Napi ige és dicséret (2021. november 22.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 8. részének 1-6. versei:

A bálványoknak áldozott dolgokról, és a keresztyén szabadsággal botránkozás nélkül való élésről

1, A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
2, Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.
3, Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.
4, Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.
5, Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
6, Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Ismeret és szeretet

Nézeteltérés volt a korinthusi keresztyének között afelől: szabad-e Krisztus hívének pogányok társaságában olyan vendégséghez telepednie, amelyen bálványok előtt megáldozott állat húsát ették?Pál apostol azoknak ad igazat, akik ebben nem láttak semmilyen nehézséget. Ő is azt mondja: a bálványáldozati hús miben sem különbözik más húseledeltől. A bálványisteneknek semmi közük nincs hozzá. Egy Istent ismerünk az Úr Jézus Krisztus által, és minden az Ő hatalmából van és az Ő áldásaként jön. Aki ennek az ismeretnek a világánál éli életét, az szabaddá lett minden babonás félelemtől és felesleges aggodalmaskodástól.De egyúttal inti is az apostol azokat, akikben megvan ez a világos “ismeret”: ne bízzák el magukat. Nem az ismeretbeli előhaladás teszi a keresztyén életben való igazi növekedést. Puszta “ismerettel” csak látszat-növekedést ér el a keresztyén ember -, mint a “felfuvalkodott” hólyag. Igazi “építő” erő csak a szeretetben van. És előbbre jutott az, aki – ha homályos “ismeretekkel” is – a szeretetben lett gazdag, mint az “ismeret” gőgös birtokosai!Azt kérem Istentől: hadd fejlődhessék bennem egyszerre az ismeret is mind tisztábbá, a szeretet is mind nagyobbá!

392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?