Napi ige és dicséret (2021. december 31.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 13. részének 8-13. versei:
8, A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
9, Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
10, De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
11, Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
12, Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
13, Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Mi marad meg?
A Szentlélek minden “ajándéka” csak ideig való. Ebben a földi életünkben ruház fel vele bennünket, hogy betöltsük általa a mi szolgálatunkat. A célhoz elérkezve, lerakjuk majd az út harcaiban használt fegyverzetet. Ott, az örökkévalóságban, a “teljesség” világába érkezünk. Nem lesz már szükségünk azokra a “rész szerint való” ajándékokra, amelyeket ebben a gyarló világban használtunk.Még az Isten ismerete is, amelyet ebben az életben elnyertünk, csak ilyen átmeneti jellegű ajándék. Ez is csak “rész szerint való” és mi szükségünk lenne rá a “színről-színre  látás” tökéletes világában? Magunk mögött fogjuk hagyni, mint a felnőtt ember gyermekkori gondolkozásmódját. Drága és szent ajándék, de mennyivel csodálatosabb lesz nála az, ami még ránk vár!Egyetlen kincs van, amely már ebben a földi életben is az örökkévalóságra szól – a szeretet. Most ez is csak “rész szerint való” ugyan, de magunkkal vihetjük a “teljesség” világába, ahogy a folyó vize beleömlik a tenger véghetetlenségébe. Ami most csak bimbózik gyarló szeretetünkben, az fog egészen kivirágzani az Isten örök színe előtt egykor. Legyen ezért előttem is “legnagyobb a szeretet”!

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hzu

Vélemény, hozzászólás?