„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő” (Szent Máté apostol ev. 24:24)

Szent Anna Római Katholikus Templom,
Kárpátalja, Csap

Magyar Testvéreim!

Újszövetségi napi igénk tanítása átfogja a teremtett világ írott történelmét. Szent Pál apostol visszatekint egy jó évtizedre, mióta már nincs földi testben közöttük az Úr Jézus. Hálával őrzi gondolataiban Krisztus Urunk tanításait, szívére öleli a még élő tanítványait akikkel alapítja a gyülekezeteket, belenéz az előtte álló két évezredbe, és az alábbi tanítást helyezi a Thesszalonikában (Szaloniki) élő fiatal keresztyén gyülekezet szívére:

„Ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés…
Senki, semmiféle módon se vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak.”

(II. Thessz. 2:3-4)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Gönci Járási Hivatal
Abaújszántó

‡ Szent Máté apostol evangéliumának 24. fejezete drámai erővel írja le Krisztus Urunk próféciáit az eljövendő új világ-korszakról, emberekről és eseményekről.
A jajok és nyomorúságok különösképpen a mindenkori tanítványok, hívők és tisztességes emberek életére nehezednek.
Testvérháborúk, hamis Messiások, felforgatók mérgezik a közéletet. „Bellum omnium contra omnes” vagyis: „Mindenki harca mindenki ellen”
Látni kell a Zeusz szobrot a jeruzsálemi templomban (Dániel könyve 9. Kr. e. IV. sz.), a császár arcképét a római aranypénzeken (Kr. u. I. sz.), hallgatni Caligula császár fenyegetését, hogy szobrát elhelyezteti a jeruzsálemi templomban (Kr. u. 40).

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

A. Szolzsenyicin 1918. december 11. – 2008. augusztus 3. (Nobel-díjas orosz író óriás mondotta:
„A föld csodálatos, áldott képessége, hogy termést hoz.
És jaj azoknak a közösségeknek, amelyek nem tudnak élni e képességével.”

Aranyosi Ervin: Az ember Istent teremtett – Olvassuk el a mű első négy versszakát, mely visszamutat 1789-re, mikor gőgösen hirdette a francia „felvilágosodás”: “Sikerült Istent letaszítani a trónjáról”

Az ember Istent teremtett
a saját képmására,
és bizony e teremtésnek,
hatalmas az ára.
Mert a megteremtett Isten
büntetni is képes,
bár azt mondják ember tervez
és az Isten végez.

Aztán hatalmat teremtett,
eljátszva az Istent.
Káosszá tette a rendet,
s ennél messzebb is ment.
Istent akart játszani
a többiek kárára,
ezért aztán pénzt nyomtatott
saját képmására.

Teremtett egy új világot,
hazugságban élőt,
elnyomva a természetest,
a pénz-istentől félőt.
Uralja a nagyvilágot
és hatalom éhes,
hazugságban és csalásban
igen tehetséges.


Szembemegy a törvényekkel,
mit Isten teremtett,
nem tiszteli, nem tartja fenn
az isteni rendet.
Leigázza a világot,
hatalomra éhes,
s megküzdeni vágyaival
sehogyan sem képes!

A Didache beszéli, hogy Krisztus visszajövetelét három jel előzi meg:
‡ A „kiterjesztés” jele, ami Ézsaiás 65-re utalva Jézus kezének kiterjesztése a kereszten, ezzel akar Isten szeretetével visszaölelni a szívére
‡ Második a trombitaszó
‡ Harmadik a halottak feltámadása

Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

Petőfi Sándor – Élet, vagy halál (Előadja: Publik Antal) Ópusztaszer 2016. augusztus 14. – Ez a kérdés, válasszatok!

Kárpátia zenekar: Honvéd induló – „Magyar vagyok, imádom hazám, mely önmagával határos. Míg mozgok, míg élek: utolsó csepp vérem a Kárpátia!”

‡ „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, – ha lehet – a választottakat is.
Íme, előre megmondtam nektek!”

Az egész gondolatsort lezárja két kép

‡ Az egyik a bölcs, a hű és jó szolga, aki ismeri Isten akaratát és aszerint cselekszik.
Boldog, mert mindig munkában találja Ura.
Milyen kitüntetés éri: többre bízatik, és mind nagyobb részt kap az egész ház kormányzásában.
Gyermekkoromban mondta Édesanyám: „Nézz rá az életére, családjára és portájára, tudni fogod mindig, hogy kivel állsz szemben”
Sokszor mondják az elcsatolt területeken, hogy az anyaországban nagyobb a kommunista agymosás posztkommunista fertője, mint náluk.
Az elnyomás évtizedei közelebb hozták az embereket egymáshoz és a Jó Istenhez, így nem tudott olyan károkat okozni az életükben a neoliberalizmus fertője sem.
Az Isten embere kézfogása, tekintete, terve együtt van jelen nem csak legnagyobb költőink zseniális verseiben, hanem a hétköznapok helytállásában és az ünnepek szentségében.
Csak az a tanítvány, aki vigyáz.

Sík Sándor: Járok a tengeren 1916 – Olvassuk el a Biblia e csodás történetét, melyről azt mondta egykor a Dóczy Gimnázium fizika tanára: „Bizonyítani nem tudom, de hiszem”

Hajnalodik. Rózsás aranyban égnek
A méltóságos messze tengerek.
És jel támad a nagy vizek felett.

Onnan, ahol a hajnal ifjú csókja
Végiglehelt a tenger tükörén:
Valaki jön a vizeken felém.

Lépte alá a habok elsimulnak
És úgy gügyögnek lábai körül,
Mint kisdedének anya ha örül.

Ismerem jól: a Názáreti Jézus.
Jön, az ünneplő nagyságos vizen.
Minden titok a szemében pihen.

Jön és megáll és felém nyújtja karját:
Nyújtsd a kezedet és gondolj nagyot.
Ne légy kishitű. Bízzál: én vagyok.

És én lelépek zord kőtalpaimról,
– Sodorja lelkem omló fergeteg –
Megragadom a kinyújtott kezet.

Elindulok. A kezem a kezében.
Ó emberek! Járok a Tengeren!
Testvéreim, járok a Tengeren!

Alattam zúg a mélység messze titka,
De mosolyognak hajnali habok,
Jézus vezet: a mélység szólni fog.

Jézus vezet. Olyan egyszerű minden.
Látok, látok: a mélység szólni fog,
És enyém lesz az örvénylő Titok.

Alleluja, enyém lesz a Titok!

‡ A másik pedig a gonosz szolga, aki visszaél azzal, hogy az Ura késik. Erőszakos, arrogáns, képmutató, dorbézoló, álnok.
Igazi proli bibliai előképe, aki irigy és gyűlöl. Tehetsége nincs semmihez, mások életét keseríti.
„Késik az Úr”, – mondja, megveri szolgatársait, nem számol a holnappal, nincsenek tervei.
A váratlanul hazatérő Gazda kettévágatja hitvány életét, arra a sorsra jut, amire a farizeusok is fognak.
Ez ige alapján vágatta ketté az Ónodi Országgyűlésen Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelmet megvádoló két Turóc Vármegyei követet gróf Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor.

1707. június 9. napja végzetesnek bizonyult Rakovszky Menyhért és Okolicsányi Kristóf számára. Turóc Vármegye zászlaját és pecsétjét is törölték a rendek, míg Gönc városa pedig hajdú‑kiváltságot kapott.

Kárpátia zenekar: Egyszerűen senkik vagytok – A gyengébbek kedvéért!

Rákóczi-induló – Dicsőség a Magyar Nemzetnek!

Budapest,Fiumei úti Nemzeti Sírkert

Wass Albert – Idézetek – Bölcsességek – Tárogató zenével

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat!

Munkácsy Mihály: A Krisztus-trilógia – Golgota
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Felavatták késmárki gróf Thököly Imre fejedelem lovasszobrát Késmárkon
(A képre kattintva, új lapfülön megtekinthetik!)

„Minden ember gondolkodása és magatartása hatással van a világra”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Örömteli munka, amiben lélek rejlik – a szilágysági Papp Réka a kézművesség bűvöletében él
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Meg kell őriznünk az őseinktől örökölt békét
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Sokkolta a kutatókat a legújabb felfedezés: létezhet egy univerzum, ahol az idő visszafelé halad
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. április 2.

A képek forrásai:
aranyosiervin.com
lecourrierderussie.com
hu.wikipedia.org
velunkazisten.hu
origo.hu
haon.hu
erdelyinaplo.ro
szon.hu
sonline.hu

Vélemény, hozzászólás?