„Szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk” /Szent Pál apostol II. levele Korinthusba 7: 3/

A Királyzsoltár 2. versében csendül fel az író szívéből a hitvallás: „Szeretlek, Uram, erősségem!”
(Zsoltárok könyve 18:2)

Ilyen tisztán, forrón, személyesen nem buggyan fel máshol e vallomás Isten iránt. Erre a magányos és lélekből emelkedő hangra az Újszövetség felel Jézus bizonyságtételeiben, a Biblia szívében. Ha csak ezt az egy Igét őrizte volna meg az emlékezet, már a Kjelentés teljességét hordoznánk:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Jn. 3:16)
„Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket”, – adja meg a végső megfogalmazást Szent János apostol I. levelében.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2020. október 30.)

Ha kapunk bátorítást emberektől, az mindig megerősít a feladatunkban! Bátorítsuk bátrabban egymást! Ha intenünk kell valakit, azt is szeretettel tegyük, hogy az illetőnek, az Úr kegyelmébe kapaszkodva, legyen bátorsága újra kezdeni… Tehát inteni is lehet bátorítva. Ugyanakkor nekünk is legyen bátorságunk elfogadni az intést és a kritikát. Ezen keresztül is bátoríthat az Isten. Titusz kapott bátorítást testvéreitől. Akik testvéreink a Krisztusban, azok bátorítanak; és ha intenek, azt is szeretettel teszik (16).

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2020. október 28.)

A világ szerinti szomorúság halálos. Isten őrizzen bennünket minden közömbösségtől, megkeseredéstől, megfáradással teli csalódástól, amely valóban megölhet (10). Ezért könyörögni kell, mert a világ szerinti szomorúság folyamatosan kísért bennünket. A világ szerinti szomorúság az is, amikor valaki emberi módon menekül ez elől, például úgy, hogy nem tud leállni akkor sem, amikor annak már régen eljött az ideje, és nem tudja másban megtalálni az örömöt, élete értelmét, mint amit korábban tehetett. Azzal is sok kárt tehetünk, ha nem hitben járva, hanem csak pótcselekvésként menekülünk az egyházban, hogy ott még tevékenykedhessünk, a magunk önző, zavart keltő aktivitásával.

Continue Reading →