Napi ige és dicséret (2021. december 21.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 7-11. versei:
7, Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8, Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9, Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10, Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11, De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Az ajándékozó Lélek

Megcsodálom a Szent Lélek bőségét, amely “ajándékainak” osztogatásában megnyilatkozik. Nagyon sokfélék ezek az “ajándékok”! Öreg hiba volna éppen csak egyféle fajtájukban látni a “Léleknek kijelentését”. Rútul megszégyenítenénk vele az Istennek Lelkét. A hangszereknek egész változatos sokaságát megszólaltatja, hogy külön-különféle hangokon megzendüljön az ő üzenete!Megalázkodom a Szent Léleknek szabad felségjoga előtt, amellyel “ajándékait” osztogatja. Senkinek nincs abba beleszólása. Semmilyen szabályhoz nincs kötve. “Mindenkinek, amint akarja” – úgy adja meg, vagy úgy nem adja meg különböző ajándékait. Hiábavaló emberi balgatagság volna válogatni bennük, vagy bárki számára követelményeket szabni: mit kapjon belőlük.És jól megjegyzem a Szent Lélek akaratát, amellyel “ajándékait” osztogatja. Mindenkinek csak “haszonra”, vagyis hasznos felhasználásra adja azokat. Nem is az a fontos tehát: ki mit kapott belőlük, hanem az, hogy mit csinál velük? Tündökölni akar-e velük, vagy élvezetét keresi-e bennük? Akkor hiába kapta! A Lélek akarata az, hogy mások számára áldás fakadjon belőlük!

368. dicséret: Jövel Szentlélek Isten, …

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?