„Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” /Szent Pál apostol levele Kolosséba 2:3/

Kolossé városa szerényen húzódott meg Hieropolis és Laodicea árnyékában, az isteni kiválasztás és kinyilatkoztatás következtében mégis ebbe a rendezett kis gyülekezetbe írta meg Szent Pál apostol egészen kivételes karakterű művét.
Az újszövetségi Szentírás negyedét kitevő páli irodalom olvasása, hirdetése és megélése önmagában is hatalmas intellektuális képességet feltételez. Gondoljunk csak az első három műre: római és két korinthusi levél.
A kolosséi levél az, amelyben Szent Pál apostol az idői és történeti gondolkodáshoz leginkább alkalmazkodott, a Krisztus hit abszolút voltát, természetét és örök érvényét leghatározottabban kifejtette, s mindezt sok gyakorlati és pásztori tanáccsal gyümölcsözővé tette.

Continue Reading →