„Vegyétek, ez az én testem. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik” (Szent Márk ev.14: 22.24. v.)

Magyar Testvéreim!

Újszövetségi napi igénk lélekbemarkoló erővel, szívbe szerető jósággal és életet megváltó fenséges isteni himnusszal rajzolja belénk létünk legmélyebb értelmének és titkának Istentől rendelt örökkévaló valóságát.
Menyőbe leszállt az Örökkévaló Isten atyai kegyelme 1989 Szent Karácsonyán, hogy Szent Urunk születése napján hirdesse angyalaival az Evangélium örömhírét: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban”
(Lk. ev. 2: 10-11)
A Tündérkert e csodaszép világában ezer esztendeje oltárt épített és zsindelyes tornyot emelt Árpád Fejedelem egy maréknyi jó magyarja, hogy édes anyanyelvén ékesen dicsérje Urát, hogy elhozta e meseszép világba, melyet MENHELYNEK nevezett el, amiből aztán lett MENYŐ!
Isten a történelem Ura, és belenézve a századokba Ő már tudta, hogy a legsötétebb kommunizmus fájdalma és félelme után ebből a faluból fog felszállni szent angyala 1989 karácsonyán, és vinni az örömhírt az égbe, majd az ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG A VILÁGBA, hogy egy fiatal magyar pap Családjával MENEDÉKET TALÁLT AZ ŐSI MENHELYEN, a gonosz Heródest pedig saját népe géppisztollyal szitává lőtte!!!

Ady Endre: Hepehupás, vén Szilágyban – Hallgassuk meg az apai ágon Szilágylompértról származó költőzseni gyönyörű versét Nemcsák Károly színművész szavalatával!

– Chrudinák Alajos akkor a Magyar Televízió Világpanoráma c. műsorának főszerkesztője angyalok szárnyán vitte az örömhírt a világ nagy hírügynökségeihez, és lett csodálkozás.
A Tövishát sáros dombjain a környék falvainak magyarjai özönlöttek kapával, kaszával, hogy megvédjék a magyar papot a rettegett Securitate halálosztagától.
Mindenki Tőkés Lászlót akarta látni és hallgatni. Az USA elnökétől a német kancellárig, a romántól a szászig.
Megállás nélkül szóltak a harangok, a betlehemi Gyermek testet öltött a szívekben, a szeretet lakott mindenekben.
Sokak szerint ilyen karácsonya még nem volt a világnak. Győzött a Jó a Gonosz fölött, és nem csak a mesék világában, a Biblia igazságában, hanem Temesvár templomában, Menyő templomában, Isten szeretetében és a hős magyarok szívében!
A mennyei seregek sokasága Menyőből felszállva vitte az örömhírt Isten trónusa elé, hogy van egy kis nép egy sáros faluban mérhetetlen szenvedés és elnyomás után, de mégis boldogok, folyik a könny arcukon, szeretik egymást, még a románokat is…

Sík Sándor: Hiszek – Szeretni, ahogy Isten szeret – Olvassuk el a legendás pap-költő hitvallását!

Hozzád, Veled, Neked,
Mondani egy utolsó éneket,
Imában ömleni Eléd,
Legutolsó, de hűséges cseléd…!
De jaj! ha nem igaz!
Szobám csupa por,
Kertem csupa gaz,
Csupa lelógó tört faág,
A templom messze, a könyv nehéz,
Ólomcsizmában toporog az ész.
És mégis, mégis, Ő van itt,
Immár tőlem el nem veszik.
Nap nap után, éj éj után
Én Téged hívlak, Miatyánk.

De mire jó
Egy lámpástalan rádió?
Hogyan szólítsam az ég Urát
Egy siketnéma Miatyánkon át,
Ha szói közül minden második
Alattomosan elrejtőzködik!
Bénult napokon, izzadt éjeken
Az értelem is értelemtelen,
Értelemtelen és imátalan, –
Magam vagyok, egészen egymagam.

De talán mégis volna valami
Helyettem hinni, vallani,
Nevemben felimádkozó
Karikás kis szentolvasó,
Egyetlen társam aki vagy,
Karikagyűrűm, el ne hagyj!

De nem hagytalak-e Téged el én,
Szómmal, amelyből kialudt a fény?
Szívemmel, amely csupa seb,
Elmémmel, amely űrnél üresebb?
S nem hagytam-e el Veled együtt Azt,
Aki az űr fölött virraszt?
Mit felelek, hisz nem tudok felelni:
Mit felelhet a Mindennek a semmi!
Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
És bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

– Istené az ország a megváltás jogán. Isten nemcsak azért tulajdonosa minden léleknek mert Ő teremtette, hanem azért is, mert mikor ezek a lelkek önnön létükből veszendőbe mentek volna, Ő drága áron megvásárolta. Krisztus Urunk váltsághalála a maga egész lélegzetelállító dicsőségében és szépségében arról beszél, hogy mi nem a magunké, hanem a mi megváltónknak, az Úr Krisztusnak tulajdona vagyunk.
A kereszt Krisztus tulajdonjogának forrása, bizonysága és fenntartása az emberi lélek felett.
Ez azt jelenti, hogy ennek az Országnak van egy öröktől fogva való dicsőséges királya.

Tamás Gábor: Hargitai fecskemadár – Hallgassuk meg Népek Krisztusa Magyarország, Jézus áldd meg Erdély földjét fohászát!

– Azt, hogy a nemzet nem véletlen, nem belátáson, nem szerződésen, vagy külső kényszeren felépülő valóság, hanem szellemi életegység, amely a teremtés szerkezetéből következik. Ezért a nemzeti együvé tartozás tényét nem lehet materiálisan magyarázni. A nemzet nemcsak történelmi, nemcsak politikai vagy etnikai fogalom, hanem mindenek felett lelki. Gyökere egy öntudat, lendítőereje hivatásérzet, ihletője a vallásos érzés.
A nemzet szellemi teste túlér az ország határain. Nem fogható be az Alkotmány keretei közé.
Egyáltalán nem térben terjeszkedik ki, hanem időben és gondolatban.
A nemzet egy embercsoportnak legmagasabbrendű sorsvállalása abból az alapmeggyőződésből következően, hogy a nemzeti lét megvalósítandó eszmény, egy páratlan értéknek tudata, és így: életparancs.

P. Mobil: Nélküled – Hallgassuk meg az Ismerős Arcok ikonikus dalát P. Mobilos kiadásban!

Ft. Dr. Csiha Kálmán Erdély sokat szenvedett lánglelkű nagy püspöke írja egy versében Románia legkegyetlenebb börtönéből:

Édesanyámnak

Tollam nincsen, papírt nem adnak.
Nem jár levél a néma rabnak.
Csak állati sors, fájdalom.
– Lelkem lapjait tépve széjjel
Írom most rá pirosló vérrel
E levelemet,halk dalom.

Késő-bánatként, börtön-ágyon
Suttogom most, szíved ne fájjon
S küldöm Neked e versemet.
A távolban ott, véresre tépett
Anyaszíveddel talán megérzed:
Levelet írt a gyermeked.

– Mikor beszélni kezdett Jézusról, ott volt közöttük az Úr. Ökumenikus volt a gonoszság, hiszen valamennyi felekezet papja sínylődött Trianon, 56, és a 25 év ítélet átka alatt.
A maradék száraz kenyér, a hideg teaféle volt Krisztus Urunk teste és vére.
EUCHARISZTIA VOLT, ÚRVACSORA VOLT. KRISZTUS URUNK JELEN VOLT VALÓSÁGOSAN ÉS SZIMBOLIKUSAN A SZENT JEGYEKBEN. NEM VOLT THEOLOGIAI VITA. EGYEK VOLTAK A SZENVEDÉSBEN ÉS MEGVÁLTÁSBAN!
A román börtönőr a régi karácsony este sírva kért bocsánatot a lánglelkű lángész Csiha Kálmántól, megcsókolta kezét és szégyellte, hogy alantas foglalkozása hitvány emberré tette.
A fiatal Csiha Kálmán azt mondta neki: „Olvassa az Evangéliumokat, nézze a Székelykapukat, térjen meg és üdvözülni fog, akár még magyarrá is nemesedhet ha magyar faluba költözik”

Orbán Balázs a legnagyobb székely! Tekintsük meg fotóját az univerzális tudósnak és művésznek!
Tekintsük meg kegyelettel nyughelyét Szejkefürdőn!

TEMESVÁR – MENYŐ – SZAMOSÚJVÁR – Több mint menedék: SZABADÍTÓ KRISZTUS MEGVÁLTÓ TETTE,AKI MEGTÖRETETT TESTÉVEL ÉS KIONTATOTT VÉRÉVEL ÜDVÖSSÉGET SZERZETT ÖVÉINEK!

– Dolgozatom végén e kis levélben köszönöm jókedvű és jószívű Testvéreimnek nagylelkű adományát, melyet kiszállíthattunk augusztus 28. napján Szilágylelébe és Szilágymenyőbe. 10-12 család 50 gyermeke már nem fog fázni télen.
Isten áldása legyen életünkön.
Köszönjük Magyarország Kormányának a Menyőnek nyújtott 50 millió forintos támogatását, melyből csodásan megújult a 800 éves Templom, annak művészi berendezése, valamint a zsindelyes Harangláb-Torony !

Dávid Tamás MÁV Forgalmista
Dulacsi Erzsébet Kántor, vallástanár és Mohácsi László Lp.
Győrffy Sándor grafikus, festőművész, író, Budapest-Hazatérés Templom presbitere
Jenei Rita és Kerecsenyi Tibor Szerkesztőnk
Kulcsár Gergely Képviselő
Makó Ferenc Nyomdász
Dr. P.Szabó Réka Orvos
Szabó György Építőmester
Pokorni László Vállalkozó

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreinknek az alábbi írásokat

Háromezer templom

Haranglábat,megújult templomot szenteltek és szabdidőközpontot avattak Barátoson

Csaholástól hangos évszázados falak

105 éve kezdődött meg Románia hadüzenet nélküli támadása Erdélyben

Kiállni igazságunkért

Szilágymenyőben

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. szeptember 4.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
erdelyinaplo.ro
szekelyhon.ro
liget.ro
haon.hu
3szek.ro

Vélemény, hozzászólás?