Ó, vidd csak szépen a sálat is!

Nem szeretném ismételni a világ már számtalanszor elmondott problémáit!

A világ erkölcstelen, az ember gyarló. A modern kori hedonizmus, a liberális életstílus, a világ pusztulásához vezet.
Mindaz, amit teszünk kénköves esőként hullik ránk, és végül megsemmisít, elpusztít mindent, mint a két bibliai várost. Szodomát és Gomorát.

Köszönhetjük magunknak!

Continue Reading →

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

Levegő! Ez a láthatatlan csomagolás amelyben élünk és mozgunk, ez az anyagtalan szubsztancia úgy vesz körül, mintha nem is a valóság lenne, időnként simogatja arcunkat melegével, majd hirtelen vad tájfunként óceán vizét korbácsolja, hol játékszerként hánykolódnak a soktonnás hajók.
Az Ószövetség, valamint az ókor világának népei tudták, hogy létezik egy erő, mely a Teremtés hajnalától kozmikus rendezettségben árad, és rendezetté formál minden szerves és szervetlen, élő és élettelen anyagot.
Mózes a nagy próféta így tanítja: „Megformálta az Úr Isten az embert a föld porából”

Continue Reading →

„És töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a Mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek” /Szent Pál II. Thess. 1:11-12/

Az úr 1947. július 8. napján indította meg első indiai expedícióját Vasco da Gama portugál tengerész, aki I. Manuel király megbízásából Afrikát megkerülve próbált meg eljutni a mesés gazdagságot rejtő szubkontinensre.
A tengerészkapitány útja nyolc évtizedes portugál erőfeszítés gyümölcsét hozta meg,és a birodalomépítés új korszakába repítette az ibériai országot. A keresztyénnek mondott, tartott, hazudott államok között addig soha nem látott beteges Mammon-imádat láza tört ki. Versengtek a gyémánt, arany, ezüst, selyem, fűszer, fa és egyéb mezőkért.
Spanyol, portugál, francia, angol, holland, itáliai, német vitorlákat dagasztott a szél. Az arab világ előbb értetlenül, majd gyűlölettel fordult az uj honfoglalók haramiái felé.

Continue Reading →

„Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” /Szent János apostol evangéliuma 21:16/

II. Sylvester pápa esti imájába merült a Vatikán könyvtárszobájában, mikor nagy fényesség öntötte el a termet, s egy tündöklő arcú angyal lépett elé és így szólt: „Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában egy ismeretlen nemzet követei jönnek hozzád, akik Tőled Fejedelmüknek, az apostoli áldás ajándékával egyetemben, királyi koronát kérnek. Mert tudd, hogy ez Fejedelmüknek, a dicső királyi ranggal együtt, élete érdemeiért jár. Krisztus evangéliuma hirdetésére templomokat építtet, a Napba Öltözött Asszonynak ajánlotta fel országát, Aki az Ég Királynője.” – Az ifjú hirtelen eltűnt, a fény kihunyt, a pápa egy kisebb terembe sietett, hol vörös bársonyra helyezve várakozott a korona.

Continue Reading →

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened,az Úr ad neked!” /II. Mózes 20:12/

Isten teremtett világában az abszolút tekintély az Ige!!! Azonban Isten beszédének megkérdőjelezése már nem sokkal a teremtés után a Sátán által megtörtént: „Csakugyan azt mondta Isten?” (I. Mózes 3:1)Ha egy fiatal a szülei iránti tiszteletet nem tanulja meg, nem fog tudni igei módon viszonyulni állami, gazdasági, szellemi tekintélyrendekhez sem.
Az Újszövetség felhívja a figyelmet, hogy az ötödik parancsolat az első olyan, mely nem fenyegetést, hanem ígéretet tartalmaz:
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.”
„Tiszteld atyádat és anyádat”, – ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön”
(Szent Pál apostol levele Efézusba 6:1-3)
A Tízparancsolat ötödik törvénye látásom szerint még a szülők tiszteleténél is több. Isten igéjét tudós írásmagyarázók kiterjesztik egyetemlegesen a felnőtt társadalom tagjai felé is. Persze a tiszteletet ki is kell érdemelni.

Continue Reading →