„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten” /Mennyei Jelenések Könyve 15: 3/

Vannak Istentől elhívott és asztalához meghívott emberek, kiknek neve összeforr egy adott település sorsával és életével. Sugárkoszrús munkássága fénylő betűvel írja be a krónika lapjaira, és az emlékezet hálájának szívjóságába az örökkévaló alkotás áldását.
Szobrok, domborművek, utcák, intézmények, könyvek őrzik a halhatatlanság olimposzi magasságát.
Mindig megéreztem és megtapasztaltam, hogy:

Continue Reading →

„Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével, és nem kímélték életüket mindhalálig” /Mennyei Jelenések Könyve 12:11/

Ft. Makkai Sándor Erdély egykori nagy hírű, nagy tudású legendás püspöke (1926-1936) nem csak Isten szentséges Igéjének volt egyik legkarizmatikusabb hirdetője és tudós theologusa, hanem íróként is örökkévalót alkotott. Örömmel és lelkesen mondtam el sokszor unokájának Lászlónak Tiszavasváriban, majd Lillának Tiszadadán, – aki Illés Lajos zeneszerző felesége volt –, hogy a nagyra becsült Nagyapa valamennyi könyvét ismerem és el is olvastam, ami beszélhetetlen szellemi élményt és ismeretet nyújtott drága magyarságunk életéről, legkiválóbb nagyjairól.

Continue Reading →

„És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé” (Mennyei Jelenések Könyve 8:4)

Az elméleti fizika legnagyobb lángelméi régen tudják, hogy létezik egy ötödik elemi részecske is, a sötét foton, melynek kölcsönhatása bizonyíték lesz arra nézve, hogy ez az a bizonyos összekötő kapocs a látható világunk, és a sötét anyag között.
Látható világunk összes törvényszerűségét le tudjuk írni a gravitáció, elektromágneses hullámok és az atommag kettős kölcsönhatásában.
De ott a nagy kérdés továbbra is: a görbülő tér végtelenje milyen titkokat rejt abban a dimenzióban, ahol már nem hat a négy elemi részecske belső törvénye?
Nincs gravitáció, az elektromágneses hullámokat elnyeli a Fekete Lyuk, az atommag kettős kölcsönhatása megszűnik létezni. A párhuzamosak a végtelenben sem metszik egymás pályáját.

Continue Reading →

„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsoltárok Könyve 103. :2)

Az új esztendő hajnalán az Örökkévaló Istenbe vetett hittel, az Ő útmutatásában és gondviselésében bízva imádkozom azért, hogy mindnyájan sikerekben, megvalósításokban és egészségben gazdag esztendőnek örvendjünk.
Ilyenkor jelképesen az idő küszöbén állva gondolataink két irányba fordulnak. Egyfelől értékeljük a megtett utat, másfelől a vizek fölött lebegő párában a jövő kontúrjait fürkésszük, mintha egy Mednyánszky László képet csodálnánk.

Continue Reading →

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük” /Szent Máté apostol ev.2: 10/ – „Mert meglátták szemeim üdvösségedet” /Szent Lukács ev.2:30/

József Attila halhatatlan, örök igazságot és őslátást hordozó sorai négy sorban örökül hagyják, hogy a Világot, a Nemzetet, az Anyaszentegyházat Isten szava tarthatja meg.

A karácsonyi történetben sokan szerepelnek. Augusztus császár, Cirénius helytartó, Heródes fejedelem, katonák serege, pásztorok közössége, napkeleti bölcsek.

E sok ember közül egyedül csak a napkeleti bölcsek látták meg Jézus csillagát ragyogni Betlehem fölött. A Jupiter és Saturnus bolygók együttállása előzetes matematikai számításaikat igazolta. De több volt itt ettől. A csillag tündökölt mindenki számára láthatóan, és mégsem látták. Vajon miért?

Continue Reading →