„Azzal küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek” (Apostolok Cselekedetei 26:18)

Rembrandt: Pásztorok imádása (1646)  London National Gallery

Magyar Testvéreim!

Az egész Újszövetségnek ez a vers foglalja össze legnagyszerűbben Jézus Krisztus tanítványainak missziói munkáját.
A Kárpát-medence tíz Református Egyházkerületének Elnöksége, vagyis püspökei és főgondnokai jegyezték aláírásukkal a Generális Konvent ünnepi körlevelét, mely az igei nyitány után így folytatódik:
„Azt tapasztaljuk, hogy a világ egyre mélyebbre süllyed az értelmetlenségbe, és mindig meglepődünk, hogy van lejjebb.
Vannak, akik azt akarjá
k, hogy rettegjünk, ne gondolkodjunk, üres bábuk legyünk, akik a hiábavalóságokkal vannak elfoglalva.
Azt akarják, hogy a karácsonyunk is legyen üres: külső csillogással, de belső sötétséggel teljes.”

„Nézzünk körül: a karácsony az Isten szeretetének megjelenése, ami minden gond és baj ellenére teljes életet, örök életet ad a Krisztusban élő hívő embernek, aki másokat is észrevesz, lát és szeret, és nem csak önmagával van elfoglalva.
Az Isten kijelentése amelyet ismerünk, látunk és tapasztalunk, cselekedetté kell hogy váljon a hitünk által.
A karácsony Isten tette az emberért, mi pedig szüntelen dicsérjük és magasztaljuk őt, hiszen benne van békességünk és szabadításunk.
Így nem kerekedhet felül rajtunk sem háború, sem üldöztetés, sem támadás, sem rombolás.
Isten legyőzi a sötétséget, a gyűlöletet, mert van ehhez hatalma és akarata.”

Handel: Messiás – részlet
(Live at Müpa 2018)

Juhász Gyula: Consolatio

‡ Szépen fogalmazta meg egyszer valaki: „Mit kellett ahhoz tennie egy embernek, hogy a történelem országútjáról Isten beemelje az üdvtörténet halhatatlanjainak Pantheonjába?”
Pedig látszatra egyszerű, hétköznapi szereplői ők Isten üdvözítő munkájának.
Naomi, Ruth, Opra és Boáz beszélgetései. Próféták évszázados jövendölései Máriáról, a Gyermekről, sorsukról.
Zsoltárok Könyvei Szent Urunk szenvedéseiről.
Keresztelő Szent János számon tartja a 353 ószövetségi igehelyet, mely a Messiás sorsát szabja az élet-halál medrében
Ott van mögöttük évszázadok megharcolt hite, sok-sok elmondott és meghallgatott imádsága, engedelmes buzgósága.

Csontváry azt mondotta Firenzében: „Nagyobb leszek mint Raffaello”, – örült, hogy hányatott sorsának művei megnyugvásra leltek a Magyar Nemzeti Múzeumban!

Csontváry Kosztka Tivadar: A titokzatos sziget 1903
Magángyűjtemény

Ady Endre: Karácsonyi rege
Ennio Morricone zenéjére elmondja Szabó Gyula

‡ Nagymamák fohászai, nagyapák kalapemelése a templom előtt ha megkondul a harang, szülők feltétlen bizalma Istenben, hogy fel tudják nevelni sokadik gyermeküket:
Legyen a 12. mint Arany János Nagyszalontán
Legyen a 15. mint Charles Bronson Pensylvániában
Legyen a 7. mint Tőkés László Kolozsváron

Sütő András: Advent a Hargitán (1988)
Kubik Anna, Bubik István, Sinkovits Imre

Bódás János: Megüresítem magam

Ha földereng az égi csillag,
Hirdetni: itt az Újszülött,
a napkeleti királyokkal
majd én is útra készülök.

Az ajándékuk drága mirha,
illatos tömjén, dús arany
és én, a koldus, így megyek csak
szegényen, ajándéktalan.

Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök
nagy halma rakva lelkemen,
kiszórom ezt is, hogy szívemben
minél több tiszta hely legyen,

mert így, tudom, hogy Betlehembe
nem megyek ajándéktalan:
az lesz a legszentebb ajándék,
hogy megüresítem magam.

„Azzal küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek,hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.
Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan.
Ezért fogtak el a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni.
De mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek: a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak”

(Apostolok Cselekedetei 26: 18-23)

Mátyás Corvina

‡ Vannak sokan, akiket betöltenek kínzó, messze űző álmok, mint a prófétákat és apostolokat, hithősöket és hittudósokat, dogmát elvető és dogmát teremtő Van Gogh-okat.
Világosságot látnak és világosságot hirdetnek.
Szent Korona nem csupán heraldika, hanem egyedülálló módon a világon képírás.
Nincs hozzá fogható, eredete a menny, küldője Isten, viselője a Nagyboldogasszony, mert ő méltó reá.

gróf. Széchenyi Ferenc és felesége gróf Festetics Julianna hitükkel, vagyonukkal, olthatatlan haza szeretetükkel álltak ellen a „kalapos királynak”, aki germanizálni szerette volna Magyarországot és Erdélyt.
Somogy-Sopron-Zala vármegyék gazdálkodása, szépbe szőtt hite, mesés világa mindenkit elkápráztatott.
220 éve halt meg, nőttön nő tiszta fénye, amint térben és időben távozik, aki után három esztendővel sírba szállt a nemes Festetics család virágszála, gróf. Széchenyi István édesanyja.

Hunyadi Mátyás példája lebegett szemeik előtt, aki a világ legszebb könyvtárát hozta létre Visegrágon és Budán.
Corvinái felülmúlták a Vatikán könyvtárát is.
Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye mutatja nagylelkűségét, világra szóló lelki, szellemi, erkölcsi nagyságát.
Gottinga, Jéna, Varsó, Bécs és más egyetemek az Aranygyapjas-rend kitüntetettjét mély vallási miszticizmusban találta élet vége felé.

Tihanyi Bencés Gyermekkórus – Ádvent

József Attila: Kiáltunk Istenhez

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Köszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat egész esztendei munkáját,melyet kifejtett a megye 82 településének fejlődéséért .
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Bűnbakká kikiáltott erdélyi magyarok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Lemhény a Sósok ösvényén
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ez már a végjáték
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön pdf-ben olvashatják!)

Mozambikban forgatott magyarokról a debreceni rendező
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Meglesz Árpád fejedelem sírja?
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Társkeresőben” a Sütő András szobor
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2022. december.17.

A képek forrásai:
irodalmiradio.hu
csicsada-irodalom-birodalom.blogspot.com
mek.oszk.hu
hu.wikipedia.org
haon.hu
erdelyinaplo.ro
3szek.ro
vasarnap.hu
civishir.hu
cultura.hu
kronikaonline.ro
publicdomainpictures.net