Napi ige és dicséret (2021. december 30.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 13. részének 4-7. versei:
4, A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5, Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt.
6, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
7, Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Szeretet tükre
Jó a szeretetnek ebben a tükrében megnéznem a magam életét. Bizony, ráismerek arcomon sok csúnya foltra. Reám nem illik ez a jellemzés, amelyet itt a szeretetről olvasok. Sok-sok adósságot halmoztam a fejemre: nem voltam másokkal szemben mindig olyan önzetlen, türelmes, kedves, megértő és megbecsülő, amilyenné a szeretet tett volna. Isten kegyelme tisztítson meg e foltoktól!De jó ebben a tükörben szemlélnem mások arcát is. Ismerős vonások jelennek meg előttem. Voltak és vannak olyanok az életemben, akikből szeretet sugárzik felém. Mi volna nélkülük! Mennyit köszönhetek az ő odaadásuknak, elnézésüknek, hűségüknek! Adjak hálát Istennek azért, hogy a szeretet sokak szívében valóság és annak áldásait élvezhetem!És jó végezetül ebben a tükörben felismernem az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak a képét. Amit itt a szeretetről olvasok, az mind Őbenne vált tökéletesen életté. Minden más szeretet is csak egy-egy halovány sugár az Ő teljességének fényéből. És nemcsak az az Ő nagy ajándéka, hogy Ő megmutatta, milyen a szeretet. Ennél még nagyobb az, hogy így szeretett és mindvégig szeret engem is.

312. dicséret: Várj, ember szíve készen!…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?