„Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot?” /Apostolok Cselekedetei 4:25/

Nagyváradi római katholikus püspöki palota
Nagyváradi római katholikus püspöki palota kertje

Magyar Testvéreim!

A Biblia azt tanítja, hogy minden üdvösséget nyert ember kapott legalább egy ajándékot a Szentlélek által. „A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak… A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele” (I. Kor. 12: 4-7)
Péter és János apostol ártatlanul szenved börtönt, mert meggyógyítottak a Templom-kapuban egy negyven éves, súlyosan mozgássérült sánta férfit.
Nagy lelki és fizikai teher, súlyos megpróbáltatás az, amikor valakit ártatlanul bebörtönöznek, szabadságában korlátozzák.
Gondoljunk Keresztelő Szent Jánosra, Jézus tanítványaira, az ősegyház hitvallóira.

1991 őszén három hónapot missziói szolgálatban töltöttem a Szilágyságban, és ott hallottam először szolgatársaimtól: „Kétféle lelkész van. Aki már ült, és aki majd ülni fog”.
Mivel a második csoportba tartoztam, nem töltött el nagy bizakodással a jövő.
Aztán megrendítő köteteket olvastam Márton Áron, Csiha Kálmán, Visky-Balogh család nehéz börtönéveiről. Szamosújvár, Máramarossziget, Jilava, Duna-delta poklában 1945–1989 között 600.000 politikai fogoly sínylődött embertelen körülmények között.
A kommunista rezsim legalább „ökumenikus” volt, mondták barátaim keserűen, hiszen felekezetre való tekintet nélkül mindenkit vittek Kárpátaljáról a szovjet Gulágra, Erdélyből a román Gulágra, Délvidékről pedig közvetlen a Dunába.
Teleki Blanka – Leöwey Klára Kufstein dermedt szikláin töltött tíz kemény telet, míg az aradi börtön 13 szentjétől még ezt is irigyelte Jakob Haynau és Ferenc József császár, jobbnak látták a bitót.
Beke István – Szőcs Zsolt székely hazafiak öt éves börtönbüntetésüket töltik egy koncepciós per áldozataként.
Egy közös bennük: mindig megrendítő olvasni ezeket az igaz történeteket akár Bibliában, akár történelmünk lapjain. Ezen a súlyán kellene kezelni kedves igehirdetők!!!

Ének: Mária hozzád száll imánk – Az egyetlen igen a földön, az egyetlen, ki Istenhez méltó – Sok szív vigasztalódott általa, hallgassuk meg a hitvallást!

A zsarnoki világnak legyen válaszunk, mikor a délvidéki Topolya településről a Cirkalom Táncegyüttes magyar világot varázsol Kolozsvár főterére!
Tekintsük meg a kedves fiatalokat!

„Amint elbocsátották őket (a börtönből), elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és vének. Amikor ezt meghallották (a gyülekezet), egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: „Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, te mondtad atyánknak a te szolgádnak Dávidnak szájával a Szentlélek által:
Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot?
Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek, az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.
Az apostolok visszatértek a gyülekezetbe, ismét helyreállt közöttük a közösség. – Mindig megérezzük, ha egy közösségben rend, szeretet, összetartás uralkodik.

Ez igék szellemében tekintsük meg a videó filmet a magyar férfi vízilabda válogatott káprázatos mérkőzéseiről, mely mindörökre a világ legjobbjává predesztinálta őket, a helyezéstől függetlenül.
Benedek Tibor emlékére 1972-2020

„Te pedig nyújtsd ki a kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád, Jézus neve által.”

Tanulmány Trianonról: Végállomás a külső vágányokon – avagy a nagytrianoni lakásválság

(A tanulmány a képre kattintva olvasható!

Tanulmány Trianonról: Megtrianonozott igazságunk

(A tanulmány a képre kattintva olvasható!)

E két Tanulmány elolvasása után hallgassuk meg Reményik Sándor versét Sunyovszky Szilvia színművésznő előadásában: Bujdosó vitézek

„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét” – E három film erről tesz tanúbizonyságot!

prof. Dr. Bogár László: A magyarság rövid története – Első felvonás: Pozsonytól Mohácsig

prof. Dr. Drábik János – Vitai Sinkovits András: A román szabadkőművesek megint lekörözték a magyarokat – Gyászos Trianon

A Remete-barlangoknál dudaszó fogadta a Hazajárót

Törhetetlen a hívők bizalma, s ujjongó a tapasztalása. Isten amit elkezdett, végbe is viszi. Amit egybeszerkesztett, ember el ne válassza. A gyülekezet közössége is akkor lett teljes, mikor a börtönből visszaérkezett a két főapostol. Egy nemzet is akkor lehet teljes, ha egy hazában élhet.
Trianon kárhozatos tragédiájával úgy van a magyarság, mint Biró Rozál a tisztességgel: „Még holtában is csapás éri”
De túléltük, amire talán más nép nem lett volna képes. Jó válaszokat kell adni korunk kihívásaira, és más módon végbemehet a nemzetegyesítés. Ahogy lélekben már megtörtént, valóságosan is leomolhatnak az elválasztó kőfalak.
Szigetek nincsenek, már P. Gauguin sem találta meg Tahitin. Konzervdobozokat sodort az óceán, ami elől éppen oda menekült Franciaországból.
A mi utunk nem a menekülés, hanem a HAZA-TALÁLÁS!

Omega zenekar: Én elmegyek – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. július 4.

A képek forrásai:
maszol.ro
kronikaonline.ro
nepszava.hu
kuruc.info

Vélemény, hozzászólás?