Napi ige és zsoltár (2023. január 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 32. zsoltár. (Bűnbánati zsoltár)

Zsoltárok könyve, 32. zsoltár 1-2 versei:

1, Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
2, Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.

Református énekeskönyv, 32. zsoltár 1. verse:

Ó, mely boldog az oly ember éltébe’, akit az Isten bevett kegyelmébe,
És megbocsátá az ő vétkeit, és befedezte minden bűneit. 
Boldog, akinek ő nagy hamissága Istentől néki nincs tulajdonítva,
És csalárdság nincsen ő szívében, tettetés nélkül jár életében.

Nagy Erika lelkipásztor (Sárközújlak) gondolatai:

A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A boldogságot az ember számára az biztosítja, hogy Istennel töretlen kapcsolatban állhat.

Alig egy hét választ el bennünket Nagypéntektől, amikor Isten eszünkbe juttatta, hogy Jézus Krisztus által, az Isten Fiában ez a kapcsolat töretlen, “hamisságunk benne megbocsáttatott, vétkeink elfedeztettek”. Érette az Úr nekünk bűnt nem tulajdonít.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az ember boldogtalan. Nem látjuk az életünk célját, elégedetlenek vagyunk, ideges viselkedés jellemez bennünket, a modern embert. A széthulló családok korában sok embertársunk válik boldogtalanná, szerencsétlenné. A reményekben csalódott, magukra maradt emberek, ide-oda cibált gyermekek, és azok, akik a rossz példák miatt már meg sem próbálnak családot alapítani; mind a boldogtalan emberek számát szaporítják. Boldogtalan szülők és gyermekek! Isten a boldogság megtalálására segített!

Isten Fiának legfontosabb üzenete: boldogok lehetünk, mert Ő hordozta bűneinket, amelyek megakadályoznak abban, hogy boldogok legyünk, amelyek szenvedéseinknek, a boldogság hiányérzetének a forrása, és tanácsával a jó úton tartja az embert! Jó anyává, apává és gyermekké nevel!

32. zsoltár: Ó, mely boldog az oly ember…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu