Napi ige és zsoltár (2022. június 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: 102. zsoltár:
Zsoltárok könyve, a zsoltár 14-15. versei:

14, Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.
15, Mert kedvelik a Te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik.

Református énekeskönyv, a zsoltár 7-8. versei:

7, Azért kelj fel, ó, Úr Isten, Haragod ne gerjedezzen! Siont immáron szánd meg, És néki kegyelmezz meg! Mert ím az idő eljött, És amely már sokat késett, Jelen vagyon az az óra, Melyben dolga fordul jóra.
8, Hogy a Te szolgáid végre, Összegyűlvén e szent helyre, Szeressék köveit is, Kedveljék még porát is. És aztán a pogány népek, Uram, nevedet rettegjék; E földön minden királyok Megvallják, hogy Te vagy Urok.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

Meghallgatja az Úr a gyülekezetért való könyörgésünket. Lássátok meg, hogy itt van már ennek az ideje! Szeretjük az imaórákat, a tanítást és a valamennyi gyülekezeti összejövetelt. Szívünk mélyén ragaszkodunk Isten népéhez, és boldogan tudjuk énekelni:

Isten szívén megpihenve
Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje
Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja,
Ő a fény, mi színei;
Mi cselédek, Ő a gazda
Ő miénk, övéi mi.
(395. dicséret)

Ha mindenki így érez, akkor nemsokára meghozza az Úr a felüdülés idejét. Összejöveteleink benépesednek, a hívők megújulnak, bűnösök térnek meg. Mindezt az Úr irgalma cselekszi meg, és az Ige felszólít, hogy számítsunk rá. Eljött a rendelt idő. Serkenjünk fel! Szeressük Sionunk minden kövét, még ha ledőlt is az! Becsüljük meg a legkisebb igazságot, a legcsekélyebb szolgálatot, a leggyöngébb hitű testvért is, még akkor is, ha egyesek mindebben nem látnak többet, mint az út porát. Ha megbecsüljük Siont, Isten is megbecsüli azt. Ha örömünket találjuk az Úrért való munkában, a Seregek Ura is gyönyörűséggel fogja fogadni azt.

102. zsoltár: Hallgasd meg, Uram, kérésem…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?