Napi ige és dicséret (2021. január 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk János evangéliuma 3. részének 7-16. versei:
7, Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8, A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hova megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
9, Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
10, Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
11, Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
12, Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
13, És senki nem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.
14, És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15, Hogy, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
16, Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Az újjászületés titka
Az újjászületés ténye nyilvánvaló valóság, – mondja Jézus. Úgy vagyunk a Szent Lélek munkájával, mint a szél fúvásával. Rejtelmes és ellenőrízhetetlen annak járása, de hogy fú és hogy zúg, azt kétségtelenül tapasztaljuk. Így van a Szent Lélektől újjászült ember. Akármilyen titokzatos dolog történt is vele, afelől nincs kétség, hogy a csoda megtörtént: olyan új életben részesült, amilyen tőle sehogysem tellett volna!
Az újjászületés ígérete világosan hangzik felénk, – emlegeti Jézus. Nikodémusnak is, aki jól ismerte az Ótestamentumot, tudnia kellett volna annak lapjairól, hogy Istennek igazi célja éppen a mi megromlott emberi életünk újjáteremtése. “Új szívet és új lelket” akar belénk plántálni, amely nem elhajlik már Őtőle, hanem feléje hajlik. Hát még az Újtestamentum milyen világosan hirdeti ezt az ígéretet!
Az újjászületést nem megérteni, hanem elnyerni kell, -hangsúlyozza Jézus. Hogy mögötte milyen “mennyei” titkok vannak, abba hiába próbálnánk kíváncsi tekintetünkkel belelátni. Erről Ő maga sem szólott, aki pedig a “mennyből szállott alá”, hogy feltárjon előttünk mindent, amit tudnunk kell. Elég annyit tudnunk, hogy újjászületés nélkül elveszünk, de Isten kegyelme azt megadja nekünk. Hogyan? Azt bízzuk Őrá!

Megváltó szeretet
Az újjászületés titkáról még súlyos igazságokat fűz Jézus.
Mindennek hátterében ott van Istennek örök szeretete, amellyel még romlásában is szánja teremtettségét és nem mondva le arról, hogy céljait megvalósítsa benne, utat és módot készít az embereknek arra, hogy végromlás helyett örök életre jussanak. Az Ő jóságos szíve nem rombadőlt világban, hanem újjáépített és megmentett teremtményeiben akar gyönyörködni!
Az előtérben ott áll az Ő egyszülött Fia, aki által ezt a veszedelemből az életre való megmenekedést nyújtja. Mint a mérges kígyóktól mart pusztai vándornép szeme előtt az életmentő rézkígyó jele, úgy “emeltetett fel” a mi szemünk előtt is Jézus Krisztus, hogy magára vonja vágyakozó tekintetünket és megerőtlenítse a bűn halálos mérgét életünkben.
Ezért a ránktartozó fődolog: hinni Őbenne! Semmi egyébben nem bízva, mert más lehetőség nincs a menekülésre, teljes bizalommal oda kell fordulnia lelkünknek, ahol Isten Kínálja nekünk a biztos szabadulást. Biztos az éppen azért, mert Isten maga kínálja. Olyan egyszerű a dolgunk: Jézus Krisztusban Isten felénk nyújtja a veszedelemből örök életre megmentő kezét, – nekünk csak meg kell fognunk!

422. dicséret: Hadd menjek, Istenem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?