Ma 2021. október 19. Nándor napja. Isten éltesse őket!

Aki a víz tükrébe pillant, először saját képmását látja. Aki elmegy saját magához, az kiteszi magát annak, hogy találkozik önmagával. A tükör nem hízeleg, híven mutatja azt az arcot, amelyet a világnak soha nem mutatunk. (…) Ám a tükör a maszk mögé lát. (Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus)

Continue Reading →

„Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek” (Ezékiel próféta könyve 36:26)

Akármilyen régen elszakadtunk attól a földtől, akármennyi képréteg torlódott fel lelkünkben a mindennapi élet fárasztó munkájában, akárhogyan hajtott a sors bús szele idegenből-idegenbe, lelkünk legmélyén ott élnek és világítanak gyermekkorunk legkedvesebb emlékei.
Mikor aztán nagy-nagy csendesség borul a lelkünkre, vagy pedig olyan pillanatok jönnek, amelyekben lényünk legbensőbb mivolta rendül meg, ezek a képek felemelkednek és széthintik a maguk elveszíthetetlen világosságát.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. október 9.)

Fébének neve kiemelkedik azok közül, akiket az apostol a távolból köszönt, mint egyik első példája annak, milyen áldott feladatokat tölthetnek be a nők Krisztus szolgálatában. Egy egész gyülekezetnek volt a “szolgálója”, diakonisszája. Sokan emlegették hálásan, maga az apostol is, milyen odaadással “fogta pártjukat”, amikor szeretetteljes gondozásra volt szükségük. Férfi az ő helyét nem tölthette volna be!

Continue Reading →