„Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” (Szent Máté apostol ev. 16:22)

Kárpátalja – Szolyva
Gulágon hősi halált halt magyar áldozatok emlékműve
Valahol Szibériában

Magyar Testvéreim!

Színérváralja legnagyobb fia az Avasvidék nemes szőlőivel borított, finom gyümölcsöseivel telepített, kristály-forrásaival áradó dombjairól belenézett a századokba és meleg szeretet áradt szét szívében.
Lelke már hosszú évek óta érlelte elhatározását: tudta, látta, érezte, hogy nehéz századok fognak beköszönteni e földi paradicsomban választott népére, és valami maradandót szeretne örökül hagyni reájuk.
Krakkó, Wittenberg, Bécs egyetemei pallérozták zseniális tehetségét e csodagyermeknek. Úgy érezte, hogy lengyel testvéreinek és a világ legrégebbi, vagyis a Jagello Egyetemnek is tartozik annyival, hogy világraszóló művet hagy örökségbe.

„Próféták által szólt régen néked az Isten”
‡ Erdősi Sylvester János magyar nyelvű Újszövetségének ajánlásával írták fel az Emlékkőre a hibátlan disztichont!
‡ Színérváralja fia fedezte fel, hogy antik időmértékes formában is lehet verset írni magyarul!
‡ 2007. augusztus 19. napján a Dicsőséges Honfoglalás 1111. évfordulóján a Kárpátia zenekar vendégeként néztük megilletődött szívvel a Vereckei Hágóról azt a tájat, és letűnt évezredet, melyet Árpád Fejedelem Vezéreivel és Népével láthatott, mielőtt leereszkedtek Ópusztaszerre szerét tenni dolgaiknak.

Kárpátia zenekar – Vereckei hágó: Veterán – Hallgassuk meg a dalt!

Hazajáró: Keleti-Beszkidek – Verecke híres útján – Tekintsük meg a szívből szerkesztett értékes filmet!

– 1541. augusztus 29. napja Keresztelő Szent János halálának évfordulója és Buda elestének napja. Ekkora készül el Erdősi Sylvester Jánosnak, az első magyar nyelvtan szerkesztőjének, a magyar nyelv tudatos művelőjének, a nyelvtantudomány géniuszának, az idegen nyelvek csodagyerekének az ÚJSZÖVETSÉGI BIBLIAFORDÍTÁSA!

KRISZTUS URUNK MAGYARUL SZÓLT AZ Ó NÉPÉHEZ

Kellett is a bátorítás:
– „Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kísérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem”

(Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben – részlet)

Sinka István: Ábrányka alszik – Hallgassuk meg Nagyszalonta pusztájának himnuszát a rideg pásztor látomásában!

„Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia”
(Mt. 16:21)

E négyszer elhangzó „KELL” szócska pörölyként csapódik lelkünkbe, mázsás harang nyelvekkel pedig szívünkbe.
A szenvedés, az erőszak, a bűn és a halál örök, fájdalmas megoldhatatlan kérdésére Isten nem megnyugtató, logikus választ adott, hanem önmagát Jézus Krisztusban.
Jézus szenvedésében, halálában, feltámadásában mutatja fel határtalan együttérzését, velünk létét és azt a reménységet, amely felül mul minden emberi kategóriát, logikát és akaratot, áthat életet és halált.

A. Szolzsenyicin: „Bárcsak ilyen egyszerű lenne! Bárcsak lennének a rossz emberek, akik valahol ármánykodva űzik gonoszságaikat, nekünk pedig csak annyi lenne a dolgunk, hogy elkülönítsük őket a többiektől, és elpusztítsuk őket.
De a Jó és a Rossz közötti választóvonal ott húzódik minden ember szívében. És ki lenne hajlandó elpusztítani a saját szíve egy darabját?”

V. Viszockíj: Nem szeretem – Moszkva fékezhetetlen zsenije, az Arbat gyermeke, a vodka királya, a Taganka-Színház szenvedője, Ljubimov rendező kedvence, Párizs szent botrányhőse, Marina Vlady végzete egyik dalát!

– Péter apostol hallva-látva a közeljövőt, az eljövendőt, Szent Urának és Mesterének közelgő szenvedéseit, így szól hozzá:

„ISTEN MENTSEN, URAM, EZ NEM TÖRTÉNHET MEG VELED”

Hányszor gondoljuk mi is Napi Igénk sorait mondva. Ilyen nincs, ez nem lehet, ez csak fikció.
És az élet reá cáfol: lehet!

MINDEN LEHET, BÁRMI LEHET, BÁRMIKOR LEHET

Lehet Kommunizmus Gulágon
Lehet Fasizmus Dachauban
Lehet Trianon Versaillesben
Lehet Háború Buda-hegyvidéken
Lehet Háború Kijevben

Tiszaújváros Római Katholikus Templom:
Magyarok Nagyasszonya
Tiszaújváros Római Katholikus Templom:
Szent János apostol Krisztussal

Gérecz Attila: Kenyéren és vízen – Olvassuk el a 27 évet élt géniusz, műfordító, szabadságharcos, öttusa-király versét!

A mocskos padlón fekszem,
hátam vetem a falnak.
– A fájdalom… lehet-e versem
hatalmad?

Próbálgatom Anyám mosolyát.
Lelkére még dalaim szórnám…
Könnyeket, mik már nem fagynak át
a formán.

Másom sincs, Uram. Beérem
azzal, hogy arcodat viszem;
csak így bírtam még el: kenyéren
és vizen.

(Márianosztra, Szigorított 1955. dec.)

– Péter apostol a halászból lett pásztor, akiben az imént Isten kijelentése szólalt meg, most elemi erővel szólja a test és vér szavát:

„ISTEN MENTSEN, URAM, EZ NEM TÖRTÉNHET MEG VELED”

De Jézus nevén nevezi ezt a hangot: ugyanazt mondotta neki a pusztában a Kísértő is.
Légy megváltó, de a magad hasznára
Légy Krisztus, de kíméld az életed
Üdvözíts, de ne fizess rá
– Ez az, amit nem lehet. Az életet csak halál árán lehet megnyerni és megtartani
– Váltság csak a keresztben van, bűntörlő erő a kiontott vérben
– Meg kell halni Krisztussal ahhoz, hogy Benne és Általa éljünk

Hobo Beregszászban – A Gulág virágai – Tekintsük meg e kisfilm fájdalmas valóságát!

– Jézus messiási egyénisége felölti magára az Úr Szenvedő Szolgájának vonásait
– Áldozat lesz sokakért
– A kereszten elveszi és elhordozza azt a bűntetést, ami nekünk járt volna

JÓ ISTEN ÁLDÓ KEGYELME NYUGTASSA A GYŰLÖLET ÁRTATLAN ÁLDOZATAIT

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Elhunyt Molnár V. József
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Molnár V. József: A Tejút szentjei

Száz éve tért vissza Benedek Elek Kisbaconba
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Olyan világot élünk, hogy még inkább szükséges a közép-európai nemzetek összefogása
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

A názáreti Johnny Issaqnak Debrecenben nyílt ki a világ
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Illés gyorsuló szekerén
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. február 26.

A képek forrásai:
szolyvaipark.org
moszkvater.com
hu.wikipedia.org
szirom.hu
hetek.blog.hu
szoljon.hu
3szek.ro
szon.hu
civishir.hu

Vélemény, hozzászólás?