Napi ige és dicséret (2021. november 29.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 9. részének 15-18. versei:

15, De én ezek közül eggyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet.
16, Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség  kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.
17, Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg.
18, Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem a Krisztus evangyéliomát , hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangyéliom hirdetésénél.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Nem fizetségért

Nem azért védte az apostol azt a jogát, hogy munkájáért javadalmat élvezzen, mintha ezzel a joggal élni is akart volna. Csak az igazság kedvéért. Egyébként két keze munkájával igyekezett megkeresni az élethez szükségeseket, s így “ingyen valóvá” tette az Evangéliumot azoknak, akik között szolgált. Ebben mutatta meg szolgálata “önként” való voltát.Maga az Evangélium hirdetése valóságos kényszer volt számára. Anélkül nem tudott volna élni, hogy azt ne folytassa. Isten minden igazi munkását ilyen ellenállhatatlan belső parancs hajtja. Igazi odaadását nem is abban mutathatja meg az ilyen, hogy elvégzi munkáját, hanem abban, hogy hogyan végzi el.Ezt a többletet jelentette az apostolnak az, hogy ingyen szolgált mindenkinek. Ez volt az ő “dicsekvése”, vagyis Isten előtt ezt mutatta fel háládatos odaadásának jeléül. És ez volt egyúttal “jutalma” is, vagyis az öröm, hogy ő ezt megteheti Isten szolgálatában, kárpótolja őt minden fáradalomért. Ehhez képest mi lett volna a legdúsabb emberi fizetség is,Hadd hajtson az Isten iránt való hála és szeretet minden munkámban olyan odaadásra, amit emberek sohasem fizethetnek meg!

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?