„Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát” /Krónikák I. könyve 10:13/

Varsó – Museum of King Jan Palace at Wilanow

Magyar Testvéreim!

Fájdalmas emlékezésre indít bennünket a szép gyümölcstermő augusztus hava esztendőről-esztendőre.
Augusztus 29. napján fejeztette le Keresztelő Szent Jánost Heródes király.

1526. augusztus 29. napján esett el Királyi Magyarország Mohácsnál a török ellen vívott küzdelemben.

1541. augusztus 29. napján esett el Buda a török ellen vívott küzdelemben.

1944. augusztus 1. napján kedden délután tartott a csúcsforgalom a németek és szovjetek által öt éve megszállt Lengyelország fővárosában. Varsó lakossága hazafele igyekezett a munkából. A földalatti Honi Hadsereg (AK) pontosan e miatt időzítette erre az időre a felkelés kirobbantását.

1945. augusztus 6. napján Hirosimára, három nappal később 9-én Nagaszaki városára a történelemben először atombombát dob le az USA légi ereje.
Katonailag sem indokolta már semmi a két Japán város elpusztítását, hiszen a II. világháború májusban véget ért a szövetségesek győzelmével. A kialakult status quo azt az üzenet kódolta a világnak, jó lesz tudni, hogy a hidegháború kezdetén ki az úr a háznál.

A magyar-lengyel népet több mint ezer esztendeje köti össze az Árpád-házi királyok családi kapcsolatai, az Anjou-kor, a Hunyadiak kora, a Jagello-ház, Báthory István és a Rákócziak kora, az 1848-as reform nemzedék lengyel barátsága, 1848-1849 lengyel hősei, a XX. század teljessége folytatja kulturális, gazdasági és politikai szinten az elődök szent hagyományát.

A Varsói Felkelés 75. évfordulója alkalmából hallgassuk meg a sziréna fájdalmas hangját az áldozatok emlékére. Akikért a sziréna szól!

A lengyel hazafiak körülbelül ötvenezer katonát tettek ki, majdnem kizárólag kézi fegyvereik voltak. A német csapatok létszáma ennek alig fele, de sokkal jobban felfegyverezve.
A végső mérleg szerint a lengyel oldalon a felkelés csaknem tízezer halálos áldozatot, hétezer eltüntet, huszonötezer sebesültet, és kétszázezer civil életet követeltek.

Hobo – Kávéház (Allen Ginsberg-Cafe in Warsow) – Hallgassuk meg a művet!

A mai napra rendelt ószövetségi szakasz a Bibliaolvasó Kalauz szerint a Krónikák könyve 10. fejezete. A Hirdesd az Igét programjához hűen, Az Igei útravaló hazafiaknak című internetes oldal (netszószék!) írójaként az ügy iránti tisztelet és alázat alapján ehhez a szakaszhoz tartottam magamat.
De mit is tartalmaz röviden?
Izrael első királyának dicstelen bukását. Mondhatnánk, amilyen volt az élete, olyan volt a halála is. Lelki, erkölcsi, szellemi képességei eleve alkalmatlanná tették e fontos pozícióra. Beteges félelmei, depressziója, démonai elhatalmasodtak rajta az idő múlásával.
Mekkora erkölcsi-etikai kérdéseket vet fel, hogy milyen ember adott esetben egy nép vezetője? Nem lehet célunk, hogy diktátorok és zsarnokok életét vizsgáljuk, ma már könyvekből, internetről elég széleskörűen lehet tájékozódni.
Saul Izrael első királya volt, aki élete végén háborúba keveredett a filiszteusokkal. Az izraeliek megfutamodtak, de amikor bezárult az üldözők köre, Saul kérte kardját, és beledőlt.
Majd követte példáját három fia, háza népe, és látva a tettüket szétszaladt az egész tábor.
Testőre mikor megkérdezte, „hogy miért tesz ezt?”, – azt válaszolta Saul: „HOGY HA IDEÉRNEK EZEK A KÖRÜLMETÉLETLENEK, NE ŰZZENEK GÚNYT BELŐLEM”

„IGY HALT MEG SAUL A HŰTLENSÉGE MIATT, MERT HŰTLEN LETT AZ ÚRHOZ, ÉS NEM FOGADTA MEG AZ ÚR SZAVÁT. SŐT SZELLEMET IDÉZTETETT, ÉS AZT KÉRDEZTE MEG, NEM AZ URAT KÉRDEZTE MEG. EZÉRT ÖLETTE MEG ŐT, A KIRÁLYSÁGOT PEDIG DÁVIDRA, ISAI FIÁRA RUHÁZTA”
(Krónikák I.10:13-14)

E gyáva öngyilkosság nem lehet példa. Nehéz és vérzivataros évszázadaink alatt mennyi honvédő háborút vívtak eleink? Teljesség igénye nélkül, nekünk Árpád Fejedelem, Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Bocskai István, Zrinyi Miklós, Dobó István, Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Horthy Miklós adatott.
Hősök és szentek voltak, készek életüket áldozni a hazáért. Szégyennek, árulásnak és megfutamodásnak élte volna meg környezete, ha eldobja életét.
Az Ige megértésének kulcsa maga az Ige, mely választ ad Saul hitvány cselekedetére, vagyis az Istenhez fűződő imaélete, vagyis annak hiánya, hűtlensége, irigysége okozta pusztulását.

Chopin a lengyelek legnagyobb zeneszerzője a lélek nagyságáról, a hit hőseiről, a nemzet csillagairól mintázta műveit. Ebben a rangsorban nincs helye egy Saulnak.
Chopin-Nocturne op. 9 No.2 – Hallgassuk meg a világ egyik legnagyobb zeneszerzőjének művét, miközben gyönyörködhetünk Vincent van Gogh Csillagos égboltjában!!

A Saul haláláról szóló tudósításban megzendül a tanító zordon szava és szigorú ítélete. E szerint az engedetlenség következménye bukás és halál, az engedelmességé élet és dicsőség. Saul emberi arcát árnyékba takarja az Úr ítélete, mely szerint nem a kiváló emberi vonásokon, hanem az Úr iránt való engedelmességen fordul meg élet és halál, kiválasztás és elvettetés. Nincs nagyobb bűn, még ha felkent királyi személyről is van szó, mint az Úr igéje iránt tanúsított engedetlenség. Ha királyi személy a vétkes, még súlyosabb a bűn s még nagyobb a büntetése. A felkent királyi főt is meggyalázzák, az aranykorona is porba hull.
Mondhatja valaki, ó hát ez egy három ezer éves történet, lehet meg sem történt. A válasz az, hogy a Krónika krónikása igazat írt, továbbá az 1948-ban megalakult Zsidó Állam vezetői az eltelt 71 esztendő alatt botrányos hatósági eljárások sorát szenvedték végig. Semmi nem változik azon a vidéken, legfeljebb Gáza-övezet szenvedése fokozódik.
A Nyíregyházán élő palesztin orvosbarátunk elmondta egy konferencián, hogy milyen állapotok uralkodnak Gáza-övezetben. A jogvédők hallgatnak, az ENSZ felszólító nyilatkozatai nulla hatékonyságúak, igaz „csak” két millió palesztin emberről van szó. Látványtechnikai parádé a műolimpia is. A Juda Maccabi különös esemény látásunk szerint kirekesztő, hiszen faji alapon szervezik, amit száz éve Hertzl Tivadar a cionizmus megalapítója kiagyalt.

Nem populizmus, hogy 31 milliárd forintnak mennyi fontosabb helye lenne hazánkban. De ha ennyire szeretik a sportot szervezzék hazájukban és a saját költségükön, ezt az elképzelést szívesen támogatjuk!

A lengyel hazafiak elvesztették hazájukat, két nagyhatalom felosztotta egymás között, és a 95%-ban elpusztult szépséges Varsót, valamint országukat a semmiből, vagyis hitből építették újjá. Volt egy lengyel pápa, volt egy lengyel Szolidaritás, és van egy hívő 40 milliós közösség, és mára az EU egyik minta és példa országa lett, miközben mi az Eurostadt adatai szerint 25. helyen küzdünk Románia és Bulgária triójával egy szebb jövő felé.

Megkérdeztek egy lengyel diplomatát, hogy tudomása szerint van e még két nép, akit ilyen mélységű és szoros barátság fűz össze, mint a magyart és lengyelt?
Azt válaszolta: nincs.

Sík Sándor: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez – Olvassuk el a szép verset!

Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvő nemes ifjúságnak
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!

Zsenge korodtól hallottad a Hangot:
A hivatásét, mely szívedben zsongott
S mentél utána egy életen végig,
Róma szívéig.

Hittel utána Isten hívásának
Mentél szívéig szegény ifjúságnak.
Szent nyomaidban vívja nemes harcát
Ifjú magyarság.

Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz
Állhatatosan az Isteni Szóhoz
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. augusztus 3.

A képek forrásai:

Vélemény, hozzászólás?