Napi ige és zsoltár (2023. január 17.)

Minden hívő ember örömmel figyeli, hogy karácsonykor és amúgy a nagyobb ünnepeken sokkal többen vesznek részt az istentiszteleteken. Sokan tartják fontosnak azt, hogy adják az Úrnak neve tiszteletét és többek között ez is boldoggá teszi az ünnepet. Viszont ha a fenti igeverset teljességében figyeljük, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a tiszteletadás, imádás szent ékességben kell hogy történjen. Ha ezt személyessé tesszük, akkor érezzük, hogy nem csak felhív az Úr tiszteletére az Ige, nem csak figyelmeztet, de vádol is.

Continue Reading →