„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok” (Szent Péter apostol I. Lev. 2:9)

Vízakna református temploma, erődfallal – Szeben-megye
Vízakna templomának szószékkoronája

Magyar Testvéreim!

Dr. Reisinger János irodalomtörténész professzor egyik előadásában mondta el, hogy miért Petőfi Sándor a világirodalom legnagyobb költője?
Nyelvünk dallamának szakrális volta, szókincsének páratlan gazdagsága és logikája, végül számlálatlan szava és egyedülálló ragozása formálta Isten örökkévaló akaratából a nemzeti és világirodalom kincses-házává, predesztinálta költő-királlyá.
Kínában kötelező minden diáknak 17 Petőfi-verset (nem címet) kívülről tudni, Bulgáriában 5 vers az elvárás, Magyarországon 2!
Mérhetetlen mély a merítés kútja, a világirodalom legjobbjai között öt prófétai tűzzel lobogó elhívott MAGYAR APOSTOLT láthatunk a halhatatlanok mennyei Pantheonjában az angyali seregek élén: PETŐFI SÁNDOR, ARANY JÁNOS, VÖRÖSMARTY MIHÁLY, ADY ENDRE, JÓZSEF ATTILA!

Elmondtam egyszer Reisinger professzornak, hogy „még legalább hat ötfős csapatot ki tudnánk állítani ezen a szinten”, és igazat adott. Egy Csokonai Vitéz Mihály, egy Babits Mihály, egy Tóth Árpád, egy Juhász Gyula, egy Dsida Jenő nem fér be az első keretbe. „Tudod, ezért is jó magyarnak lenni, hogy nekünk ennyi Isten-adta zseni terem minden bokorban, és nem csak az irodalom szentélyében”.

Liszt Ferenc: II. Magyar rapszódia – Hallgassuk meg a zseniális művet mint a néplélek Himnuszát Bogányi Gergely zongoraművész katartikus előadásában!

„Tietek tehát a tisztesség, akik hisztek, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, szegeletkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.”
(I. Pt. 2:7-8)

Karácsony után negyven nappal Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van az Egyházban, annak emlékére, hogy Szűz Mária Jézus születése után pontosan ennyi időre bemutatta Gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az ünnephez kapcsolódik a gyetyaszentelés hagyománya, amely Krisztusra, a Világ Világosságára emlékezteti a híveket.
Az emberiség ajándékba kapta Jézust Mária által, Akit az Édesanya felajánlott az Atyának. Nem tarthatta meg csak magának. Ma is így kellene minden szülőnek visszaadni gyermekét Isten számára, Akitől kapta feladatul.
Az agg Simeon és Anna prófétaasszony karjaikban tarthatták az Üdvözítőt, de mi haza is hozhattuk a Világosságot a Templomból, mint Isten választottai.
Ez a világosság ott kell hogy égjen szívünkben, életünkben, házainkban.
Krisztus világosságát hordozzuk. – Így adja elénk Isten az Ő Igéjéből a megbízást:
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem számíthattatok kegyelemre, most pedig kegyelmet nyertetek”
(I. Pt. 2:9-10)

Isten és a magyarság nagy tetteit hirdeti Johannes Brahms egyik nagyszerű művében, melyet hallgassunk meg! Magyar táncok.

Johannes Brahms – Hungarien Dance No.5.

Isten és a magyarság nagy tetteit hirdette egész életművével Felvidék kiváló arisztokrata származású géniusza, aki egymaga maga mögé utasította a francia impresszionizmus valamennyi festőjét újszerű látásával, plain air technikájával, korát évtizedekkel megelőző krisztusi világosságával.

Szinyei Merse Pál: A pacsirta – Tekintsük meg a csodálatos alkotást!

Isten és a magyarság nagy tetteit hirdeti a világhírű prímás Déki Lakatos Sándor és családja. Színyei Merse Pál ecsettel, ők pedig hegedűvel, egyedülállóan a világon szólaltatják meg Isten nagyszerű teremtményét, a kedves énekes-madarat, a Pacsirtát, égen-földön! – Hallgassuk meg a művet!

Dinicu: A Pacsirta – Déki Lakatos Sándor – ifj. Déki Lakatos Sándor

Isten és a magyarság nagy tetteit hirdeti minden olyan magyar sportoló, aki világversenyekre készülve hihetetlen kemény munkával, lemondással, önfeláldozó gyötrelemmel harcol Hazája hírnevéért, a Magyar Zászló becsületéért, a neve tisztességéért.
Mindig tudtuk és a számok törvényeinek igazsága igazolja, hogy a VILÁG LEGNAGYOBB SPORT-NEMZETE A MAGYAR!
Lélekszámra lebontva mi szereztük a legtöbb érmet és pontokat, tanulmányozva az éremtáblázatokat teljes részletességgel!!!
Ebben a számadásban pedig még nincs is benne az elcsatolt területeken, Nyugat-Európában és Tengereken túl élő, korábban más nemzetek színeiben versenyző sportolóink nagyon magas száma!!!
Továbbá nincs benne a szellemi olimpiákon elért eredmény sem, pl. sakk, matematika, vagy íjászat!
Minden nemzetet tisztelve kérdezzük: Izrael Állam egy darab bronzérmével mitől választott nép?
Mi vagyunk Isten választottai!

Tanulmányozzuk Isten iránti hálaadással és sportolóink felé legnagyobb nagy tiszteletünket kifejezve a modern-kori olimpiák éremtáblázatából kimutatott magyar eredményeket! Bízva abban is, hogy belátható időn belül Magyarország Nyári Olimpiai Játékokat rendezhet!!!

Arany érem: 171 db.
Ezüst érem: 151 db.
Bronz érem: 174 db.
Összesen: 502 db.

Kárpátia zenekar: Csatadal – Hallgassuk meg a dalt!

Magyar – szerb férfi vízilabda olimpiai bajnoki-döntő 2004 – Athén – Tekintsük meg a csodát, az álmot, a mennyei akarat földi dimenzióját!

A magyar a fájó dicsőségek nemzete. Sokszor az a legsajgóbb emléke, amire a legbüszkébb. Azonban a történelemben semmi sem vész el és semmi sem megy kárba.
A hullámok elsimulnak, de a tenger megmarad.
Magyar örökségünk Attila Hun Fejedelemtől kezdve egy szellemi valóság, igazságokból, világosságból, erőfeszítésekből, jósigékből és ihletésből áll.
Körülvesz mint az ózon és az elektromosság. Egészen lehetetlen helyzeteket megold, elveszett ügyeket megnyer, szakadatlanul győz.
Környezetét meglepi, elragadja és lefegyverzi. Ötletes és szellemes, közben szeretetre méltó.
Egy nemzetnek nem lehet nagyobb ajándékot adni, mint saját hőseit.
Tud előkelő lenni, akiből hiányzik a tömeg, a sablon és a gép hármas rémuralma.
Egy nemzet nagysága nem abban áll, hogy boldog-e, gazdag-e, szerencsés-e?, – hanem abban, hogy milyen lelket tanúsít élete nagy küzdelmében, mert nem az élet az igazság, hanem az igazság az élet.

Ezen igei és nemzeti igazságok örök érvényű fényében a győztes csatát meg tudjuk nyerni abban a küzdelemben, melyet reánk kényszerített a gonosz századok alatt, vesztünkre törve. „De hiába acsarkodnak – akkor is: Lesz, lesz, lesz!!!” (Beregszászi Olga)

A román fejedelemségek egyesülésének jelképei (A képre kattintva olvashatják az írást!)

A románok levették a magyar zászlót,a székelyek százat tűztek ki válaszul (A képre kattintva olvashatják az írást!)

Szamosújvár börtönként működő vára (A képre kattintva olvashatják az írást!)

Kilátástalanság Kárpátalján (A képre kattintva olvashatják az írást!)

Gyepűtúrán járt Dél-Őrvidéken a Hazajáró

Petőfi Sándor: Már minékünk ellenségünk – Olvassuk el a világirodalom költő-királyának hős eposzát!

Már minékünk ellenségünk
Egész világ, látom én;
Szegény magyar, be magad vagy
Ezen a föld kerekén!

Akivel mi megosztottuk
Asztalunknak ételét,
Ruháinkat, hajlékunkat:
Éhenkórász volt elég.

Aki hozzánk jőne mostan
Bajainkat osztani,
Aki velünk kezet fogna:
Nincs barát, nincs atyafi.

No de semmi, jó az isten,
Ugy lesz, ahogy lenni kell:
Hagyjanak el! csak magunkat
Mi magunk ne hagyjuk el.

És mi nem hagyjuk magunkat,
Míg lesz egy kéz és egy kard;
Fogadom azt, hogy megbánja,
Aki bántja a magyart!

Hosszu a mi türelmünk, de
Ha egyszer kifakadunk,
Akkor aztán hosszu ám és
Rettentő a haragunk.

Tudhatják az ellenségink,
Mint viselünk háborut,
Ha pedig már elfeledték,
Jól van, majd eszökbe jut.

Úgy elütjük-verjük őket,
Ha türelmünk megszakad,
Hogy magunk is megsajnáljuk
Szegény nyomorultakat!


Pest, 1848. április

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. február 6.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
3szek.ro
civishir.hu
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro