Napi ige és dicséret (2023. március 31.)

Az ószövetségi áldozati törvények, amelyek a mi számunkra olyan idegenül hatnak, kifejezetten tanítják a helyettesítés lehetőségét, vagyis, hogy valaki más vállalja a felelősséget egy ember bűnéért és ő hordozza el annak következményeit. A bűnért való áldozatokról ezt olvassuk: “Az Úr nektek adta, hogy azt terhelje a közösség bűne, és engesztelést szerezzen értük az Úr előtt.” (3Mózes 10,17)  Ehhez hasonlóan, évente egyszer, az engesztelés napján Áronnak egy kecskebak fejére kellett helyeznie a kezét, hogy így azonosítsa önmagát és népét az állattal.

Continue Reading →

„Állhatatossággal nyerítek meg majd az életet” (Szent Lukács ev. 21:19)

Elérkezett a kereszténység legnagyobb ünnepének nagyhete, Krisztus Urunk küldetéses életének szenvedésekkel terhelt végső napjai.

Hozsánnát és Feszítsd Meg-et kiáltozók órái.

Beteljesedtek a próféciák Sém utódján
Beteljesedtek a próféciák Ábrahám utódján
Beteljesedtek a próféciák Asszonytól született sorsán

„Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, Királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján”

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. március 30.)

A Biblia a felhőket mindig Istennel hozza kapcsolatba. A felhő az a gond, az a fájdalom vagy gondviselés-szerű esemény személyes életem körén belül vagy kívül, ami miatt bizonytalannak tűnik, vajon igazán uralkodik-e Isten. És éppen ezek között a felhők között tanít minket Isten Szentlelke arra, hogy hitben járjunk. Ha nem lennének felhőink, nem lenne hitünk sem. “A felhő Atyánk lábnyomában a por.” Éppen a felhő jelzi, hogy Ő itt van. Micsoda meglepő felfedezés megtudni, hogy a szenvedés, gond, fájdalmas veszteség olyan felhők, amik Istennel együtt járnak. Nem közeledhet hozzánk felhők nélkül; nem jön ragyogó napsütésben.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. március 29.)

Péter kezdetben nagyon vonakodott elfogadni Krisztus szenvedésének szükségességét. Ő ismerte fel elsőként, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, és ő volt a legelső, aki tiltakozott az ellen, hogy Krisztusnak meg kell halnia. Ő, aki olyan bátran kijelentette: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”, szinte ellentmondást nem tűrő hangon kiáltotta: “Isten mentsen, Uram ez nem történhet meg veled!”, amikor Jézus elkezdte tanítani, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Péter a Krisztus szolgálatában töltött egész hátralévő idő alatt keserűen ellenállt annak a gondolatnak, hogy Krisztusnak meg kell halnia.

Continue Reading →