„Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el” /Zsidókhoz írt levél 1:12/

Drága Advent áldott idejét és alkalmát Isten kegyelme ebben az esztendőben is elhozta számunkra. Ott él bennünk Lélek által az ünnepi hangulat, és várjuk annak beteljesedését. Régi neveltetésünk és becsületességünk okán mindig igyekszünk ünneplőbe és szépbe öltöztetni otthonainkat, közösségi tereinket, lelkünket-szívünket.
Ez az Advent és ez a Karácsony azonban teljesen más élet-helyzetben talál bennünket. Aggodalom, félelem, gyász, kicsit jövőtlenség keseríti napjainkat, terheli életünket.
Ki gondolhatta még március szép idusán is, hogy egy ilyen esztendő próbál meg bennünket?, – mint ami egy hónap múlva már mögöttünk lesz! 2020 – Trianon 100
A szellemi-lelki-anyagi-technikai-informatikai értelemben is nagykorúnak gondolt emberiség térdre kényszerült egy láthatatlan erő előtt!

Continue Reading →

„Megjelent Istenünk jósága és emberszeretete a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon” /Szent Pál apostol levele Tituszhoz 3: 4-6/

A hatvan éven már túl Rómába és a mártíriumiságra készülő apostol végighordozza lelki tekintetét az általa alapított és pásztorolt gyülekezeteken, munkatársakon, segítőin, bántalmazóin. A szivárványív bearanyozta az akkori lakott földet és boldoggá tette Krisztus Urunk tizenharmadik apostolát, hogy hirdettetik az evangélium a Birodalom Tartományaiban, kelettől nyugatig.
Különleges helyet foglalt el szívében két fiatal munkatársa Timótheus és Titusz, akikre nagy ígéreteket és nagy örökségeket bízott.
Lelki gyermekeinek nevezi őket. Timotheus a Kis-ázsiai gyülekezetek felvigyázója, az apostol képe. Később a hagyomány Efézus püspökének tartja.
Titusz viszi az apostol leveleit, nagyszerű diplomáciai érzékkel simítja el az ellentéteket pl. Korinthusban. Aztán Kréta szigetére küldi az apostol a fiatal krétai gyülekezet megszervezésére. A hagyomány szerint 94 éves korában hal meg, mint Kréta püspöke.
Roppant erejű energiák, roppant erejű példák, roppant erejű hitvallások sugározzák be az előttük álló két évezredet.

Continue Reading →