, mert KRISZTUS EVANGÉLIUMA NEM HALLGAT EL. Vannak, akik a döntő pillanatban a Világ mellett és az Evangélium ellen mondják ki a döntő igent és nemet. És vannak, akik a döntő pillanatban a Világ ellen és az Evangélium mellett mondják ki a döntő nemet és igent.

„A gyökerünk lenyúlt mélyre, egészen Erdély szívébe”, “Ki hűséget vet, életet arat”
A költőóriás Wass Albert egyik versét a Szkitia zenekar adja elő. Hallgassuk meg a vers zenésített változatát!

Az apostoloknak, az óegyháznak hitvallása évezredre határozta meg a közös hajlék, közös asztal szent közösségét. Lelki életüknek megfelelő volt erkölcsi életük is.
A Jézussal való együttélés kedvéért lemondtak mindenről a világon.

A bűnökért hány Miatyánkot kellene elmondani? – mikor nem osztottuk meg kenyerünket? mikor hallgattunk? mikor semmit sem tettünk? Mikor gyávák voltunk? Mikor szolgák voltunk?
Reményik Sándor: Ha számba vetted. Hallgassuk meg e bűnbánati verset Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő eladásában!

Képzeljük el, hogy a távoli Ázsia egyik országából idehozunk egy vendéget, aki még soha nem hallott az Újszövetségről. Olvassa el és ezután válassza ki azt az embert, aki a szerint él, akiben megérzi Krisztus Urunk közelségét, világosságának fényét! A megtört kenyér igazságát, az igazságtalan harács fájdalmát, a szépség tagadását!
Sík Sándor szerzetes pap-költő versét szavalva, bizonyára sok igaz keresztyént látott a püspök úr
Magyarok Nagyasszonya – Csíksomlyó 2017. június 03. Hallgassuk meg Exc. Veres András püspök úr szolgálatát!

A Szentháromság pünkösdi Lelke számba vesz minket, egyéni és közösségi életünkben megszámláltatunk és jaj, ha híjával találtatunk, mert akkor darabokra szaggattatunk.
Adyval szólva szétszór a legfőbb Hadúr, mert nem építettük fel a templomot. A Szentháromság Temploma Szűz Mária, az egyetlen igen a földön.
Fontos a házanként megtört kenyér, az öröm, a növekedés, a szolidaritás, hitünk harsonája.
Szavakkal szinte elmondhatatlan, milyen gyönyörű Sajó Sándor verse és a Kárpátia zenekar előadása. Magyar ének. Hallgassuk meg a vers zenésített változatát!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. augusztus 25.

A képek forrásai:
maszol.ro
mek.oszk.hu
jegy.hu

Vélemény, hozzászólás?