„Imé az Isten Sátora az emberekkel van, és velük lakozik” /Mennyei Jelenések 21:3/

Az Attila kapu a Kurultajon
Attila unokái: gyermekeim

Magyar Testvéreim!

Isten örök vágya, hogy gyermekeivel együtt  lakozzék. Az Édenben még személyesen érintkezhettek Teremtőjükkel az ősszülők, de a bűn elkövetése után nem láthatták többé színről-színre az Igazság Urát. Az igazi szeretet azonban „soha el nem fogy” /l.Kor.13:8/, – így Istené sem változott vagy csökkent a bűnös ember iránt.
Jelképekkel adta tudtukra, hogy közvetlenül nem érintkezhet velük a bűn miatt, de mégis „velük van” /Ézsaiás 7:14/.
Egy elkülönített helyen sátrat készíttetett, hogy népével együtt lakozhasson. Ezzel azt juttatta kifejezésre, hogy az elesett ember társa, vezetője, szabadítója szeretne lenni.
Amikor Isten lehajol a bűnös emberhez, akkor azért teszi ezt, hogy bűniből megtisztítsa és felemelje magához.
Az üdvözültek „látják az Ő Orcáját”, megvalósul az igazak vágya: „IMÉ AZ ISTEN SÁTORA AZ EMBEREKKEL VAN, ÉS VELÜK LAKOZIK, ÉS AZOK AZ Ő NÉPEI LESZNEK, ÉS MAGA AZ ISTEN LESZ VELÜK,AZ Ő ISTENÜK” /Mennyei Jelenések 21:3/

Az Úr 1823. évének január havában a Jó Isten szeretetének erejét megsokszorozta a magyarság felé, hiszen ekkor tartották keresztvíz alá Petőfi Sándort és Madách Imrét, imádkozta és írta Kölcsey Ferenc a világ legszebb Himnuszát, hogy majd énekelje egy nemzet jó és balsorsában.
Még mindenki tudta akkor, ki volt BendegúzBendegúz vére alatt Kölcsey a világ legnagyobb hun hadvezérét Attilát, és leszármazottait értette. Az Árpád-kortól egészen 1948-ig tartó történelmi időszakban élt a magyarság identitástudatában, hogy ők az európai hunok utódai.
A történetírás abban egységes, hogy a Hun Birodalom a világtörténelem egyik legtovább fennálló és legnagyobb birodalma volt. Alapítását a kegyetlen és bátor Mao Tun nevéhez kötik, aki a Kr. e. 200-as években egységes irányítás alatti erős államot szervezett, melynek fővárosa Karakorum környékén volt. „Minden népeket hunná teszem”, mondotta: – „Belső Ázsiától az Atlanti óceánig.”
Grandpierre Attila író, fizikus, csillagász a Vágtázó Csodaszarvas zenekarával e régi világot varázsolja lelkéből, lelkünkbe: Hunok csatája. Hallgassuk meg!

Szkiták, hunok, avarok őshazája Adyval szólva „szent kelet vesztett varázsa”, melyről tudományos igénnyel tart előadásokat Obrusánszky Borbála történész-kutató, Passuth László író, Makkai Sándor református püspök, író.

Őseink Lelkiségének jellemvonását és annak teljességét Sík Sándor imádságos verse művészien adja át: Ne félj. Hallgassuk meg!

A tőlünk keletre élő íj-feszítő, turáni népek mindegyike vezérének tekinti ATTILA HUN FEJEDELMET.
Ravennában temették Rómát, írja Passuth László. Megkapó az a kép, hogy a vérszomjasnak leírt Attila hun fejedelem és népe hogyan viselkedik a pápával való találkozás alkalmával 452-ben.
Leó pápa eléjük ment és kérte, kegyelmezzenek a városnak. „Azok pedig azonnal és szótlan megfordultak, sem életben sem javakban nem esett kár, zsákmány nélkül tértek vissza”.
E keleti  társadalmakról, országokról megkapóan szép képeket és beszámolókat  hallunk, egészen más világ, mint amit  a liberális nyugati tömegmédia sugall, torzít és hazudik róluk.
Hallgassunk ősi  szibériai doromb zenét!

A Kurultáj magyar hagyományőrző rendezvényt 2008-ban rendezték meg először Bugacon, melynek életre hívója Bíró András Zsolt antropológus, humán biológus. Legfőbb támogatója pedig Kazahsztán politikai és tudományos elitje volt. Mára 12 ország 17 népcsoportja kápráztatja el ruházatával, lovaskultúrájával, énekével, viselkedésével, tisztaságával a bugaci pusztát, hol a három nap alatt kétszázezer ember találkozik.

E távoli világ üzenetét hozta el számunkra UUTAi Olena: Incedible Alive: Hallgassuk meg!

A táltosdob, a szertűz, Mónus József íja egy misztikus világot hoz vissza Kazahsztán, Azerbajdzsán, Törökország, Baskíria, Bulgária, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, Tatársztán, Ujgurisztán, Jakutföld, Mongolia küldöttségeinek képviseletében, hol a diplomata, a tudós és a lovas zsonglőr zászlajával   közösen büszke arra, hogy a keleti népek legnyugatibb bástyája mi, magyarok vagyunk.
A rendezvény fővédnöke Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke.
E közösségben él a 10 parancsolat valósága és a szeretet kettős egy parancsolata. Isten a szívekbe írta a törvényt Szent Pál apostol tanítása szerint. Soha még nem történt lopás, atrocitás, rendbontás az elmúlt 10 esztendőben.
Az Isten Sátora az emberekkel van, és velük lakozik.

Kurultaj – lovasok
Mónus József íjász a világ legjobbja

Valaki azt írta: „Köszönöm, hogy létezik  a zenekar, csak hullanak csendben a könnyeim”
Kárpátia: Ez az én hitem Hallgassuk meg a dalt!


Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. augusztus 11.

A képek forrásai:
kurultaj.hu
korkep.sk

Vélemény, hozzászólás?